Cítite, že je vaším poslaním chrániť a starať sa o bezpečnosť osôb či majetku? Nasledujte svoje ciele s ISTP.sk

Hľadám prácu
Prinášame vám výber ponúk z oblasti bezpečnostných služieb, ozbrojených síl a zborov, požiarnej ochrany a BOZP.


Hasič - záchranár

Miesto: Bratislava-Ružinov
Spoločnosť: Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Informácie: Vykonávanie rizikových prác pri zdolávaní požiarov, leteckých a iných mimoriadnych udalostiach. Zachraňovanie osôb, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch. Vykonávanie asistenčných prác pri požiarne nebezpečných prácach v organizácii a pod.
Základná zložka mzdy: 700 € za mesiac
Kontakt: Mgr. Nikola Ďurechová, tel.: +421911141456, nikola.durechova@bts.aero
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1583251/hasic-zachranar

Dispečer - Bratislava

Miesto: Bratislava-Staré Mesto
Spoločnosť: ABACI Guard s. r. o.
Informácie: Dispečer na dispečingu. Ovládanie aplikácií a riešenie udalostí z EZS, CCTV, EPS, ACS (SKV). Obchôdzky stráženého objektu.
Základná zložka mzdy: 3,30 € za hodinu
Kontakt: Ing. Juraj Školka, tel.: +421911342341, gskolka@gmail.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1586883/dispecer-bratislava

Referent/ka BOZP, PO a CO

Miesto: Trnava
Spoločnosť: Mesto Trnava
Informácie: Pracovný pomer na určitú dobu: 12 mesiacov. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Prax aspoň 5 rokov.
Základná zložka mzdy: 838,50 € za mesiac
Kontakt: Mgr. Stanislava Stračárová, tel.: +4210333236158, personalne@trnava.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1582160/referent-ka-bozp-po-a-co

Príslušník obecnej - mestskej polície

Miesto: Handlová
Spoločnosť: Mesto Handlová
Informácie: Príslušník mestskej polície vykonáva činností vyplývajúcich zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení.
Základná zložka mzdy: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
Kontakt: Mgr. Darina Šafáriková, tel.: +421465192541
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1584086/prislusnik-obecnej-mestskej-policie

Väzenský dozorca

Miesto: Dubnica nad Váhom
Spoločnosť: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
Informácie: Samostatný výkon strážnej služby súvisiaci s ochranou strážených objektov ústavu a eskortnej služby pri eskortovaní odsúdených mužov mimo stráženého objektu.
Základná zložka mzdy: 892 € za mesiac
Kontakt: Mgr. Peter Kučera, tel.: +421422832160, Peter.Kucera@zvjs.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1576326/vazensky-dozorca

Technik BOZP

Miesto: Šurany
Spoločnosť: INZI SK s.r.o.
Informácie: Vykonávanie kontroly dodržiavania bezpečnostných predpisov a noriem na pracovisku. Tvorba a aktualizácia interných smerníc BOZP. Vykonávanie kontrol a bezpečnostných auditov a pod.
Základná zložka mzdy: 800 € za mesiac
Kontakt: Ing. Alžbeta Tóthová, tel.: +421356507216, inzi.sk.hr@gmail.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1584491/technik-bozp

Operátor CCTV

Miesto: Banská Bystrica
Spoločnosť: OMNIS DETECTIVE SERVICE s.r.o.
Informácie: Pracovník CCTV pracoviska (kamerový systém).
Základná zložka mzdy: 650 € za mesiac
Kontakt: Branislav Danko, tel.: +421908203195, danko@omnisbb.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1488498/operator-cctv

Pracovník prepravy hotovosti a cenín

Miesto: Žilina
Spoločnosť: Loomis SK, a.s.
Informácie: Preprava hotovosti a cenín, dotácia bankomatov.
Základná zložka mzdy: 775 € za mesiac
Kontakt: Petra Matejková, tel.: +421901902921, petronela.matejkova@sk.loomis.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1581274/pracovnik-prepravy-hotovosti-a-cenin

Člen zásahovej jednotky Košice

Miesto: okres Košice
Spoločnosť: SECURITAS SK, s.r.o.
Informácie: Zabezpečovanie ochrany majetku alebo osôb. Obsluhovanie bezpečnostných zariadení, monitorovanie kamerového a bezpečnostného systému. Vykonávanie pravidelných obchôdzok zvereného objektu a pod.
Základná zložka mzdy: 3,83 € za hodinu
Kontakt: Ján Mitter, tel.: +421 902945485, jan.mitter@securitas.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1555890/clen-zasahovej-jednotky-kosice

Člen miestnej občianskej poriadkovej služby

Miesto: Banské
Spoločnosť: Obec Banské
Informácie: Ochrana verejného poriadku. Ochrana súkromného a verejného majetku. Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi. Ochrana životného prostredia. Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
Základná zložka mzdy: 520 € za mesiac
Kontakt: Mgr. Mária Dargajová, tel.: +421917854860, obecbanske@wmx.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1585869/clen-miestnej-obcianskej-poriadkovej-sluzby

Kompletnú ponuku inzerátov z oblasti ochrany a bezpečnosti nájdete na tomto odkaze: https://lnk.sk/bpA7 

Pripravila: Ivana Koutná, Trexima Bratislava, spol. s r. o.   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie