Základná škola v Záhorskej Vsi je školou, vsádzajúcou na rodinnú atmosféru

Školy a vzdelávanie
Bratislava/Záhorská Ves 5. februára(TASR) - Zvýšený hlas a krik nevychovajú ani lepších žiakov a už vonkoncom nie šťastnejšie deti. Týmto heslom sa riadia v základnej škole v Záhorskej Vsi. "Našou snahou je byť priateľskou a ústretovou školou rodinného typu," povedala o filozofii ZŠ jej riaditeľka Ivica Pupiková.

"Dbáme na to, aby sme čo najviac komunikovali nielen s deťmi, ale aj s rodičmi a rozprávali sa o tom, ako môžeme riešiť problémy vo výchove a vzdelávaní, alebo aj ako im predísť," vysvetlila. "Myslím si, že aj to je dôvod, prečo k nám rodičia radi dávajú deti, dokonca nielen zo Záhorskej Vsi, ale aj z okolitých obcí – Suchohradu či Vysokej pri Morave. Môžem spomenúť prípad dvoch detí, ktoré sa spolu s rodičmi odsťahovali do Vysokej pri Morave, no ostali našimi žiakmi a do školy dochádzajú," uviedla.

Takmer rodinnú starostlivosť a lásku pedagógov k deťom, kde nechýba milé slovo ba ani objatie, veľmi oceňujú rodiny z tzv. slabšieho prostredia, ktorých je v obci pomerne veľa. "Môžem povedať, že rodičia týchto detí, napriek tomu, že majú menej prostriedkov, sa o deti vzorne starajú. My sa im snažíme pomáhať pri vzdelávaní," vysvetlila. Spresnila, že deťom sa venujú špeciálne prostredníctvom zvláštnych doučovacích hodín. "Tam im pomáhame pochopiť preberané učivo, resp. pomôcť s domácimi úlohami, pri ktorých by im doma nevedeli pomôcť rodičia," ozrejmila riaditeľka ZŠ.

Zvýraznila tiež, že celkovo sa v škole snažia rozvíjať to, čo deťom ide. "Každé dieťa je na niečo talentované. Našou filozofiou je podporovať tieto schopnosti a povzbudzovať deti," zdôraznila Pupiková.

Teší sa, že spolu s kolegami vidí a cíti odozvu. „Teší nás, keď napríklad deti so sociálne slabších rodín sa počas leta pýtajú, kedy sa už začne školský rok," uviedla.

V ZŠ v Záhorskej Vsi vyučujú aj dramatickú výchovu

Bratislava/Záhorská Ves 5. februára (TASR) - Škola by nemala byť iba centrom pasívneho odovzdávania informácií, ale aj miestom, ktoré deti naučí vyjadrovať sa a odprezentovať to, čo sa naučili. S týmto cieľom začali v základnej škole v Záhorskej Vsi vyučovať dramatickú výchovu.

"Ak dieťa nedisponuje len znalosťami, ale aj schopnosťou komunikovať o týchto znalostiach, rastie jeho šanca ukázať, čo vie a získať uznanie za svoje vedomosti," ozrejmila motív zaradenia predmetu do učebných osnov riaditeľka školy v najzápadnejšej obci na Slovensku Ivica Pupiková. "Predmet vyučujeme od druhého do šiesteho ročníka, jednu hodinu týždenne v rámci disponibilných hodín, ktoré máme k dispozícii. Boli sme sami prekvapení, ako to deťom pomáha pri komunikácii, aké sú otvorenejšie, ako sa zapájajú do vyučovania," uviedla. Pri hodinách používajú menšie deti i maňušky, majú možnosť sa tiež naučiť hrať na flaute.

Deti môžu to, čo sa na hodinách dramatickej výchovy naučili, prezentovať na rôznych besiedkach, predstaveniach pri výročiach školy či vystúpení pre seniorov. Ďalšou zaujímavosťou je ovocný sad, ktorý škola vo svojom areáli v minulom školskom roku založila. Rovnako má každá trieda svoje políčko, o ktoré sa stará v rámci hodín pracovného vyučovania či predmetu technika na 2. stupni, prípadne počas triednických hodín. "Je to na rozhodnutí detí, čo budú pestovať," ozrejmila riaditeľka. Prezradila, že minulý rok bol veľmi bohatý na úrodu paradajok.

Škola je tiež veľmi aktívna v športových krúžkoch, darí sa najmä futbalistom i florbalistom. Školáci môžu využívať aj multifunkčné ihrisko, na ktorú ZŠ dostala dotáciu z Úradu vlády SR, zvyšok zafinancovala obec z vlastných zdrojov.

Bezprostredná blízkosť Rakúska je zasa dôvodom, prečo sa okrem angličtiny na škole vyučuje aj nemčina a takisto sa rozvíja cezhraničný projekt vzájomného jazykového vzdelávania detí BIG SK-AT. "V rámci neho k nám každý týždeň chodí lektorka nemčiny, ktorá vyučuje deti na prvom stupni, ale aj nás pedagógov a tiež i rodičov, ktorí o to majú záujem," vysvetlila Pupiková. Škola má tiež družobné styky so školami v troch rakúskych obciach Angern, Weikendorf a Gänsendorf.

Zdroj, foto, video: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie