Spoznajte budúcnosť na trhu práce

Školy a vzdelávanie

Chceli by ste vedieť, ako sa bude vyvíjať situácia na slovenskom trhu práce počas najbližších piatich rokov? Ktoré zamestnania sú perspektívne? Ktoré odbory sa oplatí študovať? Odpovede na tieto, ale i ďalšie otázky prináša webová platforma www.trendyprace.sk, ktorá bude v plnej verzii dostupná začiatkom nového roka. V rámci rozširovania našich poradenských služieb nájdete na ISTP.sk informáciu o jej oficiálnom spustení, ako aj priame prepojenie na stránku.

Online platforma www.trendyprace.sk je jedným z výstupov národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR II, ktorý realizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom projektu je vybudovať efektívny systém zberu, analýzy a vyhodnocovania relevantných informácií o potrebách trhu práce a uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl, ktoré sú nevyhnutným predpokladom odstránenia nesúladu medzi systémom vzdelávania a reálnymi potrebami trhu práce.

Stránka je určená širokej odbornej i laickej verejnosti, prinášajúc komplexné, prehľadné, objektívne, ale najmä aktuálne informácie o študijných odboroch, zamestnaniach, mzdách, uplatnení absolventov a vývoji na trhu práce.

Obsah stránky je rozdelený do dvoch informačných sekcií: „Uplatnenie absolventov“ a „Trendy trhu práce“.

Časť „Uplatnenie absolventov“ poskytuje informácie o tom, ako sa darí absolventom jednotlivých študijných odborov presadiť na trhu práce, či nachádzajú prácu v oblasti, ktorú vyštudovali, aké sú ich priemerné hrubé mesačné mzdy či aká je ich miera nezamestnanosti. Prostredníctvom nástroja odborogram môže verejnosť vidieť, ktoré odbory sú považované za perspektívne, a to vďaka ratingu/bodovému skóre, ktoré je jednotlivým odborom na základe podrobnej analýzy priradené.

V časti „Trendy trhu práce“ sa možno dočítať o tom, koľko ľudí bude slovenský trh práce v nasledujúcich piatich rokoch potrebovať, v ktorých odvetviach a zamestnaniach bude táto potreba najvýraznejšia a akým disparitám/nesúladu bude trh práce na Slovensku čeliť. Prostredníctvom nástroja profesiometer môže verejnosť vidieť, ktoré zamestnania/povolania/profesie sú považované za perspektívne, a to vďaka ratingu/bodovému skóre, ktoré je jednotlivým zamestnaniam na základe podrobnej analýzy priradené.

Všetky údaje týkajúce sa uplatnenia absolventov a trendov na trhu práce sú k dispozícii na úrovni celoslovenskej (za celú SR) i regionálnej (podľa jednotlivých krajov). Dáta budú každoročne aktualizované a funkcionality jednotlivých nástrojov inovované.

V priebehu mesiacov november – december 2018 boli vo všetkých samosprávnych krajoch organizované odborné semináre, ktorých účelom bolo šíriť výstupy projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR II a informovať o vzniku pripravovanej webovej platformy. Regionálne semináre boli primárne určené odborníkom, ktorí môžu dnes a v blízkej budúcnosti ovplyvniť rozhodovanie mladej generácie o svojom budúcom povolaní. Seminárov sa zúčastnili aj členovia tímu ISTP.

Veríme, že vás obsah stránky www.trendyprace.sk zaujal a že ju spolu s nami v novom roku navštívite.

Pripravila Ivana Koutná - TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.  Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie