V delimitačnom protokole sa uvádzajú aj zamestnanci na materskej

Spravodajstvo
Bratislava 18. júna (TASR) - Ak zamestnanci prechádzajú od jedného zamestnávateľa k druhému, povinnosťou odovzdávajúceho zamestnávateľa je predložiť pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej je registrovaný, zoznam prechádzajúcich zamestnancov (tzv. delimitačný protokol), v ktorom uvedie deň, do ktorého zamestnancov zamestnával, meno a priezvisko zamestnancov, ich rodné číslo, názov a identifikačné číslo zamestnávateľa, ku ktorému zamestnanec prechádza.   V delimitačnom protokole uvádza aj zamestnancov, ktorí sú v tom čase na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, neplatenom voľne, sú práceneschopní a pod. Neuvedie len tých, ktorí k novému zamestnávateľovi neprechádzajú, ak napríklad ukončia pracovný pomer. Tých z registra poistencov odhlási. Zamestnanci v tejto súvislosti nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti.
      
Pokiaľ prechod zamestnancov od jedného zamestnávateľa k druhému nastane k 1. dňu kalendárneho mesiaca, tlačivo mesačný výkaz poistného a príspevkov za prevzatých zamestnancov za tento mesiac podá už len preberajúci zamestnávateľ.
      
"Pokiaľ prechod zamestnancov od jedného zamestnávateľa k druhému nastane počas kalendárneho mesiaca, napríklad k 15. júnu, pri podávaní tlačiva platí, že ak odovzdávajúci zamestnávateľ nestratil právnu subjektivitu, bez ohľadu na to, či ešte zamestnáva, alebo nezamestnáva iných neprechádzajúcich zamestnancov, tlačivo mesačný výkaz poistného a príspevkov podáva odovzdávajúci a aj preberajúci zamestnávateľ, a to každý za kalendárne dni, v ktorých bol zamestnávateľom zamestnanca a zároveň každý zamestnávateľ odvedie poistné za jeho príslušnú časť kalendárneho mesiaca," radí Peter Višváder, hovorca poisťovne. 
      
Ako ďalej uvádza, v prípade, ak odovzdávajúci zamestnávateľ stratil právnu subjektivitu pred splnením povinnosti podať toto tlačivo, mesačný výkaz za celý kalendárny mesiac podá preberajúci zamestnávateľ. Ak už zamestnávateľ nebude zamestnávať žiadneho zamestnanca, je povinný odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie