Štát opäť z eurofondov podporí terénnu opatrovateľskú službu v obciach

Spravodajstvo
Bratislava 6. augusta (TASR) - Podpora opatrovateľskej služby v obciach z eurofondov pokračuje ďalším projektom. Určený je pre malé obce do 1000 obyvateľov, ktoré takúto službu neposkytujú. Zapájať sa do nového národného projektu môžu od 5. augusta.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spúšťa národný projekt s názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, z Operačného programu Ľudské zdroje. Od 5. augusta tohto roka je zverejnené oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do neho. "Hlavným cieľom je zvýšenie dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v malých obciach, ktoré túto sociálnu službu v súčasnosti neposkytujú," uviedla v správe pre médiá agentúra.

Projekt je určený najmä verejným poskytovateľom sociálnych služieb, v tomto prípade obciam s počtom obyvateľov do 1000, právnickým osobám zriadenými alebo založenými obcou s počtom obyvateľov do 1000, alebo spoločným obecným úradom zriadeným obcami s počtom obyvateľov do 1000, ktorí neposkytujú opatrovateľskú službu. Realizácia a implementácia projektu je plánovaná na všetky územné kraje Slovenskej republiky.

Na projekt je celkovo vyčlenených päť miliónov eur s predpokladanou možnosťou čerpania finančných prostriedkov do mája 2021. "Projekt vychádza z implementačnej praxe z dvoch predchádzajúcich, úspešne realizovaných národných projektov zameraných na podporu terénnej opatrovateľskej služby," tvrdí agentúra. Poskytovanie opatrovateľskej služby, hlavne v malých obciach na Slovensku, absentuje. Z celkového počtu 1890 obcí do 1000 obyvateľov má opatrovateľskú službu registrovanú iba 351, čo predstavuje iba 18,6 %. "Prioritou projektu je prispieť k rozvoju poskytovania terénnej formy opatrovateľskej služby verejnými poskytovateľmi v malých obciach. Chceme v nich podporiť proces zmeny vnímania a poskytovania sociálnych služieb, a to v odklone od modelu z tradičnej starostlivosti v klasických zariadeniach," vysvetlila generálna riaditeľka Implementačnej agentúry MPSVR SR Zuzana Borgulová.

Prostredníctvom projektu bude žiadateľom poskytnutá finančná podpora formou transferu na mzdu opatrovateľky vo výške 570 eur na jedno pracovné miesto na plný pracovný úväzok, pričom obec môže využiť možnosť finančnej podpory pre maximálne dve pracovné miesta. Pripúšťa sa aj kombinácia polovičných pracovných úväzkov, pričom konkrétne možnosti sú zverejnené na webovej stránke projektu.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie