Firmy sa už môžu uchádzať o zdroje na zamestnávanie matiek na kratšie úväzky

Pre zamestnávateľov
Bratislava 2. septembra (TASR) - Zamestnávatelia sa už môžu uchádzať o finančné prostriedky na podporu vytvárania kratších pracovných úväzkov pre rodičov, najmä matky. Ústredie práce už zverejnilo oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu Zosúladenie rodinného a pracovného života. Projekt sa má realizovať do augusta 2022.
      
Celkovo je na tento projekt vyčlenených 11,05 milióna eur. O tieto zdroje sa budú môcť uchádzať firmy, ktoré budú môcť požiadať úrady práce o dotáciu na vytvorenie miesta pre ženy, respektíve rodiča, na kratší úväzok alebo na prácu z domu. Tento projekt nadväzuje na projekt budovania detských kútikov, ktorý bol realizovaný v minulosti.
      
O finančné prostriedky sa budú môcť uchádzať zamestnávatelia vo všetkých krajoch, okrem Bratislavského kraja. "Cieľom projektu je zlepšenie podmienok na zosúladenie rodinného a pracovného života, zvýšenie zamestnanosti osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien," uvádza sa v cieľoch projektu. Rodičom by tak mal vytvoriť možnosti vrátiť sa na trh práce. Cieľovou skupinou sú uchádzači o zamestnanie vedení v evidencii úradov práce najmenej tri mesiace, ženy s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú o deti vo veku do šiestich rokov, alebo uchádzač o zamestnanie, ktorý žije ako osamelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na starostlivosť, ktorá sa stará aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky. 
      
Projekt je zameraný najmä na flexibilné, čiastočné pracovné úväzky. Ide o pracovný pomer na kratší pracovný čas, delené pracovné miesto, domácku prácu a teleprácu. Projekt budú realizovať jednotlivé úrady práce, pričom by sa mal realizovať aj v znevýhodnených okresoch.
      
Príspevok budú môcť čerpať zamestnávatelia, ktorí sa rozhodnú matky, respektíve rodiča, zamestnať na dobu určitú alebo na neurčitý čas. "Povinný čas trvania pracovného miesta je minimálne tri mesiace, pričom finančné príspevky na úhradu časti celkovej ceny práce sa poskytujú zamestnávateľovi mesačne najviac počas 12 mesiacov v závislosti od trvania pracovného pomeru," uvádza sa v projekte.
      
Generálny riaditeľ ústredia práce Marián Valentovič ešte v auguste avizoval, že zamestnať by sa mohlo vďaka tomuto projektu približne 1000 uchádzačov o zamestnanie, alebo aj viac. Príspevky sa budú refundovať do 95 % celkovej ceny práce na daného zamestnanca, maximálne do výšky 844 eur, čo predstavuje 1,2-násobok minimálnej mzdy.
      
Úrady práce budú od septembra oslovovať všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí spĺňajú podmienky projektu, ale aj samotných zamestnávateľov, ktorí majú nahlásené voľné pracovné miesta.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie