Dôchodok po zosnulom sa vypláca minimálne rok

Spravodajstvo
Bratislava 13. februára (TASR) - Pokles príjmu, ktorý zvyčajne prichádza po smrti manžela alebo manželky, má pozostalému partnerovi zmierniť vdovský alebo vdovecký dôchodok. Sociálna poisťovňa ho vypláca minimálne jeden rok od dňa úmrtia.

Ak sa však pozostalý partner stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, vychoval aspoň tri deti, dovŕšil 52 rokov a vychoval dve deti – vypláca sa aj po vypršaní ročnej lehoty, resp. splnením niektorej z týchto podmienok sa výplata dôchodku na základe žiadosti poistenca uvoľní. Vdove alebo vdovcovi sa jeho vyplácanie nepreruší, resp. obnoví aj vtedy, keď dovŕšia dôchodkový vek.

"O vdovský, resp. vdovecký dôchodok treba požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu žiadateľa najskôr po vystavení úmrtného listu. Ak bol zosnulý poistenec poberateľom starobného dôchodku a už nepracoval, k žiadosti stačí doložiť občiansky preukaz a úmrtný a sobášny list. Zložitejšie to majú vdovy a vdovci po poistencovi, ktorý ku dňu smrti nebol poberateľom nijakého dôchodku. Tí musia okrem bežných dokladov doložiť aj ďalšie doklady a potvrdenia", informuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Na vdovský, resp. vdovecký dôchodok nevzniká nárok rozvedeným manželom a ani druhovi, resp. družke zosnulého. Nič na tom nemení ani fakt, že žili v spoločnej domácnosti, alebo vychovávali spoločné dieťa. Na druhej strane nárok zaniká uzatvorením nového manželstva, úmrtím vdovca alebo vdovy, prípadne dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdovec, resp. vdova úmyselným trestným činom spôsobili smrť manželky alebo manžela.

Ku koncu januára 2019 Sociálna poisťovňa vyplácala 294.124 vdovských a 48.480 vdoveckých dôchodkov. Najviac vdovských dôchodkov vyplácala v Nitrianskom kraji, počet vdoveckých dôchodkov dosiahol maximum v Prešovskom kraji.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie