Personalisti zavádzajú nové formy pohovorov. Pripravte sa na odhaľovanie vašich zručností

Hľadám prácu

Tradičné pracovné pohovory na odhalenie kvalít kandidátov nestačia. Personalisti preto čoraz viac používajú nové formy „preskúšania“ uchádzačov. Zoznámte sa s nimi a buďte pripravení.

Previerky soft skills - mäkkých zručností sa diali už pred dávnymi desiatkami rokov, len sa im tak ešte nehovorilo. „Traduje sa, že keď Tomáš Baťa hodlal niekoho povýšiť, pozval onoho zamestnanca na obed. Podľa toho, ako sa ten človek správal pri jedle, padlo rozhodnutie. Dokonca sa konkrétne zachovalo, že ak si tá osoba osolila pokrm už pred ochutnaním, Baťa jej nedal vyšší post,“ pripomína Jitka Součková z personálnej agentúry Grafton Recruitment.

Že sú konvenčné pracovné pohovory deravou metódou na odhadnutie kvalít kandidátov, ukázala aj nedávna štúdia. Uchádzači súkajú natrénované odpovede a personalisti majú sklon vyberať adeptov, ktorí na nich urobia dojem. Tých s reálne najväčším celkovým potenciálom neprijmú.

„Keď dôjde na posudzovanie kandidátov, tradičné výberové konanie je rovnako zmysluplné ako hodenie mince,“ upozorňuje Richard Nisbett, profesor spoločenskej psychológie z americkej University of Michigan.

Nedávny rozsiahly prieskum medzi hľadačmi talentov a výkonnými HR-manažérmi priniesol päť odporúčaných nových foriem pracovných pohovorov, ktoré môžu personalistom pomôcť efektívnejšie posudzovať uchádzačov a najímať tie najvhodnejšie posily. Zároveň je to zaujímavý manuál aj pre záujemcov o prácu, ktorí chcú byť pripravení.

Menej nesprávnych posúdení kandidátov
Hlavné benefity, ktoré vyplývajú z noviniek:
- realistickejší obraz o osobnostiach kandidátov (súhlasilo 69 % opýtaných),
- uchádzači si môžu vyskúšať predmetnú prácu v praxi (59 %),
- menej nesprávnych uzáverov ako pri obvyklých pohovoroch (47 %),
- užší priestor pre adeptov na akékoľvek kamuflovanie (26 %).

Dobrá správa pre staromilcov: tradičné pohovory – aspoň zatiaľ – nie sú v defenzíve. Môžu sa javiť ako prekonané a nezáživné, ale stále majú prevahu a kompetentní ich považujú za účinné. Štruktúrované interview vždy využíva 74 % personalistov a 88 % ho vníma ako pomerne, ba až veľmi prínosný prvok. Odborníci však zároveň registrujú aj limity štandardných pohovorov. Atraktívni a charizmatickí adepti nemusia nevyhnutne byť tí schopnejší, napriek tomu je tu skresľujúca tendencia vidieť ich tak.

Mäkké zručnosti sa dostávajú do popredia
Tradičné výberové konanie totiž prináša len obmedzený obraz o takzvaných soft skills – mäkkých zručnostiach - čoraz zohľadňovanejšej zložke profesijného pôsobenia. Uvedomuje si to 63 % oslovených personalistov a 42 % uznáva, že klasický pohovor môže viesť k mylnému úsudku o komplexných schopnostiach kandidáta.

Takzvané soft skills, sa postupne dostávajú do popredia počas ostatných desiatich až dvadsiatich rokov a ich význam pri hodnotení uchádzača aj dôležitosť v pracovnom procese stále rastie, a to predovšetkým v nevýrobnej sfére. Na rozdiel od vodičského preukazu, zváračskej licencie či certifikátu o znalosti jazyka sa nedajú zdokumentovať.

Pracovný pohovor v lunaparku
„Sú to schopnosti, ktoré nemôžeme exaktne zmerať, jednoducho preukázať a jasne kategorizovať odpoveďami ´áno – nie´. Vyplývajú z charakteru i povahy kandidáta a z vplyvov okolia a prejavujú sa v danej situácii. V skratke je to spektrum reakcií na rozličné podnety,“ vysvetľuje Jitka Součková z Grafton Recruitment.

Modelový prípad na otestovanie soft skills? Čo tak pracovný pohovor pri raňajkách v reštaurácii, pričom tajne spolupracujúci čašník dostane inštrukciu pobabrať objednávku... Ďalšie extravagancie majúce oporu v skutočnom svete? Jedna automobilka zahŕňa do pohovoru skúšobnú jazdu a dokonca hneď minimálne dve firmy využívajú svojrázny zážitok z lunaparkového ruského kola.

Mimoriadne okolnosti odhalia, ako si uchádzači dokážu poradiť s výzvami každodennosti a zároveň čeliť čomukoľvek nečakanému. Nuž a manažéri by sa k takýmto poznatkom sotva dostali v bežnej konferenčnej miestnosti. Navyše, záujemcovia sa mimo zväzujúceho kancelárskeho prostredia skôr uvoľnia a prejavia svoju prirodzenosť.

Päť moderných nástrojov personalistov a koľko percent z nich považuje takéto doplnenie pracovných pohovorov za prospešné
1. Posúdenie soft skills - 59 %
2. Konkurz s praktickým predvedením schopností – 54 %
3. Stretnutie na neutrálnej pôde – 53 %
4. Skúška vo virtuálnej realite – 28 %
5. Video-interview – 18 %

Úspora nákladov i času
Za týmito inováciami nie je len ambícia nachádzať tých naozaj najvhodnejších kandidátov. Sprievodným účelom je úspora nákladov a skrátenie času na výberové konania aj s prihliadnutím na nastavenie a preferencie mileniálov, ktorí už budúci rok budú tvoriť 60 % pracovného trhu a čoskoro k nim začne pribúdať nasledujúca Generácia Z.

Konkrétna nadnárodná spoločnosť potrebovala v minulosti až pol roka na to, aby zo štvrť milióna žiadostí od čerstvých absolventov vyselektovala niekoľko stovák prijatých. Keď však na jednotlivé štádiá nasadila mobilné aplikácie, online úlohy a video-dotazníky, podarilo sa jej skrátiť trvanie celého procesu o 75 %, pričom až 80 % adeptov, ktorí sa prepracovali ku klasickému osobnému pohovoru, napokon aj dostalo pracovnú ponuku.

Zdroj: msa (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie