Chlad a teplo: Osem povinností, ktoré musia po novom firmy dodržať

Pre zamestnávateľov
Fyzicky náročná práca, vysoké teploty počas letných dní, či chlad na stavbe v zimných mesiacoch. V každej z týchto situácií musia zamestnávatelia dodržiavať nové pravidlá na ochranu zdravie svojich ľudí. Ako vysvetľuje Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva, týka sa to každej profesie.

1. Mimoriadne teplé dni
Zamestnanci, ktorí vykonávajú rizikovú prácu alebo pracujú na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní, majú mať od zamestnávateľa zabezpečený pitný režim. Podiel minerálnych nápojov od zamestnávateľa má predstavovať najviac polovicu množstva nahrádzaných tekutín.

2. Technický stav budovy
Zamestnávateľ musí robiť na pracovisku ochranné a preventívne opatrenia, aby tak znížil záťaž teplom alebo chladom na zdravie zamestnancov: Dôvodom nie je len používaná technológia na pracovisku, ale aj nevyhovujúce stavebné riešenie budovy alebo jej technické zariadenie.

3. Pracoviská v chladnom období
Minimálne prípustné hodnoty operatívnej teploty na pracoviskách v chladnom období boli navýšené o 2 až 3 °C pri vybraných triedach práce 1a, 1b, 1c, 2a a 2b, V tabuľke pracovných tried sú uvedené charakteristiky jednotlivých pracovných činností, najmä pracovné polohy, zapojenie končatín a činnosť jednotlivých svalových skupín.

4. Vnútorné i vonkajšie pracovisko
Aj počas mimoriadne teplých dní, keď teplota vzduchu v tieni dosiahne vyššiu hodnotu ako 30 °C, musí zamestnávateľ robiť ochranné a preventívne opatrenia na práce na vnútornom i vonkajšom pracovisku.

5. Rozdiely medzi zamestnancami
Opatrenia na zníženie záťaže teplom alebo chladom musia zohľadňovať aj individuálne rozdiely medzi zamestnancami, najmä vek, zdravotný stav a fyzické schopnosti a zručnosti zamestnanca.

6. Predlekárska prvá pomoc
Prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov pred vysokým teplom či chladom pri práci musí obsahovať pokyny, ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc. Ide o situácie, kedy môže dôjsť k prehriatiu, kolapsu, úpalu alebo omrzlinám.

7. Trvanie pracovného času
Ak je na pracovisku prekračovaná maximálna prípustná operatívna teplota viac ako polovicu roka, musí zamestnávateľ dodržiavať dlhodobo a krátkodobo únosný pracovný čas.

8. Požiadavky na ochranu zdravia
Každá prevádzka a pracovné podmienky v nej sú špecifické. Nová vyhláška už umožňuje zamestnávateľovi popri dodržiavaniu základných povinností realizovať aj konkrétne požiadavky na ochranu zdravia zamestnancov s ohľadom na špecifíká daného pracoviska. 
Zdroj: Zuzana Dzvoníková (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie