Slovenskí poľnohospodári hľadajú nových spolupracovníkov

Hľadám prácu
Nájdite si prácu v oblasti rastlinnej výroby, živočíšnej výroby či záhradníctva s ISTP.sk.


Produktový manažér

Miesto: Ivanka pri Dunaji
Spoločnosť: PRILLINGER Slovensko s.r.o.
Informácie: Poradenstvo v oblasti náhradných dielov na poľnohospodársku techniku. Spravovanie vlastnej produktovej skupiny. Zákazková činnosť. Rozširovanie sortimentu.
Základná zložka mzdy: 1350 € za mesiac
Kontakt: Miriam Heizerová, info@prillinger.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1582753/produktovy-manazer

Záhradník

Miesto: okres Bratislava
Spoločnosť: A.I.I. Technické služby s. r. o.
Informácie: Zabezpečenie plynulého chodu zadaných záhradníckych prác v rámci komplexnej starostlivosti o zeleň v Bratislave.
Základná zložka mzdy: 1450 € za mesiac
Kontakt: Silvia Hrabinská, tel.: +421948652104, recepcia@aii.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1594017/zahradnik

Hospodár

Miesto: Bratislava-Petržalka
Spoločnosť: A.I.I. Technické služby s. r. o.
Informácie: Komplexná starostlivosť o nehnuteľnosť a priľahlé pozemky – hospodárstvo, záhrada, poľovný revír. Starostlivosť o zvieratá, najmä hydinu. Údržba záhrady a pod.
Základná zložka mzdy: 1100 € za mesiac
Kontakt: Silvia Hrabinská, tel.: +421948652104, recepcia@aii.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1588818/hospodar

Technik v živočíšnej výrobe

Miesto: Šterusy
Spoločnosť: Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín
Informácie: Zabezpečovanie plynulej prevádzky na farme. Sledovanie zdravotného stavu a úžitkovosti zvierat. Vedenie zootechnickej a veterinárnej evidencie a pod.
Základná zložka mzdy: 1100 € za mesiac
Kontakt: Ing. Jozef Puvák, tel.: +421905455002, pvodkocin199@gmail.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1589291/technik-v-zivocisnej-vyrobe

Administratívny zamestnanec zoologického odboru

Miesto: Bojnice
Spoločnosť: Národná zoologická záhrada Bojnice
Informácie: Zabezpečovanie administratívnej agendy zoologického odboru. Zabezpečenie konečných evidenčných údajov o zvieratách. Zodpovednosť za prípravu transportov zvierat na odbore a pod.
Základná zložka mzdy: 629 € za mesiac
Kontakt: Ing. Soňa Roháčová, tel.: +421465402975, sona.rohacova@zoobojnice.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1585377/administrativny-zamestnanec-zoologickeho-odboru

Samostatný vedúci agronóm

Miesto: Oponice
Spoločnosť: Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.)
Informácie: Organizovanie prác v rastlinnej výrobe podľa agrotechnických termínov. Riadiť pracovníkov rastlinnej výroby. Viesť príslušnú agendu.
Základná zložka mzdy: 1200 € za mesiac
Kontakt: Eva Maňuchová, tel.: +421385317138, manuchova.e@gmail.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1591517/samostatny-veduci-agronom

Záhradný architekt

Miesto: Topoľčany
Spoločnosť: OASIS, s.r.o.
Informácie: Vyhotovovanie architektonických návrhov záhrad, parkov, sadov a priestorov obdobného charakteru. Navrhovanie terénnych úprav a záhradných stavieb. Dohľad nad realizáciou projektu a pod.
Základná zložka mzdy: 520 € za mesiac
Kontakt: Luboš Kutňanský, tel.: +421 38 5386 000, office@oasis.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1595922/zahradny-architekt-navrh-a-vedenie-realizacie

Sadovnícky technik

Miesto: Slovensko
Spoločnosť: JV INTERSAD, spol. s r.o.
Informácie: Koordinácia prác pri sadových úpravách v teréne, rozdeľovanie a kontrola práce, práca s PC.
Základná zložka mzdy: 1000 € za mesiac
Kontakt: Anna Pavelková, tel.: +421905 237 428, jv@intersad.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1586061/sadovnicky-technik

Mechanizátor - oprava a obsluha poľnohospodárskych strojov

Miesto: Lesné
Spoločnosť: LESY SERVIS, s.r.o.
Informácie: Oprava a obsluha poľnohospodárskych strojov. Nástup možný ihneď.
Základná zložka mzdy: 850 € za mesiac
Kontakt: Ing. Ľudmila Jevčáková, tel.: +421566893043, jevcak@lesyservis.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1586521/mechanizator-oprava-a-obsluha-polnohospodarskych-strojov

Zootechnik

Miesto: Poprad
Spoločnosť: ZEMEDAR, s.r.o.
Informácie: Vykonávať činnosť súvisiacu s chovom HD. Spracovať podklady pre spotrebu krmív a iných komodít. Pripravovať podklady k fakturácii a pod.
Základná zložka mzdy: 1100 € za mesiac
Kontakt: Helena Hammerlová, zemedar@stonline.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1593415/zootechnik

Kompletnú ponuku inzerátov z oblasti poľnohospodárstva, záhradníctva i veterinárstva nájdete na tomto odkaze: https://lnk.sk/beP9 

Pripravila: Ivana Koutná, Trexima Bratislava, spol. s r. o.   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie