Nová povinnosť zverejňovať mzdu v inzerátoch od 1.5.2018

Pre zamestnávateľov
Vážený zamestnávateľ,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňom 1.5.2018 v zmysle § 62 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy (základná hrubá mzda bez osobného ohodnotenia, príplatkov).

V zmysle § 41 ods. 10 Zákonníka práce zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania podľa osobitného predpisu.

Od 1.5.2018 nebude možné uložiť alebo aktualizovať nahlášku pracovného miesta v ISTP bez vyplnenia položky Základná zložka mzdy v € (v hrubom) - za mesiac alebo za hodinu (položka je platná od 1.5.2018, ide o pôvodnú položku Ponúkaná hrubá mzda v €). Povinnosť zverejnenia mzdy sa nevzťahuje na nahlášky vložené a aktualizované pred 1.5.2018. Ak však zamestnávateľ bude chcieť aktualizovať alebo predĺžiť platnosť týchto ponúk, systém bude vyžadovať doplnenie základnej zložky mzdy.

Ak máte v aktuálnom inzeráte už ponúkanú hrubú mzdu vyplnenú, po 1.5.2018 budú údaje o mzde aktualizované nasledovne:

1. vyplnená iba hodnota Od - systém zoberie hodnotu Od ako základnú zložku mzdy
2. vyplnené hodnoty Od aj Do - systém zoberie hodnotu Od ako základnú zložku mzdy, hodnota Do sa vymaže
3. vyplnená iba hodnota Do - položka základná zložka mzdy nebude vyplnená

Prosíme Vás o kontrolu položky Základná zložka mzdy v € (v hrubom) vo Vašom aktuálnom inzeráte, resp. inzerátoch.


Prípadné ďalšie benefity, príplatky alebo odmeny môžete uviesť v položke Ponúkané výhody.

Ďakujeme, v prípade otázok sa, prosím, neváhajte obrátiť na tím ISTP.

S pozdravom a prianím pekného dňa

Tím ISTP
projekt@istp.sk
0800 212 800

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie