Medziročný rast zamestnanosti sa v 1. štvrťroku zrýchlil na 1,8 %

Spravodajstvo
Bratislava 6. júna (TASR) - Medziročný rast zamestnanosti sa v 1. štvrťroku 2019 medziročne zrýchlil o 0,6 percentuálneho bodu (p. b.) na 1,8 %. Počet pracujúcich sa tak v absolútnom vyjadrení zvýšil o 45.800 na 2,588 milióna osôb. Sezónne očistená celková zamestnanosť oproti 4. štvrťroku 2018 vzrástla o 0,3 %, respektíve o 8800 na 2,596 milióna osôb. Po odpočítaní osôb pracujúcich v zahraničí zamestnanosť na území Slovenska vzrástla o 2,6 % na 2,462 milióna osôb. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Z hľadiska štruktúry pracujúcich bol rast celkovej zamestnanosti ovplyvnený vyšším počtom zamestnancov o 41.900 (o 1,9 %) na 2,212 milióna osôb. Zvýšil sa aj počet podnikateľov o 2900 osôb (o 0,8 %) na 374.300 osôb vplyvom vyššieho počtu podnikateľov so zamestnancami o 2600 na 74.400 osôb a podnikateľov bez zamestnancov o 300 na 299.900 osôb.

Z odvetvového hľadiska najvyššia zamestnanosť bola v priemysle 26,8 %, obchode 12,1 % a v stavebníctve 9,1 % z celkovej zamestnanosti.

Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 až 64 rokov v porovnaní s 1. štvrťrokom 2018 vzrástla o 1,6 p. b. na 73,5 %. Miera zamestnanosti mužov sa zvýšila o 1,5 p. b. na 79,9 % a žien o 1,7 p. b. na 67 %.

Z hľadiska vzdelanostnej úrovne na trhu práce pribudlo najviac osôb s vysokoškolským vzdelaním (o 61.900) a s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou (o 40.000). Naopak, najväčší pokles (o 54.700 osôb) bol u pracujúcich so stredným odborným (učňovským) vzdelaním bez maturity.

Zamestnanosť sa medziročne zvýšila takmer vo všetkých krajoch, relatívne najviac v Žilinskom (o 3,9 %), Bratislavskom (o 3,8 %) a Košickom kraji (o 3,5 %). V Žilinskom a Košickom kraji bol zároveň najvýraznejší rast miery zamestnanosti, zhodne o 2,9 p. b. Najvyššiu mieru zamestnanosti (82 %) si udržal Bratislavský kraj.

V 1. štvrťroku 2019 bolo v hospodárstve SR ponúkaných v priemere 24.764 voľných pracovných miest oproti 1. štvrťroku 2018 menej o 0,1 %. Pracovné ponuky sa znížili hlavne v priemyselnej výrobe (o 650), ubytovacích a stravovacích službách (o 370 miest) a v obchode (o 235 miest). Pracovné miesta pribudli hlavne v doprave a skladovaní (o 494 miest) a stavebníctve (o 493 miest).
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie