V Žiari nad Hronom prezentovali vlastný príklad reformy odborného vzdelávania

Školy a vzdelávanie
V stredu 23. januára 2019 sa v odbornej učebni Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom uskutočnila verejná prezentácia vyučovacej hodiny, na ktorej sa žiaci učia pracovať s unikátnym komplexným nástrojom pre simuláciu výrobných a logistických systémov.

Žiaci tejto školy sa učia s využitím najmodernejších technológií. Jednou z nich je program firmy Siemens - Plant Simulation, ktorý škola zavádza do vyučovania v spolupráci s firmou Nemak Slovakia, s.r.o. - členom združenia InTech Žiar nad Hronom, z.p.o., ktoré je jej zriaďovateľom.

Verejnú prezentáciu otvoril riaditeľ združenia InTech PhDr. Marcel Pecník. Združenie školu zriaďuje od roku 2008, investuje do jej rozvoja a spoločne s vedením i pedagógmi školy zavádza neustále inovácie do procesu výučby i praktického výcviku. "Po desiatich rokoch intenzívnej činnosti a rozvoja sme dnes jednotkou medzi strednými školami v spolupráci so zamestnávateľským sektorom. Je tomu tak preto, lebo reagujeme na nové trendy a požiadavky trhu práce. Som veľmi rád že zamestnanosť našich absolventov je takmer 100 percentná a že im už počas štúdia ponúkame najmodernejšie technológie a možnosti pre získavanie vedomostí i zručností. S podporou silných firiem a partnerov i s aktívnym zapojením pracovníkov školy to ide. Spoločne vytvárame vlastný príklad reálnej reformy vzdelávania akoby "zdola", v rámci ktorej sa snažíme nastavovať súlad medzi ponukou a možnosťami našej školy s požiadavkami zamestnávateľov a aktuálnou demografiou regiónu." uviedol Pecník.

V odbornej učebni počas vyučovania predmetu Programovanie automatizovaných procesov pre tretiakov z maturitného odboru Technické lýceum privítala prítomných riaditeľka školy RNDr. Beata Tóthová. Hosťom v krátkosti predstavila zavádzanie nového programu do výučby v spoločnosti študentov a ich učiteľa Ing. Ľuboša Finku: "Pre neustále zvyšovanie kvality vzdelávania a zatraktívňovanie štúdia vyžívame rôzne inovácie. Je to súčasť našej dlhodobej stratégie. Aktuálne zavádzame do vyučovania na objednávku a s podporou spoločnosti Nemak Slovakia s.r.o. program Plant Simulation, ktorý využívajú špičkové spoločnosti na simuláciu a optimalizáciu výrobných procesov. Študenti si s využitím interaktívnej počítačovej metódy modelujú vlastnú fabriku a učia sa nastavovať a zvládať výrobné procesy, aké sa dejú v reálnych podmienkach. Túto a podobné metódy, ktoré využívame pri výučbe, alebo aj v praktickej príprave považujeme za nadštandardnú možnosť pre našich študentov, ako sa môžu už teraz pripraviť na výzvy, s ktorými sa stretnú v zamestnaní a to nielen dnes, ale aj v najbližšom období. V strojárskom i hutníckom priemysle dochádza k masívnejšiemu presadzovaniu inovácií a my na ne reagujeme už aj v našej škole. Sme veľmi radi, že vďaka veľkej podpore zamestnávateľov, najmä zamestnávateľov združenia InTech, sa nám to darí.“

Konateľ spoločnosti Nemak Slovakia s.r.o., Ing. Rastislav Gáll dodal, že: "tak ako je potrebné venovať neustále pozornosť zefektívňovaniu a zlepšovaniu v rámci výrobných spoločností, rovnako je tomu tak i v sektore školstva. Teší ma, že naša škola patrí medzi najlepšie v svojom segmente na Slovensku. Naša firma i združenie InTech, ktorého sme členom, budú školu naďalej v jej rozvoji podporovať. Našim hlavným cieľom je mať kvalifikovaných absolventov pripravených pracovať v našich spoločnostiach a ovládajúcich najmodernejšie technológie plánovania, simulovania a modelovania procesov vo výrobnej linke. Naša spoločnosť Nemak Slovakia s.r.o. je dnes najväčším zamestnávateľom v meste Žiar nad Hronom a patrí medzi veľké medzinárodné firmy."

Program Plant Simulation využíva SSOŠT už od 1.9.2018. Od začiatku sa stretáva s veľmi pozitívnymi ohlasmi tak od učiteľov, ako aj od študentov. Žiarska technická škola patrí medzi zatiaľ neveľký počet slovenských škôl, ktoré takúto inováciu využívajú. Nateraz je zaradený v odbore Technické lýceum, ktorý na základe požiadavky priemyselných firiem pripravuje svojich absolventov pre ďalšie štúdium na vysokých školách technického zamerania.
Zdroj, foto: Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie