Proces zamestnávania ľudí z tretích krajín na Slovensku sa zjednodušil

Spravodajstvo
Bratislava 2. januára (TASR) - Proces zamestnávania ľudí z tretích krajín na Slovensku bude jednoduchší. Do platnosti od 1. januára 2019 vstúpila novela zákona o službách zamestnanosti. Podľa ministerstva práce bolo potrebné prijať opatrenia, ktoré prispejú k udržaniu rastu slovenskej ekonomiky s cieľom zabrániť rozsiahlym finančným stratám v hospodárstve.

Právnu normu pripravilo ministerstvo práce s tým, že bolo potrebné prijať opatrenia, ktoré prispejú k udržaniu rastu slovenskej ekonomiky s cieľom zabrániť rozsiahlym finančným stratám v hospodárstve. Slovenská ekonomika totiž podľa rezortu práce výrazne napreduje, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce. Dopyt po pracovnej sile tak prevyšuje ponuku na domácom trhu.

Po novom sa zmení periodicita aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú. Upravili sa aj podporné doklady predkladané k žiadostiam o zamestnanie, ide najmä o doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklady týkajúce sa dočasného pridelenia.

Právna norma priniesla i skrátenie lehôt na posudzovanie žiadosti o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie, rozšírili sa aj možnosti vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce cez agentúry dočasného zamestnávania v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily.

Nová povinnosť pribudla aj zamestnávateľom, ktorí budú musieť povinne nahlasovať voľné pracovné miesta. Zákon pritom presne stanovuje maximálnu výšku pokuty za nesplnenie tejto povinnosti. Zjednotila sa aj dĺžka preverovaného obdobia neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania na účely zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, odstránili sa aj duplicity pri informačných povinnostiach zamestnávateľa pri zamestnávaní ľudí z tretích krajín.

Právna norma prináša i skrátenie lehôt na posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z 90 na 30 dní v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, alebo ak ide o zamestnancov technologických centier. K spružneniu prideľovania prechodného pobytu má prispieť prehodnotenie počtu podporných dokladov k žiadosti o jeho udelenie.

Zavádzajú sa tiež nové povinnosti pre niektoré inštitúcie, akými sú ministerstvo hospodárstva, obce či úrady verejného zdravotníctva, s cieľom uľahčiť priebeh konania o pobyte. "Návrh zákona taktiež prispieva k vyššej právnej ochrane štátnych príslušníkov tretej krajiny v súvislosti so zavedením možnosti súdneho prieskumu rozhodnutí o zamietnutí udelenia schengenských víz. Zároveň sa rozširujú dôvody zrušenia národného víza," zdôvodnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rozšíril sa aj účel lekárskej posudkovej činnosti o posudzovanie schopnosti uchádzača o zamestnanie plniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona o službách zamestnanosti. Týmto opatrením chce rezort práce predchádzať zneužívaniu práceneschopnosti.

Do Zákonníka práce sa tiež zaviedol zákaz pre zamestnávateľa akýmkoľvek spôsobom obmedzovať zamestnanca v možnosti informovať o svojej mzde. Ide o opatrenie, ktoré má zabrániť sociálnemu dumpingu a zneužívaniu príchodu občanov tzv. tretích krajín na slovenský pracovný trh.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie