Sto rokov od založenia Univerzity Komenského si pripomenie aj TASR

Školy a vzdelávanie
Bratislava 3. júna (TASR) - V júni 2019 uplynie 100 rokov od založenia Univerzity Komenského v Bratislave. Národné zhromaždenie v Prahe prijalo 27. júna 1919, osem mesiacov od vzniku prvej Československej republiky (ČSR), zákon o zriadení Československej štátnej univerzity v Bratislave. Zákon vstúpil do platnosti 11. júla 1919. Výučba na prvej slovenskej univerzite sa začala na jeseň. V novembri toho istého roku bola vzdelávacia inštitúcia premenovaná na Univerzitu Komenského (UK).

Najstaršia a najväčšia slovenská univerzita vznikla v roku 1919 a bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Výročie jej vzniku si pripomenie aj TASR sériou rozhovorov s niektorými úspešnými absolventmi tejto školy.

Založenie Univerzity Komenského úzko súviselo s potrebami ČSR po rozpade Rakúsko-Uhorska 28. októbra 1918. Po vzniku prvej spoločnej republiky Čechov a Slovákov bolo hlavnou úlohou novej bratislavskej univerzity vychovať novú domácu inteligenciu pre najdôležitejšie oblasti života spoločnosti, čo sa odrazilo aj v zameraní jej prvých štyroch fakúlt: Lekárskej, Právnickej, Filozofickej a Prírodovedeckej.

Pre vážne politicko-spoločenské a finančné problémy po prvej svetovej vojne začala fungovať hneď po založení univerzity iba lekárska fakulta. Právnická a filozofická sa k nej pripojili o dva roky neskôr a prírodovedecká až v roku 1940. Na Slovensku chýbali aj vysokoškolskí pedagógovia, a preto v jej začiatkoch zohrali významnú úlohu profesori z pražskej Karlovej univerzity.

Mníchovská dohoda, ktorá viedla k rozpadu ČSR, zasiahla aj do života univerzity. Vládni predstavitelia vojnovej Slovenskej republiky (1939 - 1945) premenovali Univerzitu Komenského na Slovenskú univerzitu. Vyvíjali silný tlak na zrušenie akademických slobôd.

Po skončení druhej svetovej vojny vysokoškolský zákon z 18. mája 1950 priniesol reformu štúdia, ale aj politické čistky na vysokých školách. Napriek direktívnym zásahom zo strany štátnych a straníckych komunistických orgánov a ideologizácii univerzitného života zastávala Univerzita Komenského popredné miesto vo výchove odborníkov v mnohých oblastiach vedy a kultúry.

Postupne pribúdali nové fakulty: Pedagogická (1946), Farmaceutická (1952), Fakulta telesnej výchovy a športu (1960), Lekárska fakulta v Martine (pobočka bratislavskej fakulty v rokoch 1962 - 1969, od roku 1991 premenovaná na Jesseniovu LF UK), Matematicko-fyzikálna (vznikla v roku 1980 oddelením od Prírodovedeckej fakulty). Výrazne narastal aj počet jej študentov.

Vývoj po Novembri 1989 priniesol pozitívne zmeny do vzdelávacieho procesu na UK. Zrušili sa napríklad predmety, ktoré mali ideologický charakter a tiež unifikované študijné plány. Zákon zo 4. mája 1990 vytvoril legislatívne predpoklady na návrat univerzity do európskeho akademického spoločenstva.

Popri päťročnom magisterskom a na lekárskych fakultách šesťročnom doktorskom štúdiu sa na niektorých fakultách uskutočňuje aj trojročné bakalárske štúdium. Na univerzite sa realizuje vo všetkých základných disciplínach aj postgraduálne doktorandské štúdium. Vytvorili sa podmienky na opätovný vstup Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty, ako aj včlenenie Evanjelickej bohosloveckej fakulty do zväzku Univerzity Komenského.

V súčasnosti má UK 13 fakúlt a vo všetkých formách štúdia na nej študuje viac ako 22.000 študentov. Každoročne prijíma do prvých ročníkov viac ako 7000 nových študentov, ktorí si môžu vybrať z ponuky takmer 800 študijných programov. V inštitúcii pracuje približne 4000 zamestnancov. Univerzita Komenského v Bratislave ponúka vzdelanie v širokom spektre ľudského poznania.

Najstaršia slovenská univerzita udelila viac než štvrť milióna titulov

Bratislava 3. júna (TASR) – Univerzita Komenského v Bratislave (UK) udelila od svojho vzniku v roku 1919 až do konca roku 2018 celkovo 262.002 najrôznejších titulov.

Najviac titulov získali ich nositelia na Právnickej fakulte UK – do konca roku 2018 to bolo celkovo 39.694 titulov. Nasleduje Prírodovedecká fakulta UK s 36.253 a Pedagogická fakulta UK s 31.319 titulmi.

Na opačnom konci rebríčka sú Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, na ktorej udelili 4991 titulov, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK s 3798 titulmi a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, na ktorej získalo titul 955 študentov, čo súvisí s veľkosťou fakulty alebo s dĺžkou jej pôsobenia.

Pokiaľ ide o počet titulov za rok, najviac ich univerzita udelila v roku 2009 – bolo ich až 9269. Nasleduje rok 2010, kedy škola udelila 9003 titulov a v roku 2008 získalo titul 8226 absolventov UK.

Najfrekventovanejšími titulmi sú Mgr. – magister, ktorý získalo 81.169 absolventov a Bc. – bakalár, ktorý má pred menom 44.570 absolventov UK. Z rigoróznych titulov ide o titul MUDr. – doktor všeobecného lekárstva, ktorý získalo 26.856 absolventov, ďalej titul JUDr. – doktor práv má 12.800 absolventov a titul RNDr. – doktor prírodných vied udelila UK do konca minulého roka 10.384 absolventom. Titul doc. – docent získalo 2960 osôb a titul prof. – profesor presne 1000 osôb.

Najviac nositeľov titulov získaných na Univerzite Komenského v Bratislave si uvádza miesto narodenia hlavné mesto Slovenska – je ich až 60.065, nasleduje Žilina, odkiaľ bolo 7.044 študentov a 6.871 absolventov sa narodilo v Trnave.

Univerzita Komenského si na ústredných oslavách 26. až 28. júna pripomenie 100 rokov od svojho vzniku. Najstaršia a najväčšia slovenská univerzita vznikla v roku 1919 a bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku.

V súčasnosti má UK 13 fakúlt a vo všetkých formách štúdia na nej študuje viac ako 22.000 študentov. Každoročne prijíma do prvých ročníkov vyše 7000 nových študentov, ktorí si môžu vybrať z ponuky takmer 800 študijných programov.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie