Školy sa môžu uchádzať o financie na personál do kuchýň

Spravodajstvo
Bratislava 10. augusta (TASR) - Základné školy, ako aj ich zriaďovatelia sa môžu od začiatku tohto mesiaca uchádzať o finančné prostriedky na dotovanie miezd pracovníkov v školských kuchyniach. Od začiatku augusta totiž ústredie práce spustilo projekt Pracuj v školskej kuchyni. Projekt pripravilo v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).
      
Celkovo je na projekt vyčlenených 8,5 milióna eur na zamestnanie približne 1034 uchádzačov o zamestnanie z evidencie úradov práce. "Po dohode so ZMOS-om sa prvé pracovné miesta začnú vytvárať od septembra 2019. V súčasnosti úrady práce uzatvárajú dohody so žiadateľmi, štatistické údaje ešte nie sú k dispozícii," uviedlo ústredie práce.
      
Cieľom projektu je pomôcť školám a ich zriaďovateľom pri nábehu na podávanie bezplatných obedov pre žiakov základných škôl. "Finančná podpora je odpoveďou na obavy zriaďovateľov a škôl, či nová situácia s podávaním obedov nebude zlyhávať pre nedostatok pomocného a odborného personálu v kuchyniach škôl," uviedlo ústredie. Napríklad problémy s nepedagogickými zamestnancami majú bratislavské školské zariadenia. Viaceré bratislavské mestské časti sa pre TASR zhodli na tom, že evidujú voľné pracovné miesta najmä pre kuchárov, pomocný personál do školských jedální, ale aj upratovačky.
      
Oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v rámci projektu sú základné školy, ktoré sú zaradené do siete podľa školského zákona, ako aj zriaďovatelia základných škôl. "V rámci projektu je zamestnávateľovi poskytovaný finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce prijatého zamestnanca na podporované pracovné miesto na úhradu 95 % celkovej ceny práce zamestnanca za mesiac, najviac však vo výške minimálnej celkovej ceny práce na Slovensku, čo je na rok 2019 v sume maximálne 703,04 eura," vyčíslilo ústredie práce.
      
Zamestnávateľ si môže požiadať aj o poskytnutie jednorazového finančného príspevku na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom zamestnávania, ako napríklad na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie, úrazové poistenie vo výške štyroch percent z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok 2018, čo na rok 2019 predstavuje sumu maximálne 53,21 eura. "Finančný príspevok sa poskytne zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času na obdobie minimálne šiestich mesiacov, pričom finančný príspevok sa zamestnávateľovi poskytne najviac počas desiatich mesiacov (školský rok), v závislosti od dohodnutého času trvania pracovného pomeru," vysvetlilo ústredie práce.
      
V rámci prípravy uchádzačov na pracovné miesta v kuchyniach zamestnávatelia tiež získali jednorazový finančný príspevok vo výške 50 eur pre uchádzača o zamestnanie na vykonanie skúšky na získanie odbornej spôsobilosti, teda tzv. hygienické minimum, ako aj jednorazový finančný príspevok vo výške 10 eur pre uchádzača na vydanie zdravotného osvedčenia (potravinársky preukaz).
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie