Nový balíček podnikateľom ušetrí ročne 50 miliónov. Pozrite si, aké zmeny odklepla vláda

Spravodajstvo
Máte pocit, že na úradoch trávite zbytočne celú večnosť? Od septembra sa množstvo potvrdení, ktoré musíte od úradov opakovane žiadať a doručovať, opäť zoštíhli.

Vláda dnes schválila už tretí, najväčší antibyrokratický balíček a do praxe sa dostávajú nové konkrétne opatrenia. Najnovšie uplatnenie princípu jedenkrát a dosť od septembra odbremení občanov od predkladania potvrdení o návšteve školy, o nedoplatkoch na daniach, na zdravotnom a sociálnom poistení či výpisov z registra mimovládok.

Podľa odhadov informatizačného úradu vicepremiéra Richarda Rašiho totiž len za posledný rok ľudia strávili získavaním piatich spomínaných výpisov 1,27 milióna hodín.

To je v prepočte 145 rokov. Návrh zákona, ktorý tento týždeň predstavil rezort, ich od tejto záťaže má odbremeniť už od septembra. Iniciatíva je súčasťou tretieho veľkého antibyrokratického balíčka, ktorý obsahuje dokopy 36 opatrení a má podnikateľom priniesť úspory 50 miliónov eur ročne.

Dokument na dnešné rokovanie vlády predložilo ministerstvo hospodárstva. „Keďže materiál bol pripravovaný od júna 2018, niektoré opatrenia sú v súčasnosti už v legislatívnom procese,“ informoval rezort hospodárstva.

Jednoduchšie uvedenie do prevádzky
Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré chce priniesť nový balík, patrí zjednodušenie uvedenia nového podniku do prevádzky. „Pre začínajúcich podnikateľov bude prínosom automatická registrácia pre daň z príjmov, pričom im správca dane automaticky pridelí DIČ,“ zhodnotila pre HN Alica Orda Oravcová, prezidentka Daňového fóra Slovenska.

V súčasnosti tak podnikatelia už môžu urobiť, avšak nie každý o tomto systéme vie. Preto automatickou registráciou daňovým úradom predíde podnikateľ zbytočným pokutám. Podnikateľom by mal odpadnúť aj stres z kontrol. Obchodná inšpekcia, úrad pre verejné zdravie či veterinárska a potravinárska správa totiž po novom vypracujú zoznamy položiek, ktoré budú pri prípadnej návšteve prevádzky kontrolovať. Vďaka tomu by mali firmy presne vedieť, na čo sa majú pripraviť.

Stavebné úrady
Zjednodušia sa aj podmienky užívania stavieb a súvisiace nahlasovanie zmien. Podľa stavebného zákona totiž stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení.

Ak teda plánujete podnikať napríklad v časti svojho rodinného domu, je potrebné požiadať stavebný úrad o zmenu účelu užívania časti stavby. Podnikateľský balík zavedie jednotnú kategorizáciu stavieb, vďaka čomu sa zjednotia prístupy stavebných úradov pri žiadostiach o zmenu v užívaní stavby. Pri žiadostiach o zmenu v užívaní stavby projektant dokumenty nahrá do elektronického systému, kde k nemu budú mať prístup úrady.

Zníženie byrokracie
Opatrenia v oblasti zníženia byrokracie patria k prioritám tretieho balíka. Cieľom je pokračovať v takzvanej druhej vlne znižovania administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.

Rozsah údajov, ktoré sa už nebudú musieť predkladať v listinnej podobe, sa rozšíri o päť položiek: potvrdenie o daňových nedoplatkoch, o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení, potvrdenie o návšteve školy a výpisy z registra mimovládok. Od januára bolo v tomto duchu zrušené dokladovanie výpisu z registra trestov, od vlaňajšej jesene netreba preukazovať ani výpis zo živnostenského a z obchodného registra, z katastra nehnuteľností či z katastrálnej mapy.

Kontroly
Na opatrenia, zjednodušujúce kontrolovanie firiem pri začiatku činnosti ich prevádzok, nadväzujú aj úpravy počas ich podnikania. Zavedie sa predovšetkým takzvaný inštitút druhej šance.

Ak kontrola nájde nedostatky, ktoré nemajú závažný charakter, firma bude mať šancu ich napraviť bez toho, aby dostala pokutu. Ak nedostatky napriek tomu neodstránia, výška pokuty sa bude počítať ako určité percento z ročného obratu podniku. Naopak, tých, ktorí budú kontrolami prechádzať bez pochybení, bude štát odmeňovať.
Zdroj:  Lucia Lauková Hospodárske noviny   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie