Ak radi pracujete s číslami, pozrite si aktuálne pracovné ponuky pre oblasť účtovníctva

Hľadám prácu
Každá firma potrebuje dobrého účtovníka. Na ISTP máme zverejnené pracovné ponuky z oblasti účtovníctva a tu je výber z nich.  

Mzdár / personalista

Miesto: Bratislava-Petržalka
Spoločnosť: Dom tretieho veku
Informácie: Komplexné spracovanie mzdovej agendy, výpočet miezd v programe Vema, spracovanie personálnej agendy, spracovanie prehľadov, výkazov a štatistík, styk s poisťovňami a daňovým úradom.
Kontakt: PhDr. Daniela Palúchová, PhD., tel.: +42132333614, riaditel@dtv.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1452729/mzdar-personalista

Účtovník / účtovníčka

Miesto: Dunajská Streda
Spoločnosť: METRANS /Danubia/, a.s.
Informácie: Vedenie podvojného účtovníctva a účtovnej agendy, založenie objednávky v účtovnom programe, príprava rôznych pravidelných i príležitostných reportov, príprava podkladov na spracovanie mesačnej, kvartálnej a ročnej uzávierky.
Kontakt: Zuzana Marcinkó, tel.: +421313234257, zmarcinko@metrans.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1451826/uctovnik-uctovnicka

Personalista / Mzdový(á) účtovník(čka)

Miesto: Trnava
Spoločnosť: PYRONOVA s.r.o.
Informácie: Komplexné spracovávanie personálnej, komplexné spracovanie miezd, vystavovanie potvrdení pre zamestnancov, komunikácia s úradmi v SR a zahraničí, zabezpečovanie stravných lístkov, zabezpečovanie ochrany osobných údajov a iné.
Kontakt: Andrea Péchyová, tel.: +421335555766, hr.sk@pyronova.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1450683/personalista-mzdovy-a-uctovnik-cka-

Samostavný/-á účtovník/-čka

Miesto: Štúrovo
Spoločnosť: HE FINANCE, s. r. o.
Informácie: Vedenie PU a JU podávanie tlačív na príslušné úrady, spracovanie miezd a kancelárskej agendy. Zaujímavé finančné ohodnotenie, práca v dobrom kolektíve.
Kontakt: Štefan Hinora, tel.: +421903035543, stefan.hinora@gmail.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1452385/samostavny-a-uctovnik-cka

Hlavný účtovník

Miesto: Dubnica nad Váhom, okres Ilava
Spoločnosť: ZTS METALURG, a. s.
Informácie: Hlavný účtovník vedie účtovníctvo vrátane vyhotovovania účtovnej závierky, zostavuje prehľady z účtovnej a inej evidencie, rieši problémy v daňovej oblasti, zodpovedá za kompletnosť a správnosť účtovania výkazov, kontroluje fakturáciu, vystavuje daňové doklady, vykonáva úhrady.
Kontakt: Ing. Jana Luhová, tel.: +421949575402, luhova@ztsmetalurg.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1451323/hlavny-uctovnik

Účtovník/čka

Miesto: Ružomberok
Spoločnosť: ADRIA company, s.r.o.
Informácie: Vystavovanie a evidencia vyšlých a došlých faktúr, emailová komunikácia, vybavovanie žiadostí na rôznych úradoch, spracovanie excelovských tabuliek na vysokej úrovni, hospodárska korešpondencia, vedenie jednoduchécho a podvojného účtovníctva príp. mzdová a personálna evidencia.
Kontakt: p. Veronika Bartíková, adriark@stonline.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1445419/uctovnik-cka

Hlavný účtovník

Miesto: Lučenec
Spoločnosť: Silicate World, s.r.o.
Informácie: Zodpovednosť za správne vedenie podvojného účtovníctva (vrátane účtovných závierok) daňové otázky (vrátane DPH), štatistika, cash flow, kontrola faktúr, riadenie účtovného úseku.
Kontakt: Ing. Eva Gubányiová, tel.: +421948641517, praca@silicateworld.eu
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1453133/hlavny-uctovnik

Účtovník s platom až 2000 € v personálnej agentúre

Miesto: Banská Bystrica
Spoločnosť: ATENA - PERSONAL CONSULTING s.r.o.
Informácie: Príprava a účtovanie podkladov, zaúčtovanie dokladov v podvojnom účtovníctve viacerých spoločností, zostavenie mesačnej a ročnej účtovnej závierky, vystavovanie, evidencia a spracovanie faktúr, vykonávanie účtovných zápisov v účtovných knihách, účtovanie účtovných dokladov, zostavovanie výkazov DPH, štatistiky, príprava podkladov v prípade daňových kontrol a finančných auditov, ...
Kontakt: Ing. Kamila Hrnečková, tel.: +421800221222, cv@atena.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1445886/uctovnik-s-platom-az-2000-v-personalnej-agenture

Mzdárka, personalistka

Miesto: Kežmarok
Spoločnosť: PODTATRANSKÁ HYDINA a.s.
Informácie: Zabezpečovanie komplexných činností v oblasti personálnej agendy a starostlivosti o zamestnancov, práca s dochádzkovým systémom, spracovanie a vedenie komplexnej mzdovej agendy, zabezpečovanie školení v oblasti BOZP, PO a iných odborných školení.
Kontakt: Miroslava Kalafutová, personalne@hydinakk.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1447236/mzdarka-personalistka

Účtovník

Miesto: Michalovce
Spoločnosť: MK TRAKTOR s.r.o.
Informácie: Zodpovednosť za vedenie ucelených častí účtovníctva spoločnosti a spracovanie dokladov vo výrobnom a účtovnom systéme spoločnosti, účtovanie dodávateľských faktúr za služby, účtovanie aktivácie a spotreby aktivovaného materiálu, spolupráca pri príprave štatistických výkazov a podkladov pre potreby auditu, daňovej kontroly a potrieb vedenia spoločnosti, dodržiavanie platných právnych predpisov týkajúcich sa DPH, dane z príjmov, účtovníctva a interných postupov spoločnosti
Kontakt: Ing. Martin Kočiško, mktraktor@mktraktor.sk,tel.: +421905635090
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1450257/uctovnik


Ďalšie ponuky práce pre oblasť účtovníctva nájdete tu: https://goo.gl/SZULqm
Pripravila: Martina Bartalos, Trexima Bratislava, spol. s r. o.   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie