Čo je ešte dobré vedieť o povinnom nahlasovaní voľných pracovných miest?

Pre zamestnávateľov
Od 1.1.2019 je účinná novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá priniesla zamestnávateľom povinnosť nahlasovať svoje voľné pracovné miesta a ich charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. Jedným zo spôsobov, ako nahlásiť voľné pracovné miesto, a teda splniť si svoju zákonnú povinnosť, je bezplatné inzerovanie prostredníctvom portálu ISTP.sk. Pracovnú ponuku možno nahlásiť online z pohodlia kancelárie, a tak nie je nutná osobná návšteva úradu. Bližšie informácie nájdete v tomto článku.

Nová povinnosť priniesla so sebou viacero rozporuplných otázok. Tie najčastejšie sme sa rozhodli spísať a v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny vám na ne prinášame odpovede:

Je potrebné nahlasovať aj miesta pre dohodárov/pozície na dohodu/živnosť?
- Tieto miesta nie je potrebné nahlasovať.

Keď pracovné miesto vznikne a v ten istý deň aj zanikne/hneď sa obsadí, je potrebné takéto miesto inzerovať?
- Tieto miesta nie je potrebné nahlasovať.

Ako postupovať v prípade, ak je kandidát na nejakú pozíciu vopred vybraný?
- Zamestnávateľ nie je povinný oznámiť voľné pracovné miesto, ktoré preobsadzuje kontinuálne (napr. zamestnanec vykonáva práce na základe pracovnej zmluvy do 31.12. v kalendárnom roku, následne od 1.1. na uvedené pracovné miesto nastúpi nový zamestnanec). Každé pracovné miesto, ktoré nie je kontinuálne preobsadené, je potrebné oznámiť.

Ako postupovať v prípade, ak sa jedná o interne obsadzovanú pozíciu?
- V prípade, ak má zamestnávateľ náhradu za zamestnanca z interných zdrojov a nepotrebuje hľadať nového zamestnanca, uvedené voľné pracovné miesto oznamovať nemusí.

Ak zamestnávateľ hľadá ľudí cez agentúru, teda využíva služby agentúry, ktorá im vyhľadáva/sprostredkúva zamestnancov, má zamestnávateľ povinnosť zverejniť voľné pracovné miesto, ak ho aj daná agentúra verejne inzeruje na niektorom z vybraných pracovných portálov?
- Nie, nakoľko by dochádzalo k duplicite nahlásených ponúk. Iba v prípade, že je voľné pracovné miesto vhodné pre obsadenie štátnym príslušníkom tretej krajiny, ponuku nahlasuje užívateľský zamestnávateľ. 

Existuje nejaký časový limit, do ktorého musí zamestnávateľ nahlásiť voľné pracovné miesto od zistenia potreby jeho obsadenia?
- Nie.

Je potrebné nahlasovať aj miesta, kde ide o zastupovanie počas materskej dovolenky alebo PN?
- Každé voľné pracovné miesto, ktoré nie je kontinuálne preobsadené, je potrebné oznámiť. V prípade, ak zamestnávateľ má náhradu za zamestnanca počas PN, materskej dovolenky a toto pracovné miesto preobsadí a nehľadá napr. formou individuálneho pracovného pohovoru alebo formou výberového konania iného zamestnanca, uvedené voľné miesto oznámiť nemusí.

Je potrebné nahlasovať aj miesta na kratší pracovný čas pod 20 hodín za týždeň?
- Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť aj voľné pracovné miesta na kratší pracovný čas pod 20 hodín týždenne. Uvedené pracovné miesto sa z pohľadu zákona o službách zamestnanosti nepovažuje za vhodné na účely sprostredkovania zamestnania na úradoch práce.
Pripravila Martina Hmírová v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny  
Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie