Rodičia školákov môžu tento rok ušetriť aj stovky eur. Pozrite si prehľad úľav pre rodiny

Spravodajstvo
Možnosti mnohých rodín nestačia na to, aby mohli deťom zadovážiť všetky potreby, či už do školy, či mimo nej. Niektoré opatrenia rezortu sociálnych vecí, ktoré už platia, alebo sa len pripravujú, zmierňujú finančné napätie ich rozpočtov.

Materská dávka
Od 1. januára 2019 môžu materské poberať matka aj otec súbežne, každý však na iné dieťa. Upravil sa aj výpočet materského pri reťazových pôrodoch tak, že výška ďalšieho materského už nesmie byť nižšia ako pri prvom dieťati.

Obedy zadarmo
Od 1. januára 2019 prispieva štát rodičom detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, na obedy 1,20 eura. Od 1. septembra 2019 dostanú takúto pomoc aj rodičia žiakov základných škôl. Pri dvoch školopovinných deťoch tak môže rodina ušetriť ročne približne 500 eur.

Príspevok 100 eur pre žiakov prvého ročníka
Rodičia detí, ktoré nastupujú do prvého ročníka základnej školy, dostanú v októbri 2019 príspevok 100 eur na nákup základných školských potrieb. Vyplatený im bude automaticky spolu s prídavkom na dieťa.

Vyšší rodičovský príspevok
Poslanci navrhujú od 1. 1. 2020 historicky najvyššie zvýšenie rodičovského príspevku. Matkám, ktoré poberali pred nástupom na rodičovskú dovolenku materské, sa zvýši o 150 eur - na 370 eur. Matkám, ktoré pred pôrodom nepracovali, stúpne rodičovský príspevok o 50 eur - na 270 eur.

Náhradné výživné
Poslanecký návrh, ktorý je predložený na aktuálnu schôdzu národnej rady, navrhuje zvýšenie príjmovej hranice pre nárok na náhradné výživné na 3,3 násobok súm životného minima, čím bude možné posakytovať náhradné výživné väčšiemu okruhu osôb. Zároveň poslanci navrhujú zvýšiť maximálnu poskytovanú sumu náhradného výživného na 3,7 násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Skráti sa aj podmienka trvania exekučného konania na vymoženie pohľadávky na výživnom z troch mesiacov na dva mesiace od podania návrhu na vykonanie exekúcie, čím sa zabezpečí včasnejšie poskytnutie náhradného výživného, ktoré bude riešiť aktuálnu potrebu finančných prostriedkov na dieťa. V tejto súvislosti sa vstupuje aj do Trestného zákona, kde sa sprísňuje skutková podstata trestného činu zanedbania povinnej výživy.

Cieľom návrhu je taktiež zmena v povinnosti vrátiť vyplatené náhradné výživné v prípade vymoženia výživného prostredníctvom exekútora. V súčasnej dobe má túto povinnosť oprávnená osoba. Návrhom zákona sa oprávnená osoba v prípade vymoženia výživného exekútorom od tejto povinnosti odbremení. Vrátenie preddavkovo poskytnutého náhradného výživného bude vykonávať priamo exekútor z vymoženej sumy výživného na základe informácií, ktoré si budú zo zákona príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a exekútor vymieňať. Povinnosť vrátiť vyplatené náhradné výživné oprávnenou osobou však ostane nedotknutá v prípade, že povinný uhradí výživné priamo oprávnenej osobe.

Dlhodobé ošetrovné
Od 1. mája 2020 by mali mať poistenci, ktorí budú doma ošetrovať svojich blízkych vyžadujúcich si dlhodobú starostlivosť, nárok na tzv. „dlhodobé ošetrovné“. Ak sa budú doma starať o rodinných príslušníkov po ukončení hospitalizácie či pri nevyliečiteľnom ochorení, môžu si po splnení zákonných podmienok uplatniť nárok na ošetrovné až v rozsahu 90 dní, s možnosťou prestriedania sa. Poistenec bude mať nárok na ošetrovné v rozsahu 55 percent z platu najviac tri mesiace, čo by mu aspoň sčasti vykrylo absenciu príjmu počas obdobia, keď nemôže chodiť do zamestnania. Rozšíri sa aj okruh oprávnených osôb, ktorým môže vzniknúť nárok na ošetrovné o ďalších priamych predkov a potomkov – nebudú to len rodičia a deti, ale aj starí rodičia, vnuci, vnučky, súrodenci.
Ošetrovné je už schválené vládou, ide do NR SR, navrhuje sa v zákone 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Vyššie príspevky pre opatrovateľov a osobných asistentov
Postupnými krokmi zvýšilo ministerstvo príspevok na opatrovanie pre ľudí, ktorí sa doma starajú o svojich chorých blízkych, až na úroveň čistej minimálnej mzdy. Od prvého júla 2019 je jeho maximálna výška pre poberateľov v produktívnom veku 430,35 eura. Ak sa stará rodič o nezaopatreného dieťaťa, patrí mu k príspevku ďalších 100 eur (od 1. 7. 2018). Prilepšia si aj osobní asistenti ťažko zdravotne postihnutých, ktorým sa od 1. 7. 2019 zvýšila sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie z 3,82 eura na 4,18 eura.

Menej byrokracie

Od 1. 9. 2019 študenti-siroty v súvislosti s priznávaním a výplatou sirotského dôchodku nebudú musieť predkladať Sociálnej poisťovni potvrdenie o pokračovaní v štúdiu, ak ich škola poskytuje údaje o študentoch do registra ministerstva školstva.
Zdroj: Jana Véghová (Hospodárske noviny)  Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie