ISTP.sk myslí aj na vzdelávaniachtivých

Školy a vzdelávanie
Spoznajte vzdelávacie a konferenčné centrum TeleDom, poskytujúce profesijné semináre, konferencie a fóra, jazykové kurzy, počítačové kurzy či semináre a školenia zamerané na skvalitňovanie rozvojových a kolaboračných schopností účastníkov. V tomto článku vám prinášame výber ich vzdelávacích podujatí.


MENTORING

Miesto konania kurzu: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice, Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice 
Informácie: MENTORING je proces, kde mentor odovzdáva svoje nadobudnuté zručnosti, ale hlavne skúsenosti mentorovanému/klientovi. MENTOR pôsobí ako sprievodca v určitej oblasti či téme a pomáha tak mentorovanému nájsť správny smer či riešenie cez odovzdávanie znalostí a skúseností. 
Dátum realizácie: Podľa dohody s odberateľom
Cena kurzu (s DPH): Cena bude upresnená na základe konkrétnej špecifikácie
Kontakt: +421553274428, +421553274402
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/7968-mentoring

CROSS SELLNG

Miesto konania kurzu: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice, Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie: Cieľ kurzu: 1. Naučiť sa vyťažiť z aktuálneho rozhovoru čo najviac 2. Nenásilne nadviazať na ďalšiu ponuku produktov a služieb 3. Premostenie servisného rozhovoru (napr. elektrina – plyn). 
Dátum realizácie: Podľa dohody s odberateľom
Kontakt: +421553274428, +421553274402
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/7513-cross-sellng

ZÁKLADY PRÁCE S PC

Miesto konania kurzu: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice, Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie: Tento 15 hodinový kurz s názvom Základy práce s počítačom je určený pre používateľov - začiatočníkov. Kurz sa špecializuje na základy práce s MS Windows, MS Word, MS Excel a MS Outlook.
Dátum realizácie: Podľa dohody s odberateľom
Cena kurzu (s DPH): 108,71 EUR
Kontakt: +421553274428, +421553274402
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/4983-zaklady-prace-s-pc

ŠKOLENIE MÄKKÝCH ZRUČNOSTÍ - INAK

Miesto konania kurzu: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice, Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie: Mäkké zručnosti vieme definovať ako medziľudské zručnosti, ktoré sú obsiahnuté v mnohých oblastiach, ako napríklad: • Komunikácia • Asertivita • Empatia • Vedenie • Motivácia a pod. Naše tréningy Vás povedú k zvládnutiu tých zručností, ktoré Vás nasmerujú k riešeniu konkrétnych situácií v reálnom živote. 
Dátum realizácie: Podľa dohody s odberateľom
Cena kurzu (s DPH): Cena bude upresnená na základe konkrétnej špecifikácie
Kontakt: +421553274428, +421553274402
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/7969-skolenie-makkych-zrucnosti-inak

TRÉNING PREDAJNÝCH TECHNÍK

Miesto konania kurzu: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice, Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie: Cieľ seminára: Vedieť identifikovať typy klientov a zvoliť vhodný postup pri ich ovplyvňovaní. Rozvíjať sociálne zručnosti pri styku s klientom. Rozvíjať predajné zručnosti - aktívne počúvanie, kladenie otázok a parafrázovanie pri predaji. 
Dátum realizácie: Podľa dohody s odberateľom
Cena kurzu (s DPH): 190 EUR
Kontakt: +421553274428, +421553274402
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/7232-trening-predajnych-technik

ZÁKLADY LOGISTIKY PODNIKU (Modul 1)

Miesto konania kurzu: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice, Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie: Kurz poskytuje účastníkom základné teoretické vedomosti, definície, princípy, metódy, nástroje logistiky, logistické modely podniku a je tiež prípravným kurzom pre ďalšie vzdelávanie v oblasti logistiky ako je logistika výroby, logistika obchodu, distribučná logistika, strategická logistika atď. 
Dátum realizácie: Podľa dohody s odberateľom
Cena kurzu (s DPH): 85 EUR
Kontakt: +421553274428, +421553274402
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/4987-zaklady-logistiky-podniku-modul-1

RIADENIE V PODNIKU (Modul 1.)

Miesto konania kurzu: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice, Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie: Cieľová skupina: Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia podnikových procesov.
Dátum realizácie: Podľa dohody s odberateľom
Kontakt: +421553274428, +421553274402
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/5069-riadenie-v-podniku-modul-1

OBCHODNÁ ANGLIČTINA

Miesto konania kurzu: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice, Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie: Kurz je zameraný na rozvoj jazykových zručností (hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie, písanie) a sociálnych zručností (komunikácia, vyjednávanie, prezentovanie, argumentácia a riešenie konfliktných situácií), prípadne ako príprava na medzinárodný certifikát BEC (Business English Certificate)."
Dátum realizácie: Podľa dohody s odberateľom
Cena kurzu (s DPH): 200 EUR
Kontakt: 00421553274428, +421553274402
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/4986-obchodna-anglictina 

Kompletnú ponuku kurzov vzdelávacieho centra TeleDom nájdete na tomto odkaze: https://www.databazakurzov.sk/kurzy?owner=847

Viac informácií o centre TeleDom nájdete na stránke http://www.teledom.sk/ 

Pripravila: Ivana Koutná, Trexima Bratislava, spol. s r. o.   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie