Ak vás láka práca v štátnej správe a samospráve, neprehliadnite naše ponuky

Hľadám prácu
Na prácu v štátnej správe a samospráve je potrebné vyhovieť konkrétnym, väčšinou zákonom stanoveným podmienkam. Ak spĺňate všetky požadované náležitosti, neváhajte zareagovať na nižšie uvedené inzeráty - náš štát vám bude vďačný.

Manažér/-ka verejného obstarávania

Miesto: Bratislava-Ružinov
Spoločnosť: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Informácie: Realizovanie celého procesu verejného obstarávania, vrátane elektronického trhoviska, predprípravy a plánovania VO.
Základná zložka mzdy: 1600 € za mesiac
Kontakt: Ing. Miroslava Kochanová, kariera@ia.gov.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1558610/manazer-ka-verejneho-obstaravania

Právnik – legislatívec pre NP PKSD

Miesto: Bratislava-Petržalka
Spoločnosť: Asociácia priemyselných zväzov
Informácie: Práca v rámci Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu (NP PKSD): zmluvná agenda Asociácie priemyselných zväzov (APZ), poskytovanie právnej podpory pri pripomienkovom a rozporovom konaní v rámci legislatívneho procesu, vykonávanie právnych analýz a rozborov konkrétnych právnych predpisov a iné.
Základná zložka mzdy: 1600 € za mesiac
Kontakt: JUDr. Zuzana Kohútová, zuzana.kohutova@asociaciapz.eu
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1555268/pravnik-legislativec-pre-np-pksd

Štátny radca - vyšší súdny úradník

Miesto: Trnava
Spoločnosť: Okresný súd
Informácie: Špecializovaná činnosť v odbore štátnej služby justícia spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa rozvrhu práce.
Základná zložka mzdy: 942 € za mesiac
Kontakt: Mgr. Marianna Kumančíková, tel.: +421338821541, marianna.kumancikova@justice.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1557691/statny-radca-vyssi-sudny-uradnik

Vedúca administratívnej agendy

Miesto: Malá Hradná
Spoločnosť: Obec Malá Hradná
Informácie: Vedenie podvojného účtovníctva, vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov obce, kontrola pokladne, vypracovávanie štatistických výkazov a pod.
Základná zložka mzdy: 629 € za mesiac
Kontakt: Mária Jandáková, tel.: +4210908345573, obecmhradna@centrum.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1557902/veduca-administrativnej-agendy

Referent pre inovácie

Miesto: Nitra
Spoločnosť: Mesto Nitra
Informácie: Hľadáme šikovného, proaktívneho, inovatívne a logicky mysliaceho človeka, ktorý by sa chcel podieľať na inovatívnych projektoch Mesta Nitra. Ak sa okrem toho chcete podieľať aj na budovaní nového Odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti, máme pre Vás túto ponuku.
Základná zložka mzdy: 907 € za mesiac
Kontakt: Katarína Koprdová, katarina.koprdova@msunitra.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1555010/referent-pre-inovacie

Príslušník mestskej polície

Miesto: Žarnovica
Spoločnosť: Mesto Žarnovica
Informácie: Plnenie úloh v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v meste Žarnovica.
Základná zložka mzdy: 750 € za mesiac
Kontakt: Ing. Judita Džadoňová, tel.: 0456830012, judita.dzadonova@zarnovica.eu
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1558171/prislusnik-mestskej-policie

Ekonóm/ka obce

Miesto: Divina
Spoločnosť: Obec Divina
Informácie: Ekonomika, účtovníctvo, mzdy, personalistika, štatistiky.
Základná zložka mzdy: 642 € za mesiac
Kontakt: Martin Fronc, tel.: +421903757880, starosta.divina@gmail.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1554797/ekonom-ka-obce

Manažér/Manažérka regionálneho centra v NP ISE

Miesto: okres Košice
Spoločnosť: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Informácie: Implementácia národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. Hlavným poslaním manažéra bude poskytovanie informácií a konzultácií laickej a odbornej verejnosti v súlade so zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a ďalšími usmerneniami.
Základná zložka mzdy: 1600 € za mesiac
Kontakt: Ing. Miroslava Kochanová, kariera@ia.gov.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1559156/manazer-manazerka-regionalneho-centra-v-np-ise

Pracovník komunitného centra

Miesto: Košice-Luník IX
Spoločnosť: Mesto Košice
Informácie: "Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.03.2019 o 10:00 hod. v priestoroch Komunitného centra, Krčméryho 2, Košice - Luník IX. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou."
Základná zložka mzdy: 551,50 € za mesiac
Kontakt: Mgr. Igor Rolný, tel.: +4210556419133, igor.rolny@kosice.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1557463/pracovnik-komunitneho-centra

Rómsky asistent

Miesto: Lukov
Spoločnosť: Obec Lukov
Informácie: Asistencia pre zo SZVP žiakov v MŠ.
Základná zložka mzdy: 520 € za mesiac
Kontakt: Ing. Jozefína Kramárová, obeclukov@gmail.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556447/romsky-asistent 

Kompletnú ponuku inzerátov z oblasti štátnej správy a samosprávy nájdete na tomto odkaze: https://goo.gl/izBL4G 

Pripravila: Ivana Koutná, Trexima Bratislava, spol. s r. o.   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie