V školstve sa hľadajú tieto profesie

Hľadám prácu
Učitelia, vychovávatelia a špeciálni pedagógovia, ak si hľadáte uplatnenie, toto sú aktuálne voľné pracovné miesta.

Organizátor vzdelávacích aktivít pre prírodné vedy

Miesto: Bratislava-Staré Mesto
Zamestnávateľ: Súkromná materská škola, Kozia 25, Bratislava
Informácie: Organizátor vzdelávacích aktivít pripravuje školský vzdelávací program podľa štátneho vzdelávacieho programu anglicky hovoriacej krajiny. Program je odborne špecializovaný v oblasti prírodných vied, zdravovedy a fyziológie pre deti vo veku od 2 do 7 rokov a metodiku materskej školy Espania.
Kontakt: Mgr. Soňa Kralová, management@espania.sk, tel.: +421917025025
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1442384/organizator-vzdelavacich-aktivit-pre-prirodne-vedy

Vychovávateľka

Miesto: Bratislava-Ružinov
Zamestnávateľ: DAYCARE INTERNATIONAL, s. r. o.
Informácie: Opatera detí, výchova a vzdelávanie v detských jasliach.
Kontakt: Ing. Františka Lachkovičová, tel.: +421903459849, slovnaftacik@slovnaftacik.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1434036/vychovavatelka

Učiteľ - Základná škola Mateja Bela

Miesto: Šamorín
Zamestnávateľ: Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín
Informácie: Učiteľ matematiky, učiteľ fyziky, učiteľ pre primárne vzdelávanie (1. stupeň), učiteľ anglického jazyka.
Kontakt: Mgr. Magdaléna Vajasová, tel.: +421905613330, zssamorin@atlas.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1414406/ucitel-zakladna-skola-mateja-bela

Psychológ

Miesto: Hlohovec
Zamestnávateľ: Reedukačné centrum
Informácie: Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.
Kontakt: Ing. Viktor Vicena, tel.: +421337915411, rchlohovec@gmail.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1435343/psycholog

Výchovno-organizačný pracovník

Miesto: Nitrianske Hrnčiarovce
Zamestnávateľ: Centrum Slniečko, n.o.
Informácie: Výchovná činnosť a starostlivosť o deti v krízovom stredisku pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti, zabezpečenie komplexnej starostlivosti o deti umiestnené v krízovom stredisku vrátane záujmových a voľnočasových aktivít.
Kontakt: PhDr. Denisa Vargova, praca@centrumslniecko.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1438570/vychovno-organizacny-pracovnik

Špeciálny pedagóg

Miesto: Trenčín
Zamestnávateľ: Viera - Láska - Nádej, o. z.
Informácie: Skupinové a individuálne činnosti zamerané na komplexný rozvoj detí s viacnásobným postihnutím podľa ich individuálnych potrieb, vstupné konzultácie s rodičmi detí, komunikácia s rodičmi detí, spolupráca v interdisciplinárnom tíme (fyzioterapeuti, terapeuti, asistentky), práca so snoezelen, senzorická zmyslová stimulácia.
Kontakt: Mgr. Zuzana Špániová, tel.: +421940833195, svetielko.tn@gmail.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1438900/specialny-pedagog

Učiteľ IKT

Miesto: Považská Bystrica
Zamestnávateľ: Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Informácie: Výučba: počítačové siete, sieťové technológie, programové vybavenie PC, elektrotechnika.
Kontakt: Mgr. Tibor Macháč, tel.: +421908729948, riaditel@spspb.edu.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1440460/ucitel-ikt

Učiteľka v jasliach

Miesto: Liptovský Hrádok, okres Liptovský Mikuláš
Zamestnávateľ: Ing. Michal Stupka - M&S
Informácie: Starostlivosť a edukačná činnosť o deti vo veku 1-3 roky s aplikovaním prvkov z MŠ v Jasliach a DC Svetluška.
Kontakt: Ing. Petra Stupková, info@docsvetluska.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1435449/ucitelka-v-jasliach

Majster odborného výcviku

Miesto: Krupina
Zamestnávateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina
Informácie: Odborné a praktické vzdelávanie v odbore autoopravár – mechanik.
Kontakt: Ing. Ľubica Janotová, janotovalubica@gmail.com, tel.: +4210455512403
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1426001/majster-odborneho-vycviku

Učiteľ tanečného odboru

Miesto: Ľubovec, okres Prešov
Zamestnávateľ: Súkromná základná umelecká škola Altamira, Ľubovec 35
Informácie: Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu tanečného odboru ZUŠ.
Kontakt: PhDr. Valéria Juríčková PhD., vjurickova@gmail.com, tel.: +421917126647
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1301843/ucitel-tanecneho-odboru
Pripravila: Monika Jantová, Trexima Bratislava, spol. s r. o. Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie