Potrebujete poradiť s výberom školy? Pomôže vám EDUTIP

Školy a vzdelávanie

Človek je už od nízkeho veku postavený pred dôležité životné rozhodnutia. Jedným z nich je i rozhodovanie o svojej kariére. Mladí ľudia si v tejto súvislosti kladú otázky typu „Na aké povolanie sa hodím?“, „Aký odbor si mám vybrať?“, „Na ktorú školu sa mám prihlásiť?“. Predstavme si, že sme v ich koži. Istotne by nás potešilo, keby nám v týchto otázkach niekto alebo niečo pomohlo. Tým niekým môže byť rodič, výchovný poradca či kamarát. Tým niečím je pomocník zvaný EDUTIP.

EDUTIP je informačno-poradenský nástroj v oblasti školského vzdelávania, ktorý vám v prehľadnej podobe poskytuje aktuálne informácie o školách, študijných/učebných odboroch a študijných programoch na Slovensku a o tom, na aké zamestnanie vás dané školy/odbory pripravia.

Informácie v rámci nástroja EDUTIP môžete vyhľadávať dvomi spôsobmi – prostredníctvom tlačidla „Školy a odbory“ alebo tlačidla „Zamestnania“.

V časti „Školy a odbory“ sa nachádzajú záložky „Hľadať školu“ a „Hľadať odbor“.

V záložke „Hľadať školu“ môžete nájsť konkrétnu školu na Slovensku, odbory, ktoré vyučuje a jej kontaktné údaje. Pri vyhľadávaní vyberte typ školy (stredná/vysoká) a kraj, v ktorom by ste chceli školu navštevovať (jedná sa o povinnú položku). Pre detailnejší výber školy môžete zvoliť aj okres či uviesť časť názvu/adresy školy do fulltextového vyhľadávača.

Záložka „Hľadať školu“ je tak vhodnejšia pre mladých ľudí, ktorí si školu vyberajú primárne podľa miesta bydliska. Žiakom/študentom, ktorí majú jasnejšiu predstavu o odbore, ktorý by chceli študovať (v niektorých prípadoch i za cenu dochádzania za štúdiom do iného mesta/okresu/kraja), odporúčame vyhľadávať školy prostredníctvom záložky „Hľadať odbor“.

V záložke „Hľadať odbor“ nájdete učebný alebo študijný odbor a školy, ktoré ho aktuálne vyučujú. Pri vyhľadávaní vyberte stupeň vzdelania a skupinu odborov, o ktorú sa zaujímate. Pre detailnejší výber odboru môžete uviesť časť názvu alebo číslo odboru do fulltextového vyhľadávača.

Ak v rámci výsledkov vyhľadávania kliknete na vybranú školu, ktorá daný odbor vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

V časti „Zamestnania“ môžete do fulltextového vyhľadávača uviesť názov zamestnania, ktoré vás zaujíma, resp. ktoré by ste chceli vykonávať. Takýmto spôsobom si môžete nechať zobraziť školy, ktoré vás pripravia na kvalifikované vykonávanie daného zamestnania.

V nástroji EDUTIP sú informácie o školách, odboroch a zamestnaniach navzájom prepojené. Pri vybranej škole sa vždy zobrazia príslušné odbory spolu so zamestnaniami a naopak. Nezáleží na tom, podľa ktorého kritéria vyhľadávate – všetky relevantné údaje nájdete prehľadne na jednom mieste.

Zdrojom informácií o školách a odboroch je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI). Databáza CVTI je pravidelne aktualizovaná, preto sú údaje, ktoré vám v EDUTIP-e poskytujeme, aktuálne a platné.

Nástroj EDUTIP je užitočnou pomôckou nielen pre žiakov/študentov, ktorí potrebujú poradiť s výberom školy, ale aj ich rodičov či výchovných poradcov, ktorí často pomáhajú svojim zverencom v ich kariérnych rozhodnutiach. Pre každého, kto hľadá usmernenie v oblasti vzdelávania, je EDUTIP dostupný na našej stránke: www.istp.sk/edutip

Pripravila Ivana Koutná - TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie