Spoznajte novú vzdelávaciu inštitúciu

Školy a vzdelávanie

Predstavujeme vám Akadémiu hoteliera - vzdelávaciu inštitúciu poskytujúcu kurzy pre pracovníkov v hotelierstve lektormi z praxe. Akadémia ponúka aj kurz Manažment hotelovej a gastronomickej prevádzky, akreditovaný ministerstvom školstva. Informácie o tomto, ale i ďalších kurzoch Akadémie hoteliera nájdete v nasledujúcich riadkoch.


Manažment hotelovej a gastronomickej prevádzky

Miesto konania kurzu: Bratislava Aston Business Hotel, Bajkalská 22, 821 09 Bratislava  
Informácie: Absolvent kurzu dokáže vhodne odporučiť hotelové a reštauračné služby. Vie riešiť problémové a stresové situácie vzhľadom k prostrediu hotela, dokáže obhájiť cenu produktu v pomere ku kvalite. Vie pracovať v nadštandardnom prostredí hotela, má rozvinuté manažérske zručnosti, motivačné schopnosti. napr. ako vhodne motivovať zamestnancov. Získa vedomosti, ako odborne posúdiť náročnosť práce jednotlivých profesií v hoteli / v reštaurácii, ako realizovať víziu hotela, ako dosiahnuť maximalizáciu tržieb optimálnou kombináciou rôznych prvkov, alebo ako zabezpečiť optimálny cash flow zariadenia. Je schopný manažovať personál kuchyne a reštaurácie. Vie zostaviť marketingovú stratégiu s nižšími vstupnými nákladmi a vyššou efektivitou. Vie sa orientovať v rôznych marketingových oblastiach: v online marketingu, na sociálnych sieťach, email marketingu, vizuálnom marketingu, reputačnom manažmente.
Dátum realizácie: termín upresníme podľa počtu prihlásených
Cena kurzu (s DPH): 1100 EUR
Kontakt: 00421905417644
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/7929-akademia-hoteliera

Online marketing pre hotely a reštaurácie

Miesto konania kurzu: Bratislava Aston Business Hotel, Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
Informácie: "Sociálne siete, Email marketing, Vizuálny marketing, Online reklama, Webstránka, Reputačný manažment. Čakajú vás praktické tipy a rady, inšpirácie z úspešných podnikov, konkrétne postupy a riešenia, ktoré môžete ihneď aplikovať vo svojom podniku."
Dátum realizácie: 11.6.2019
Cena kurzu (s DPH): 229 EUR
Kontakt: 00421905417644
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/7928-akademia-hoteliera

Forecasting a budgeting v hotelovom revenue managemente

Miesto konania kurzu: Bratislava Aston Business Hotel, Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
Informácie: Účastníci modulu sa oboznámia ako si pripraviť realistický rozpočet a ako si stanoviť finančné ciele, čo je prvým krokom k forecastu, ktorý odráža reálne očakávania. Budgeting (stanovenie rozpočtu) and forecast (manažment predpokladaných budúcich príjmov) vytvára ciele a nástroje potrebné na stanovenie efektívnej stratégie predaja z pohľadu dopytu, segmentácie zákazníkov a postavenia konkurencie.
Dátum realizácie: termín upresníme podľa počtu prihlásených
Cena kurzu (s DPH): 289 EUR
Kontakt: 00421905417644

Ako sa stať dobrým manažérom v hotelierstve

Miesto konania kurzu: Bratislava Aston Business Hotel, Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
Informácie: "Jednodňový workshop sa nesie v duchu odpovedí na otázky: „Aká je úloha manažéra v tíme? Ako byť príkladom? Ako získať prirodzený rešpekt?“ Účastníci kurzu sa dozvedia ako rozvíjať manažérske zručnosti, ako správne viesť zamestnancov tak, aby zdieľali ich nadšenie a boli dostatočne motivovaní. Kurz ich taktiež naučí dávať spätnú väzbu a rozvíjať schopnosti jednotlivcov vo svojom tíme."
Dátum realizácie: termín upresníme podľa počtu prihlásených
Cena kurzu (s DPH): 114 EUR
Kontakt: 00421905417644

Viac informácií nájdete na stránke www.akademiahoteliera.sk 

Pripravila: Ivana Koutná, Trexima Bratislava, spol. s r. o.   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie