Sexuálna výchova ako samostatný predmet nebude, školy si ho ale môžu vytvoriť

Školy a vzdelávanie
Bratislava 14. júla (TASR) - Sexuálna výchova sa ako samostatný predmet nepripravuje. Ako ale pripomína Ivana Gregorová zo Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), školy si ho majú možnosť vytvoriť vo svojom školskom vzdelávacom programe v rámci voliteľných hodín.

Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva znepokojujú správy o tom, že na Slovensku nie je vzdelávanie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví súčasťou školských osnov. To podľa výboru znamená, že študenti nie sú informovaní o riziku otehotnenia v mladom veku a o sexuálne prenosných chorobách.

Odporúča preto, aby SR podnikla všetky náležité kroky a zaistila, aby študenti mali v škole sexuálnu výchovu a vzdelávanie o reprodukčnom zdraví. Vyplýva zo záverov druhej periodickej správy SR o implementácii Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.

Ministerstvo školstva upozorňuje na fakt, že toto odporúčanie výboru sa zabezpečuje dôslednou implementáciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ktorého obsah je vyjadrený v učebných osnovách. Tie rezort schválil v roku 2010.

Gregorová dodáva, že v slovenskom školskom systéme je na základných i stredných školách vzťahový rámec sexuálnej výchovy zahrnutý v predmetoch biológia, etická výchova, náboženská výchova, občianska výchova a v prierezovej téme osobnostný a sociálny rozvoj. "V škole majú žiaci výchovu k manželstvu a rodičovstvu, učia sa o fungovaní rodiny, diskutujú o otázkach sexuality, vysvetľujú príčiny a riziká predčasného sexu. Vysvetľujú proces oplodnenia, reprodukcie a individuálneho vývinu, poznajú možnosti antikoncepcie a plánovaného rodičovstva. Učia sa o pohlavných a sexuálne prenosných chorobách, o mikroorganizmoch, ktoré ich spôsobujú, o možnostiach ako chorobám predchádzať, o zdravom životnom štýle, intímnej hygiene. Žiaci sa orientujú v príslušných informáciách, pripravujú projekty k tejto téme, uskutočňujú ich a prezentujú," priblížila s tým, že sa pripravuje návrh vzdelávacích štandardov k voliteľnému predmetu výchova k zdraviu.

ŠPÚ prišiel v júni s návrhom nových štátnych vzdelávacích programov pre materské školy, prvý a druhý stupeň základných škôl. Návrh prináša zmeny v tom, aké predmety sa budú vyučovať v jednotlivých ročníkoch a koľko hodín im školy budú venovať. Podnety a pripomienky k návrhu nových osnov môže verejnosť posielať do 31. októbra tohto roka na adresu svp@statpedu.sk. Podľa ministerstva školstva má nový štátny vzdelávací program vstúpiť do platnosti 1. septembra 2014.

Druhú periodickú správu SR posudzoval Výbor začiatkom mája minulého roka. Pokrývala časové obdobie 2002 až 2008. Po prijatí zoznamu dodatočných tém sa následne doplnila a aktualizovala o relevantný vývoj do roku 2011.

V poradí tretiu periodickú správu k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach predloží Slovensko do 18. mája 2017.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie