Dohodári ocenia nové príplatky

Mám prácu
Väčšej mzdy sa dočkajú nielen zamestnanci, ale aj ľudia na dohodu. V tomto roku začína platiť novela Zákonníka práce, podľa ktorej si prilepšia za prácu v noci, cez víkend a vo sviatok.

Je veľa odvetví, ktoré sa bez dohodárov nezaobídu, v hotelierstve, stavebníctve či gastronómii. Nárazová práca sa nedá do dôsledkov naplánovať dopredu a práve vtedy sa na ňu využívajú napríklad brigádnici. Aj ich sa dotknú zmeny v príplatkoch za nočnú prácu, za prácu v sobotu, nedeľu, ale aj za prácu vo sviatok, ktoré prináša Zákonník práce od tohto roka. Bude sa to týkať všetkých, ktorí majú so zamestnávateľom uzavretú dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študentov.

Zvýšenie platov

Zákonník práce upravuje rozsah výkonu všetkých troch typov dohôd, ako aj vyplácanie odmien. „Za každú hodinu práce vo sviatok bude dohodárovi podľa nariadenia vlády patriť dohodnutá odmena, ktorá bude zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu,“ informuje Veronika Husárová, hovorkyňa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. „Príplatok za prácu v noci, v sobotu a nedeľu sa bude počítať z minimálnej mzdy a príplatok za sviatok z priemerného zárobku zamestnanca,“ vysvetľuje.

Spôsob výpočtu priemerného zárobku zamestnanca určuje paragraf 134 Zákonníka práce. Keďže sa však pri dohodách priemerný zárobok nesleduje, príplatok za sviatok sa pre dohodára musí určiť osobitným spôsobom, a to cez zvýšenie odmeny.

Dopyt po službách

Aj keď množstvo dohodárov, napríklad v hotelierstve a gastronómii, ubúda, v oblasti služieb všeobecne sa tento druh pracovného pomeru široko využíva. „Dopyt po týchto službách je často nevyspytateľný, respektíve nie je možné vopred naplánovať, aké kapacity v hoteli predáte a koľko personálu pre potreby zákazníkov budete potrebovať,“ poukazuje na skutočnosť Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu. Ide o nárazovú prácu, preto sa v takýchto situáciách oplatí zamestnať brigádnikov alebo iných dohodárov. „V minulosti boli pri dohodároch výhodou pre zamestnávateľov aj nižšie náklady na prácu, dnes sa však tieto rozdiely zotreli viacerými administratívnymi a zákonnými zmenami,“ dodáva Harbuľák.

Dôchodcovia dohodári

Osobitná novinka sa čoskoro dotkne dohodárov v penzijnom veku. Od 1. júla 2018 im štát poskytne, ak budú robiť na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, rovnaké zvýhodnenie, aké sa doteraz umožňovalo len študentom stredných a vysokých škôl. Znamená to, že aj penzisti si už budú môcť určiť dohodu o prácach mimo pracovného pomeru, pri ktorej využijú oslobodenie od odvodov na starobný a invalidný dôchodok a zamestnávatelia aj do rezervného fondu solidarity.

Podľa Huszárovej bude oslobodenie v rovnakej výške vymeriavacieho základu, ako u študentov, teda 200 eur mesačne, čiže maximálne 2 400 eur ročne. Bude sa to týkať prípadov starobných, invalidných, predčasných starobných, invalidných výsluhových a výsluhových dôchodkov, ktorých prijímatelia dosiahli dôchodkový vek.

„Vďaka tomu môžu starobní dôchodcovia mesačne ušetriť na sociálnom poistení reálne do ôsmich eur; invalidní dôchodcovia do 14 eur a predčasní starobní penzisti do 10,8 eura, čo zodpovedá mesačnému zárobku na úrovni 200 eur,“ tvrdí Huszárová. V roku 2018, teda za päť mesiacov, nakoľko sa poistné platí mesiac pozadu, by tak podľa nej mohli ušetriť na dôchodku do 40, na invalidnom dôchodku do 70 a na predčasnom dôchodku do 54 eur.

Zvoľnenie pravidiel

Najväčšia zmena však nastane pri predčasných dôchodcoch. Tým v súčasnosti štát celkom zakazuje pracovať a mať popri penzii takýto príjem. Od júla 2018 si budú môcť zvoliť dohodu o práci vykonávanú mimo pracovného pomeru a zarobiť na jej základe do 2 400 eur ročne. Bez toho, aby im pritom hrozilo, že sa pripravia o predčasný dôchodok.

Aké zmeny sa dotknú ľudí pracujúcich na dohodu

Po novom

Zamestnávateľ musí v tomto roku dohodárovi začať vyplácať tieto nové príplatky:

1. príplatok za nočnú prácu
Od januára 2018 – 20 percent hodinovej mzdy, najmenej 0,5518 eura
Od mája 2018 – príplatok za rizikové práce: 35 percent minimálnej hodinovej mzdy, najmenej 0,96565 eura, príplatok pri ostatných druhoch práce: 30 percent minimálnej hodinovej mzdy, najmenej 0,8277 eura
Od mája 2019 – príplatok za rizikové práce: 50 percent minimálnej hodinovej mzdy, najmenej 1,437 eura, príplatok pri ostatných druhoch práce: 40 percent minimálnej hodinovej mzdy, najmenej 1,1496 eura

2. príplatok za prácu v sobotu
Od januára 2018 – firmy ho poskytujú dobrovoľne, nie je zakotvený v Zákonníku práce
Od mája 2018 – 25 percent minimálnej hodinovej mzdy, najmenej 0,68975 eura
Od mája 2019 – 50 percent minimálnej hodinovej mzdy, najmenej 1,437 eura*

3. príplatok za prácu v nedeľu
Od januára 2018 – firmy ho poskytujú dobrovoľne, nie je zakotvený v Zákonníku práce
Od mája 2018 – 50 percent minimálnej hodinovej mzdy, najmenej 1,3795 eura
Od mája 2019 – 100 percent minimálnej hodinovej mzdy, najmenej 2,874 eura*

4. príplatok za prácu vo sviatok
Od januára 2018 – 50 percent priemerného hodinového zárobku zamestnanca, najmenej 1,3795 eura
Od mája 2018 – 100 percent priemerného hodinového zárobku zamestnanca, najmenej 2,7590 eura
Od mája 2019 – 100 percent priemerného hodinového zárobku zamestnanca, najmenej 2,874 eura*

Poznámka: *pri určení príplatkov v roku 2019 sme ilustratívne vychádzali z minimálnej hodinovej mzdy, ktorá bola v roku 2017 vo výške 2,874 eura – odvodená od mesačnej minimálnej mzdy 500 eur.

Po starom

Zamestnávateľ dosiaľ musel poskytovať nasledujúce platové výhody:

pri práci v noci, cez víkend alebo vo sviatok môže brigádnikovi vyplatiť finančnú kompenzáciu alebo mu umožniť náhradné voľno. O výške príplatku alebo o pracovnom voľne sa dohodne so zamestnávateľom. Rovnako sa postupuje, ak sa sťaží výkon práce.

Zdroj: Iveta Matlovičová, Mzdová akadémia Maxim

Aké budú zmeny, keď sa práca vykonáva prevažne v noci alebo cez víkend
POZOR!


Po novom bude výška príplatkov za nočnú prácu závisieť od toho, či bude zamestnanec vykonávať všeobecnú alebo rizikovú prácu. Zamestnanci budú mať možnosť uplatniť si takzvanú derogačnú klauzulu. V praxi to znamená, že výšku príplatku za nočnú prácu si budú môcť dohodnúť v rámci kolektívnej zmluvy. Ak u zamestnávateľa odbory nepôsobia, tak sa tieto príplatky dohodnú priamo v dohode so zamestnancom.

1. Príplatok za prácu v noci v prevádzkach, kde sa prevažne pracuje v noci. Sú to napríklad pekári. Túto výnimku nie je možné uplatniť pri rizikových prácach:
– od mája 2018 najmenej 25 percent minimálnej hodinovej mzdy
– od mája 2019 najmenej 35 percent minimálnej hodinovej mzdy

2. Príplatok za prácu v sobotu v prevádzkach, kde sa pravidelne vykonávajú práce aj v sobotu:
– od mája 2018 najmenej 20 percent minimálnej hodinovej mzdy
– od mája 2019 najmenej 40 percent minimálnej hodinovej mzdy

3. Príplatok za prácu v nedeľu v prevádzkach, kde sa pravidelne vykonávajú práce aj v nedeľu:
– od mája 2018 najmenej 40 percent minimálnej hodinovej mzdy
– od mája 2019 najmenej 90 percent minimálnej hodinovej mzdy

Zdroj: Iveta Matlovičová, Mzdová akadémia Maxim

Nárazová práca si vyžaduje zamestnávanie brigádnikov

Významnou oblasťou, kde zamestnávatelia vítajú dohodu o vykonaní práce či dohodu o brigádnickej práci študenta, je aj cestovný ruch. O tom, aké výhody to prináša a ako zasiahnu schválené príplatky tento sektor, hovorí Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu.

Sú aj v oblasti hotelierstva a gastronómie zamestnávaní takzvaní dohodári?
Áno, sú, aj keď ich počet výrazne klesá. Pre hotelové služby a gastronómiu je typické, že dopyt po týchto službách je často nevyspytateľný, respektíve nie je možné vopred plánovať, aké kapacity predáte a koľko personálu na zabezpečenie týchto služieb budete potrebovať. Často ide o nárazovú prácu. Z dôvodu flexibility zabezpečenia takejto nárazovej práce boli a sú často v hoteloch a reštauráciách využívaní dohodári.

Je pre zamestnávateľov výhodnejšie zamestnávať osoby na pracovný pomer alebo ponúkať prácu dohodárom? Ak je výhodnejšie zamestnávať ľudí na dohodu, tak z akého dôvodu?
Hlavnou príčinou je predovšetkým flexibilné zabezpečenie pracovníkov, čo vychádza, jednoducho povedané, z požiadavky našich zákazníkov. V minulosti mali zamestnávatelia pri dohodároch aj určitú výhodu z hľadiska nižších nákladov na zabezpečenie takejto práce. V súčasnosti sa však tieto rozdiely zotreli viacerými administratívnymi a zákonnými zmenami.

Ako plánujú zamestnávatelia zabehnúť do praxe príplatky, ktoré po novom začnú platiť aj pre dohodárov za prácu vo sviatky, cez víkendy či prácu v noci?
Zmena pre zamestnávateľov bude pri dohodároch rovnaká ako aj pri zamestnancoch. Pri príplatkoch je potrebné dodať, že napriek skutočnosti, že mzdy predovšetkým v gastronómii patria k tým nižším, pri porovnávaní jednotlivých odvetví za uplynulý rok narástli. No nielen gastronómia zaznamenala vzrast, stúpli aj platy v oblasti hotelierstva. A rastú rýchlejšie ako v iných činnostiach či odvetviach. Tento nárast sa však aj z dôvodu zavedenia príplatkov v tomto a budúcom roku pravdepodobne spomalí.

Kedy najviac využívajú možnosť dohody ako pracovného pomeru zamestnávatelia z vášho zväzu? Ktoré osoby najčastejšie zamestnávajú na dohodu?
Študentov, dôchodcov, alebo je to rôzne? Je to naozaj rôzne, ale najväčšiu kategóriu tvorili v minulosti práve študenti. No v súčasnosti pri všeobecnom nedostatku pracovníkov čoraz viac dôchodcov nachádza uplatnenie v práci v službách hotelov či reštaurácií. Výnimkou však nie sú aj aktívni ľudia, ktorí popri stálom zamestnaní, často aj inom ako gastronómia, mávajú ešte takýto vedľajší džob napríklad na privyrobenie.

Sú v hotelierstve či gastronómii vykonávané brigádnické práce len na základe ústnej dohody medzi brigádnikom a zamestnávateľom?
Nie, nie sú. To by nebolo v súlade s našimi predpismi a takíto zamestnávatelia by sa dopúšťali takzvanej čiernej práce.

Tri typy pomerov so zamestnávateľom

Dohoda o vykonaní práce
Uzatvára sa len na prácu, ktorá v kalendárnom roku nepresiahne viac ako 350 hodín. Ak fyzická osoba uzatvorí so zamestnávateľom tento druh dohody, zamestnávateľ zaňho platí odvody podľa toho, či sa osobe vypláca pravidelný alebo nepravidelný príjem. Podľa Zákonníka práce je odmena za odpracovanie úlohy splatná po jej dokončení a odovzdaní, avšak zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti práce. Do rozsahu 350 hodín práce sa započíta aj práca, ktorú robí zamestnanec pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Takže ak má dohodár u jedného zamestnávateľa uzatvorené dve dohody o vykonaní práce, vyplýva z toho, že spolu za obe nesmie ročne odpracovať viac ako 350 hodín za rok. Ak by však mal uzavreté dve dohody o vykonaní práce u dvoch rôznych zamestnávateľov, môže odpracovať u jedného aj u druhého 350 hodín za rok, dovedna 700 hodín ročne.

Dohoda o pracovnej činnosti
Pri nej nesmie fyzická osoba odpracovať viac ako 10 hodín týždenne (nie v priemere ako je to pri dohode o brigádnickej práci študentov). Ak fyzická osoba uzatvorí so zamestnávateľom tento druh dohody, zamestnávateľ za ňu platí odvody v rovnakej výške ako pri zamestnaní na trvalý pracovný pomer.

Dohoda o brigádnickej práci študentov
Môže ju uzatvoriť zamestnávateľ len s fyzickou osobou, ktorá je žiakom strednej školy alebo študentom vysokej školy a zároveň nedovŕšila 26 rokov (dohodu môže vykonávať do konca kalendárneho roka, v ktorom dosiahol tento vek). Počet odpracovaných hodín študenta nesmie presiahnuť v priemere 20 hodín za týždeň, t. j. 80 hodín za mesiac. Z uvedeného vyplýva, že študent môže v jednom mesiaci odrobiť aj viac ako 80 hodín, avšak v priemere za celé obdobie brigády tento čas nesmie prekročiť uvedenú hranicu. Povinnosťou študenta je odovzdať zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve školy.

Zdroj: Účtovná jednotka

Čo dnes platí v legislatíve

Nočná práca
Práca medzi 22.00 a 6.00 hodinou nasledujúceho dňa sa považuje za nočnú prácu. Za zamestnanca pracujúceho v noci sa považuje pracovník, ktorý pracuje v noci najmenej tri za sebou nasledujúce hodiny alebo odpracuje v noci minimálne 500 hodín za rok. Príplatok za prácu v noci je najmenej 20 percent hodinovej minimálnej mzdy, čo predstavuje 0,5 eura za hodinu.

Práca v sobotu či nedeľu
Momentálne nie je platný zákon, ktorý by mzdovo zvýhodňoval prácu v sobotu alebo v nedeľu. Nie všetci pracujúci majú stanovený pracovný týždeň od pondelka do piatka. Je veľa takých, ktorí pracujú aj cez víkend. Väčšinou sú to oblasti služieb alebo výrobné podniky s nepretržitou prevádzkou. Výnimkou nie sú ani práce, kde sa pracuje na krátky a dlhý týždeň. Zamestnanci sa v mnohých prípadoch mylne domnievajú, že za prácu cez víkend dostávajú aj viac peňazí. Práve naopak, sú platení ako v bežný pracovný deň.

Príplatok alebo náhradné voľno
Je výhradne na zamestnávateľovi, či za prácu počas víkendov zaplatí alebo nie. Ak však dohodár prekračuje stanovený týždenný pracovný čas, považuje sa práca počas víkendu za prácu nadčas, a preto mu vzniká nárok na mzdový príplatok alebo náhradné voľno. Ak je práca počas soboty považovaná za prácu nadčas, patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdový príplatok najmenej 25 percent jeho priemerného zárobku. Je tu však možnosť, že sa dohodár so zamestnávateľom dohodne na náhradnom voľne. Môže si však vybrať len jeden variant, ktorý za prácu vo sviatok dostane.

Práca vo sviatok
Za prácu v deň pracovného pokoja počas sviatku alebo nedele patrí zamestnancovi mzdový príplatok najmenej 50 percent jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku v týždni. Je tu však možnosť, že sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodnú na náhradnom voľne. Môže si však vybrať len jeden variant, ktorý za prácu vo sviatok dostane.

Zdroj: Recruitment Partners

Dohodári môžu čakať lepšie zárobky

Aj na prácu vykonávanú mimo zamestnaneckého pomeru sa po novom budú vzťahovať príplatky za nočné či víkendy rovnako ako na prácu zamestnancov. Novinky, ktoré začnú platiť v tomto roku, sa však budú týkať aj pracujúcich dôchodcov a ich odvodov. Experti odpovedajú na rôzne otázky zo života.

Odpovedá: Veronika Solíková, konateľka, Účtovná jednotka

1. Tri druhy pracovných pomerov
Z akých typov práce na dohodu si môžu zamestnávatelia vybrať?
Ak má spoločnosť alebo firma záujem o zamestnancov, ktorým chce ponúknuť pracovný pomer na dohodu, podľa zákona má takýto zamestnávateľ tri možnosti. Je to dohoda o brigádnickej práci študentov, ktorá sa dá uzatvoriť len so študentmi. Ďalšie dva typy sú dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce.

2. Zmluva s brigádnikom
Koľko hodín môže odpracovať a aké podmienky musí spĺňať človek, ktorý si privyrába brigádou?
Zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta len s takou fyzickou osobou, ktorá je žiakom strednej školy alebo študentom vysokej školy a nemá viac ako 26 rokov. Zároveň tento brigádnik môže pracovať len do konca kalendárneho roka, v ktorom dosiahne tento vek. Počet jeho odpracovaných hodín nesmie presiahnuť priemerne 20 hodín za týždeň, teda 80 hodín za mesiac. Z uvedeného teda vyplýva, že študent – brigádnik môže v jednom mesiaci odrobiť aj viac ako 80 hodín, avšak priemerne za celé obdobie brigády odpracovaný čas nesmie prekročiť uvedenú hranicu. Povinnosťou študenta je odovzdať svojmu zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy.

3. Zamestnanec dohodár
Aké legislatívne podmienky musí dodržať firma, ktorá so zamestnancom uzavrela dohodu o vykonaní práce?
Tento typ dohody sa uzatvára len vtedy, keď odpracovaný čas v kalendárnom roku nepresiahne viac ako 350 hodín. Ak fyzická osoba uzatvorí so zamestnávateľom tento druh dohody, zamestnávateľ zaňho platí odvody podľa toho, či sa osobe vypláca pravidelný alebo nepravidelný príjem. Podľa Zákonníka práce je odmena za odpracovanie úlohy splatná po jej dokončení, avšak zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti práce. Do rozsahu 350 hodín práce sa započíta aj práca, ktorú robí zamestnanec pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Ak má dohodár u jedného zamestnávateľa uzatvorené dve dohody o vykonaní práce, spolu za obe nesmie ročne odpracovať viac ako 350 hodín. Ak by však mal uzavreté dve dohody o vykonaní práce u dvoch zamestnávateľov, môže odpracovať u jedného aj u druhého 350 hodín za rok, čiže spolu 700 hodín ročne.

4. Dohoda o pracovnej činnosti
Pri zamestnaneckom pomere platí zamestnávateľ za zamestnanca odvody štátu. Musí ich platiť aj pri dohode?
Pri takomto type pracovnej dohody nesmie fyzická osoba odrobiť viac ako desať hodín týždenne, nie priemerne, ako je to pri dohode o brigádnickej práci študentov. Ak dohodár uzatvorí so zamestnávateľom tento druh dohody, zamestnávateľ za neho platí odvody v rovnakej výške ako pri zamestnaní na trvalý pracovný pomer.

5. Výplatný termín
Ako mi bude šéf vyplácať peniaze, keď vo firme pracujem na základe dohody?
Mzdu na základe dohody o vykonaní práce môže spoločnosť vyplácať pravidelne aj nepravidelne. Pre dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o vykonaní práce je dôležité, v akej lehote je mzda splatná. Pri prvej je odmena za vykonanú prácu splatná a musí sa vyplatiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. Pri dohode o vykonaní práce je odmena splatná po dokončení a odovzdaní práce. Zamestnávateľ sa však môže dohodnúť so zamestnancom tak, že časť odmeny mu dá už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Výplata, ktorá plynie na základe dohody o pracovnej činnosti, sa musí hradiť pravidelne každý mesiac a výplata na základe dohody o vykonaní práce sa môže vyplácať pravidelne každý mesiac, ale aj nepravidelne, napríklad každé dva či tri mesiace, alebo až po jej skončení.

Odpovedá: Ivana Skokanová, hovorkyňa, Finančné riaditeľstvo

6. Zúčtovanie dane
Brigádujem už od minulého roku a v robote som zabudla požiadať o ročné zúčtovanie dane. Ak mám postupovať ďalej?
V prípade, že ste v minulom roku mali príjmy napríklad z dohody o brigádnickej práci študenta a chcete tieto peniaze priznať, do 15. februára ste o to mohli požiadať svojho zamestnávateľa. Ak ste tak neurobili, môžete ešte daň priznať sami. Na to je potrebné vyplniť tlačivo k dani z príjmov pre fyzické osoby typu A. Lehota na podanie priznania za rok 2017 je do 3. apríla 2018 a posunúť si ju ako dohodárka môžete podaním takzvaného Oznámenia o predĺžení, ale už na novozavedenom vzore tlačiva. Vzor platí od 1. januára 2018 a je dostupný aj na portáli Finančnej správy.

7. Schválené príplatky
Budú mať dohodári nárok na príplatky za prácu cez víkend?
Aj na dohodárov sa vzťahujú novinky, ktoré schválil parlament v Zákonníku práce. Znamená to, že aj ľudia pracujúci na dohodu si prilepšia. Príkladom sú študenti, ktorí brigádujú najmä cez víkendy. Od 1. mája 2018 sa aj na nich budú vzťahovať nasledujúce zmeny: a) príplatky za nočnú prácu, b) príplatky za prácu v sobotu, c) príplatky za prácu v nedeľu a d) príplatky za prácu vo sviatok.

8. Daňový bonus
Môže si človek zarábajúci ako dohodár uplatniť úľavu na dieťa?
Môže. Musí k tomu doložiť doklad, či ide o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do náhradnej starostlivosti alebo o dieťa druhého z manželov. Stačí kópia rodného listu, výpis z rodného listu alebo kópia rozhodnutia o osvojení. U dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, treba dodať aj potvrdenie ďalšej školy, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie. Doklad od školy môže nahradiť potvrdením príslušného úradu o prídavku na vyživované dieťa alebo potvrdením úradu, že sa stará o dieťa, ktoré nemôže sústavne navštevovať školu alebo pracovať pre chorobu či úraz. Dohodár môže tieto doklady predložiť aj zamestnávateľovi a ten mu prizná daňový bonus v plnej výške.

Odpovedá: Marek Harbuľák, prezident, Zväz cestovného ruchu

9. Gastronómia a hotelierstvo
Využívajú majitelia hotelov a reštaurácií na prácu takzvaných dohodárov?
V tejto oblasti sú ľudia zamestnávaní na dohody, aj keď ich počet výrazne klesá. V hotelových službách a gastronómii je dopyt po zamestnancoch často nevyspytateľný a nie je možné vopred naplánovať, aké kapacity sa predajú a koľko personálu na zabezpečenie týchto služieb bude potrebného. Často ide totiž o nárazovú prácu.

10. Práca v sobotu či nedeľu
Ako zasiahnu nové príplatky zamestnávateľov v hotelierstve či gastronómii, keď u nich pracujú aj ľudia na dohody?
Zmena v príplatkoch bude pre zamestnávateľov pri dohodároch rovnaká ako pri zamestnancoch. Napriek skutočnosti, že mzdy hlavne v gastronómii patria k tým nižším, pri porovnávaní jednotlivých odvetví za uplynulý rok narástli. No nielen tu bol zaznamenaný vzrast, stúpli aj platy v hoteloch. A rastú rýchlejšie ako v iných činnostiach či odvetviach. Tento nárast sa aj z dôvodu zavedenia príplatkov v tomto a budúcom roku pravdepodobne spomalí.

11. Ústna dohoda
Je možné v hotelierstve alebo gastronómii vykonávať napríklad brigádnické práce len na základe ústnej dohody medzi brigádnikom a zamestnávateľom?
Nie, nie je to možné. Nebolo by to v súlade s predpismi Slovenskej republiky. Zamestnávatelia, ktorí by mali vo svojich prevádzkach pracujúcich ľudí bez riadne uzavretej dohody o brigádnickej práci študenta, bez dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti by sa dopúšťali takzvanej čiernej práce.

Odpovedá: Veronika Husárová, hovorkyňa, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

12. Pracujúci dôchodca
Aké zmeny môžu očakávať v tomto roku penzisti, ktorí si privyrábajú na dohodu?
Od 1. júla 2018 budú dôchodcovia, ktorí robia na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, oslobodení od odvodov na povinné dôchodkové poistenie, teda na starobné a invalidné poistenie. Ich zamestnávatelia budú taktiež oslobodení od platenia do rezervného fondu solidarity. Oslobodenie bude vo výške vymeriavacieho základu 200 eur mesačne, čo predstavuje maximálne 2 400 eur ročne. Týka sa to poberateľov starobných, invalidných, predčasných starobných, invalidných výsluhových a výsluhových dôchodkov s podmienkou, že dovŕšili dôchodkový vek.

13. Úspora pre dôchodcov
Koľko môžu po novom na odvodoch ušetriť penzisti, ktorí pracujú na základe dohody?
Zmeny a novinky v roku 2018, ktoré sa týkajú pracujúcich dôchodcov, im umožnia mesačne ušetriť na sociálnom poistení reálne až osem eur, pri invalidnom dôchodku až 14 eur a pri predčasnej penzii až 10,80 eura. Zodpovedá to mesačnému zárobku na úrovni dvesto eur. V roku 2018 by tak za päť mesiacov, keďže poistné sa platí mesiac pozadu, dôchodcovia mohli ušetriť až 40 eur, invalidní penzisti až 70 eur a predčasní penzisti až 54 eur. Najväčšia zmena nastane u predčasných dôchodcov, ktorí do 30. júna 2018 vôbec nemôžu vykonávať zárobkovú činnosť a zároveň poberať dôchodok. Od 1. júla bude môcť takýto dôchodca, ktorý uzavrel dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, vykonávať zárobkovú činnosť do výšky príjmu 2 400 eur ročne bez toho, aby mu zanikol nárok na výplatu predčasného dôchodku.

14. Ukončenie pracovného pomeru
Čo si mám vyžiadať od zamestnávateľa, keď chcem ukončiť prácu na dohodu?
Ak ste sa rozhodli skončiť v robote, ktorú ste vykonávali na základe dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o pracovnej činnosti, zamestnávateľ vám podľa zákona musí vydať potvrdenie o tom, či sa z vašej odmeny vykonávali zrážky. Ak áno, musí vystaviť potvrdenie, v čí prospech sa vykonávali tieto zrážky, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať. Spôsob, akým chcete ukončiť prácu na dohodu, je najvýhodnejšie uzavrieť priamo v nej.

15. Výška príplatkov
Môžem ako brigádujúca študentka očakávať prilepšenie za prácu cez víkendy, vo sviatky, prípadne v noci?
Za každú hodinu práce vo sviatok vám bude patriť dohodnutá odmena zvýšená najmenej o minimálnu mzdu za hodinu. Príplatok za nočnú prácu sa zvýši zo súčasných 20 percent v dvoch fázach až na 50 percent hodinovej minimálnej mzdy pri rizikových prácach a príplatok za prácu počas sviatku sa zvýši z 50 na sto percent priemerného zárobku zamestnanca. Dohodári pracujúci v sobotu budú mať príplatok 25 percent minimálnej hodinovej mzdy a za odpracovanú nedeľu 50 percent minimálnej hodinovej mzdy.

16. Najväčšia zmena
Už dlhšie uvažujem o tom, že si privyrobím na predčasnej penzii. Neurobil som však tak doteraz, keďže som nechcel prísť o dôchodok. Môžem očakávať nejaké zmeny v tejto veci? Bude mi po novom popri práci i naďalej vyplácaný dôchodok?
Pri predčasných dôchodcoch nastane v tomto roku najväčšia zmena. Dnes ľudia v predčasnom dôchodku nemôžu pracovať vôbec. Ak by tak totiž urobili, štát by im podľa zákona pozastavil vyplácanie dôchodkov. Od júla 2018 si budú zvoliť dohodu o práci vykonávanú mimo pracovného pomeru a zarobiť na jej základe do 2 400 eur ročne. A to bez toho, aby im pritom hrozilo, že sa pripravia o vyplácaný predčasný dôchodok.

Odpovedá: Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa, Združenie podnikateľov Slovenska

17. Študenti na brigáde
Vysokoškolskí študenti si veľmi často privyrábajú na rôznych brigádach. Akej najčastejšej chyby sa dopúšťajú pri práci na dohodu?
Študenti – dohodári robia často chybu pri uplatňovaní odvodovej výnimky. Ide o to, že u viacerých svojich zamestnávateľov podpíšu čestné vyhlásenia. Na základe toho potom zamestnávatelia dostávajú od Sociálnej poisťovne pokutu s dorubením odvodov.

Odpovedá: Iveta Matlovičová, mzdová akadémia Maxim

18. Riziková práca
Bude sa po novom v rámci príplatkov zohľadňovať aj to, či dohodár alebo brigádnik vykonáva takzvanú rizikovú prácu?
Ak bude človek pracujúci na dohodu robiť v noci, príplatky za tento výkon budú závisieť od toho, či bude vykonávať všeobecnú alebo rizikovú prácu. Zamestnávatelia budú mať možnosť uplatniť si takzvanú derogačnú klauzulu. V praxi to znamená, že výšku príplatku za nočnú prácu bude možné spoločne dohodnúť v rámci kolektívnej zmluvy. Ak vo firme alebo spoločnosti nie sú žiadne odbory, zamestnávateľ sa na výške príplatku za nočnú prácu môže dohodnúť so zamestnancom priamo v dohode.

19. Brigádnikom cez víkendy
Na základe dohody o brigádnickej práci robím v spoločnosti s nepretržitou prevádzkou. Keďže mám počas týždňa prednášky v škole, pracujem práve cez víkend alebo sviatky. Aké zvýšenie príplatkov môžem očakávať v najbližších dvoch rokoch, ak mám minimálnu hodinovú mzdu?
Ak budete pracovať vo sviatok, čo sa týka výšky príplatku, bude pre vás platiť nasledovné: a) od januára 2018 – 50 percent priemerného hodinového zárobku zamestnanca, teda najmenej 1,3795 eura, b) od mája 2018 – 100 percent priemerného hodinového zárobku zamestnanca, najmenej 2,7590 eura a c) od mája 2019 – 100 percent priemerného hodinového zárobku zamestnanca, najmenej 2,874 eura. Za prácu odvedenú v sobotu bude váš príplatok takýto: a) od januára 2018 – firmy ho poskytujú dobrovoľne, nie je zakotvený v Zákonníku práce, b) od mája 2018 – 25 percent minimálnej hodinovej mzdy, najmenej 0,68975 eura, c) od mája 2019 – 50 percent minimálnej hodinovej mzdy, najmenej 1,437 eura. A práca v nedeľu vám prinesie prilepšenie: a) od januára 2018 – firmy ho poskytujú dobrovoľne, nie je zakotvený v Zákonníku práce, b) od mája 2018 – 50 percent minimálnej hodinovej mzdy, najmenej 1,3795 eura, a c) od mája 2019 – 100 percent minimálnej hodinovej mzdy, najmenej 2,874 eura.

Odpovedá : Recruitment Partners

20. Voľno či príplatok
Musí mi dnes zamestnávateľ vyplatiť príplatky za prácu v sobotu alebo v nedeľu? O čom dnes hovorí zákon?
Len sám zamestnávateľ rozhoduje o tom, či za prácu počas víkendov brigádnikovi alebo inému dohodárovi zaplatí alebo nie. Ak však takíto zamestnanci prekračujú stanovený týždenný pracovný čas, považuje sa práca počas víkendu za prácu nadčas, a preto im vzniká nárok na mzdový príplatok alebo náhradné voľno. Ak je práca počas soboty považovaná za prácu nadčas, patrí zamestnancom dosiahnutá mzda a mzdový príplatok najmenej 25 percent jeho priemerného zárobku. Je tu však možnosť, že sa dohodári či brigádnici so zamestnávateľom dohodnú na čerpaní náhradného voľna. Zamestnanci si však môžu vybrať len jeden variant, ktorý si za prácu vo sviatok uplatnia. Za prácu v deň pracovného pokoja počas sviatku alebo nedele patrí zamestnancom mzdový príplatok najmenej 50 percent ich priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku v týždni.
Zdroj: Zuzana Dzvoníková (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie