Regionálne workshopy pre kariérových poradcov prinesú stretnutia s ocenenými odborníkmi a informácie o portáli trendyprace.sk

Spravodajstvo

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci so spoločnosťou TREXIMA pozýva odbornú verejnosť na sériu praktických workshopov s výhercami a účastníkmi prestížnej súťaže „Národná cena kariérového poradenstva“. Kluby sa budú konať vo viacerých mestách na celom Slovensku, pričom každý klub prinesie praktické ukážky metód, nástrojov a postupov zameraných na rôzne aktuálne témy z oblasti riadenia kariéry: rozvoj talentov, rozvoj podnikateľských kompetencií, využitie koučingu zameraného na silné stránky, využitie zážitkového prístupu, bilancia kompetencií a podobne. Okrem toho bude na workshopoch predstavený inovatívny portál trendyprace.sk, na ktorom môžu všetci občania nájsť informácie o tom, aké uplatnenie majú na trhu práce rôzne povolania a študijné odbory. Portál obsahuje informácie o mzdovom potenciáli, stabilite miesta, dostupnosti pracovných príležitostí a perspektív profesie v budúcnosti v prehľadnej forme, ktorú je možné efektívne využiť v poradenskom procese. „Dopyt po kariérovom poradenstve v posledných rokoch narastá," hovorí Michaela Valicová, event manažérka ZKPRK, "preto potrebujeme v komunite kariérových poradcov šíriť dobré praktiky, kvalitné zdroje informácií o trhu práce a takto posilňovať sieť kariérových poradcov vo všetkých regiónoch."

Pre koho sú kluby/workshopy určené?

 • Kariéroví poradcovia, koučovia alebo konzultanti pôsobiaci v oblasti rozvoja kariéry a HR

 • Odborní poradcovia v službách zamestnanosti

 • Výchovní poradcovia, zamestnanci CPPPaP

 • Všetci záujemcovia o oblasť kariérového poradenstva

Účasť na workshopoch je pre členov ZKPRK bezplatná, pre nečlenov symbolický poplatok.

Tešíme sa na spoločné stretnutie v týchto mestách:

Banská Bystrica, 16.4.2019, 16:30 – 18:30 Zážitkový prístup v kariérovom poradenstve. Workshopom bude sprevádzať Michaela Valicová z Kariérneho Kompasu a budeme diskutovať o nasledovných otázkach:

 • Prečo u klientov pracovať zážitkovo a aké sú prínosy tohto prístupu?

 • Aké sú výstupy a skúseností zo zážitkového kariérového poradenstva?

 • Ochutnávka zážitkového prístupu v poradenskej praxi.


Bratislava
, 15.5. 2019, 14:00 - 16:00 Nové trendy v Talent manažmente. Workshop bude viesť certifikovaná kariérová poradkyňa Zuzana Záhradníková z Career Spring, ktorá vám odpovie na nasledovné otázky:

 • Aké sú najnovšie trendy aj s ohľadom na Industry 4.0

 • Aké sú efektívne metódy pri odhaľovaní talentov?


Nitra
, 16.5. 2019, 17:00 - 19:00 Poradenský a koučovací prístup zameraný na silné stránky. Workshopom bude sprevádzať Katarína Štukovská, ktorá predstaví prístup zameraný na silné stránky a riešenia podľa InDialogue:

 • Čo je to sebareflexívna metóda a ako sa pracuje s osobnými úspechmi v poradenskej praxi?

 • Ako sa naučiť z problémových situácii posilniť motiváciu, inováciu a kreativitu?

 • Ochutnávka metód prístupu zameraného na silné stránky.


Martin,
23. 5. 2019, 16:00 - 18:00 Bilancia kompetencií - rozvoj zručností pre riadenie kariéryInteraktívny workshop bude viesť Beáta Mičudová, ktorá sa zameriava na prístup Bilancie kompetencií a odpovie na otázky:

 • Ako získať kompetencie, ktoré ľuďom umožnia zbierať, analyzovať a usporiadať si informácie o sebe, vzdelávaní a povolaniach, tak aby boli pripravení plánovať a realizovať rozhodnutia a rôzne zmeny v pracovnom živote?

 • Ochutnávka vybraných metód zameraných na sebapoznávanie a motiváciu.


Michalovce
, 29. 5. 2019, 16:00 – 18:00 Metódy hodnotenia potenciálu ľudí so zdravotným znevýhodnením. Workshopom bude sprevádzať Barbara Kollárová z Karpatskej nadácie z Košíc, ktorá vám odpovie na nasledovné otázky:

 • Aký význam majú hodnotiace centrá a podpora osobného rozvoja v poradenskej praxi?

 • Aké prístupy a nástroje podporujú integráciu znevýhodnených uchádzačov o prácu?

 • Ochutnávka vybranej metódy: AC v ktorom sa znevýhodnenie stáva pridanou hodnotou


Košice
, 6. 6. 2019, 16:30 – 18:30 Rozvoj podnikateľskej kompetencie a kariérovej adaptability. Workshopom bude sprevádzať Zuzana Kožárová, ktorá vám odpovie na nasledovné otázky:

 • Aká je rola kariérovej adaptability v kariérovom poradenstve? Teória konštruovania kariéry. Storytelling.

 • Prečo u klientov rozvíjať podnikateľskú kompetenciu a podnikanie ako kariérová voľba.

 • Aké metódy môžem využiť pre rozvoj podnikateľskej kompetencie v poradenskej praxi?

 

Pre viac informácií kontaktujte info@zkprk.sk alebo telefonicky na 0904 455 653.


Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vzniklo v roku 2014 s cieľom poskytnúť odborníkom platformu pre zdieľanie skúseností a rozvoj odbornosti. S viac ako 50 členmi zastupuje a háji záujmy kariérového poradenstva a pracuje na zvyšovaní dostupnosti jeho služieb pre verejnosť. Viac informácií o Združení nájdete na stránke www.rozvojkariery.sk.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie