MŠVVŠ SR podporuje iniciatívu Ministerstva financií na zlepšenie finančnej gramotnosti mladých ľudí

Spravodajstvo
Bratislava 5. septembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR plne podporuje iniciatívu rezortu financií na zlepšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí. Vzdelávanie žiakov v tejto oblasti je už dlhé roky povinnou súčasťou obsahu vzdelávania, či už ako prierezová téma na základných školách, alebo súčasť ekonomického vzdelávania na stredných školách. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.
      
Rezort školstva pripomenul Národný štandard finančnej gramotnosti. "Ide o vzdelávací obsah, ktorý si školy zaradia do výchovno-vzdelávacieho procesu, pričom si môžu samy určiť, na akých predmetoch sa tejto téme budú venovať, a tiež, aké učebné metódy použijú. S rozvíjaním finančnej gramotnosti sa pritom odporúča začať už v predprimárnom vzdelávaní v materských školách," uviedol rezort školstva. 
      
Národný štandard finančnej gramotnosti vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií. Popisuje minimálne požiadavky na finančné, ekonomické a právne vzdelávanie žiakov prostredníctvom osvojených kompetencií. Dôraz sa kladie na praktické využitie poznatkov a prepojenie s realitou, nielen na nadobudnutie teoretických vedomostí.
      
"Školy sú povinné zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do svojich školských vzdelávacích programov," poznamenal rezort školstva. V Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 sa základným a stredným školám odporúča pri výučbe finančnej gramotnosti klásť zvýšený dôraz na témy týkajúce sa boja proti korupcii a klientelizmu, ako aj na tému ochrany spotrebiteľa. V súčasnosti sa realizuje príprava národného projektu s názvom Finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiakov.
      
Ministerstvo školstva každoročne podporuje aj vzdelávanie pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti prostredníctvom výzvy na podporu takto zameraných rozvojových projektov škôl. V roku 2019 na tento účel vyčlenilo sumu 50.000 eur a odborná komisia schválila žiadosti 23 stredných a troch základných škôl.
      
"K zlepšeniu finančnej gramotnosti mladých ľudí by malo prispieť aj zavedenie povinnej maturity z matematiky pre gymnázia a prírodné a technické odbory v dvoch úrovniach – akademickej a aplikovanej," uviedol rezort školstva. Momentálne je táto myšlienka vo fáze rokovaní odbornej komisie.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie