Zamestnávatelia, zbystrite pozornosť, prinášame výnimky pri uverejňovaní miezd

Pre zamestnávateľov
Ako sme Vás informovali, dňom 1.5.2018 v zmysle § 62 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti ste ako zamestnávateľ povinný pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy v hrubom. K dispozícii máte aj položku Ponúkané výhody, kde môžete uviesť prípadné ďalšie benefity, príplatky alebo odmeny.

Výnimky pri uverejňovaní základnej zložky mzdy

Na našom portáli je možné nájsť niektoré druhy zamestnaní, ktoré nemusia mať uvedenú základnú zložku mzdy, pretože sa riadia osobitnými právnymi predpismi. Hovoríme o štátnozamestnaneckom pomere alebo o výkone práce vo verejnom záujme.

Vykonávací predpis k zákonu o štátnej službe (vyhláška č. 127/2017 Z. z.) ustanovuje osobitný postup pre výberové konania na štátnozamestnanecké miesta, kde sa vo vyhlásenom výberovom konaní musí uvádzať obsadzovaná funkcia (§ 2 ods. 1 písm. f) vyhlášky). Na základe tejto informácie možno identifikovať príslušnú platovú triedu štátneho zamestnanca (funkcie zodpovedajú platovým triedam 1 až 9) - viď. § 53 zákona o štátnej službe. Zároveň tento zákon nepoužíva pojem základná zložka mzdy, ale funkčný alebo tarifný plat, čo nie je analógiou k pojmu základná zložka mzdy.

Obdobne je to aj pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý tiež nepozná pojem základná zložka mzdy. Výnimku predstavujú zamestnanci, ktorí sa riadia podľa Zákonníka práce, v tomto prípade sa povinnosť uvedenia základnej zložky mzdy vzťahuje aj na tieto voľné pracovné miesta.

V prípade práce na živnosť taktiež nie je potrebné uvádzať základnú zložku mzdy, nakoľko sa neriadi Zákonníkom práce ale Živnostenským zákonom. Pri zadávaní ponuky, po zakliknutí práce na živnosť, nie je povinnosť vypĺňať pole Základná zložka mzdy v € (v hrubom).
Pripravila Martina Bartalos - TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie