Dôchodca žijúci v zariadení, môže dostávať dôchodok na účet alebo do rúk

Spravodajstvo
Bratislava 8. augusta (TASR) - Ak poberateľ niektorej z dôchodkových dávok žije v zariadení sociálnych služieb, nemusí súhlasiť so zasielaním jeho dôchodku hromadnou výplatnou listinou príslušnému zariadeniu. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa (SP).

Podľa zákona o sociálnom poistení má totiž každý dôchodca možnosť vybrať si spôsob poukazovania dôchodku, na účet alebo prostredníctvom pošty v hotovosti. "Môže sa rozhodovať sám a nezávisle a ak odmietne výplatu prostredníctvom hromadnej výplatnej listiny do zariadenia, nemôže za to byť nijakým spôsobom znevýhodňovaný," priblížila SP.

Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet v banke možno podať prostredníctvom tlačiva, ktoré je na webovej stránke SP, v pobočkách poisťovne i v bankách. "Ak dôchodca nemá možnosť získať toto tlačivo, môže o zmenu požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou SP. Potrebné však je, aby predložil aj hodnoverný doklad o tom, že je majiteľom účtu, na ktorý dôchodok žiada poukazovať," radí SP. Takýmto dokladom môže byť napríklad zmluva o zriadení bankového účtu.

O poukazovanie dôchodku na účet v banke môže dôchodca požiadať aj priamo pred zodpovedným zamestnancom SP, ktorý o tom spíše zápisnicu a ktorému dôchodca zároveň odovzdá doklad o tom, že je majiteľom účtu. "V prípade, že dôchodca nemá záujem o poukazovanie dôchodku na účet, má možnosť prostredníctvom tlačiva, neformálnej žiadosti alebo osobnej návštevy v pobočke požiadať poisťovňu o poukazovanie dôchodku v hotovosti prostredníctvom pošty," upozorňuje SP, ktorá vykoná zmenu v spôsobe poukazovania dôchodku najneskôr od splátky splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom jej bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená. Dovtedy poisťovňa odporúča dôchodcom nerušiť si účet v banke.

Ku koncu júna tohto roka SP vyplácala 984.961 dôchodkov na účty dôchodcov v bankách a 392.954 dôchodkov v hotovosti (poštou). Tento pomer sa už niekoľko rokov zvyšuje v prospech výplaty na bankové účty.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie