Žilinská univerzita otvára nový študijný program biomedicínska informatika

Spravodajstvo
Žilina 12. augusta (TASR) - Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) otvára v akademickom roku 2019/2020 nový inžiniersky študijný program biomedicínska informatika. Pripravili ho v spolupráci s uznávanými odborníkmi z USA a Nemecka a na základe požiadaviek podnikovej praxe. TASR o tom informoval prodekan pre vzdelávanie FRI UNIZA Viliam Lendel.
      
Doplnil, že nový študijný program ponúka študentom inžinierskeho štúdia štandardné predmety zamerané na návrh a tvorbu komplexných informačných systémov. Rovnako aj predmety, v rámci ktorých sa poslucháči oboznámia s využitím informačno-komunikačných technológií v medicínskej praxi a biomedicínskom výskume.
      
„V rámci skupiny predmetov medicínska informatika, algoritmy a údajové štruktúry a pokročilé databázové systémy sa študenti naučia vytvárať a spravovať rozsiahle medicínske informačné systémy a systémy elektronického zdravotníctva. Na predmetoch softvérové nástroje pre biomedicínsku informatiku, základy teoretickej medicíny a modelovanie biomedicínskych systémov a procesov získajú poslucháči prehľad o typických problémoch z oblasti vývoja softvéru pre medicínsku prax. Naučia sa vytvárať trojrozmerné modely anatomických štruktúr a modelovať vybrané fyziologické procesy prebiehajúce v ľudskom tele,“ priblížil Lendel.
      
Medzi ďalšie predmety, ktoré študenti absolvujú, patria databázy a získavanie znalostí, biomolekulárna informatika a chémia a aplikovaná informatika v preklinickej medicíne. V rámci nich sa oboznámia so základmi analýzy medicínskych a biomedicínskych údajov s využitím metód strojového učenia a tvorbou semiautomatických diagnostických systémov pre podporu rozhodovania v medicíne. „Obsah vybraných predmetov je pripravovaný v spolupráci s uznávanými odborníkmi z USA a Nemecka,“ dodal Lendel.
      
Súčasťou inžinierskeho štúdia je aj projektová výučba. Tá sa zameriava na praktické využitie nadobudnutých vedomostí pri riešení reálnych projektov. Podľa Lendela sa v rámci týchto projektov vyvíjajú informačné systémy pre zdravotnícke zariadenia, softvérové nástroje pre spracovanie medicínskych obrazových údajov a následnú semiautomatickú diagnostiku. Tiež nové algoritmy pre spracovanie neurčitých údajov, ako aj simulačné nástroje uľahčujúce vývoj zariadení na detekciu nádorových buniek v krvi.
      
Projektová výučba je úzko prepojená s výskumnými aktivitami pedagógov, ktorí zabezpečujú odborné garantovanie predmetov vyučovaných v rámci študijného programu. "Nadväzuje na výskumné projekty financované Európskou úniou alebo Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, akými sú projekt RASimAs – Simulátor a asistent lokálnej anestézie, alebo BiomedMicrofluidics – Modelovanie a optimalizácia mikrofluidických zariadení pre aplikácie v biomedicíne,“ načrtol prodekan pre vzdelávanie.
      
Nový študijný program bude prepojený s podnikovou praxou. FRI UNIZA nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Siemens Healthineers, ako i s ďalšími IT firmami, v oblasti podpory nového študijného programu.
      
Záujemcovia o štúdium si môžu podať elektronickú prihlášku do 18. augusta.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie