Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých a stredných podnikoch

Informácie pre zamestnávateľa

Pre firmy, v ktorých je ohrozená zamestnanosť v dôsledku všeobecného prepadu dopytu, je zo strany Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. (SZRB) dostupné alternatívne riešenie ich situácie. Na podporu udržania zamestnanosti môže zamestnávateľ, ktorý je malým alebo stredným podnikom využiť tzv. odvodový úver.

SZRB poskytuje odvodový úver s možnosťou získania finančnej pomoci Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa § 53e zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, a to vo forme záruky za úver a/alebo úhrady časti úrokov z úveru.

Úver umožňuje dočasne znížiť náklady na pracovnú silu za výhodných úrokových podmienok, pokiaľ firma po jeden rok udrží stavy zamestnancov. Úver si nevyžaduje žiadne zabezpečenie okrem blankozmenky s avalom, keďže zaň poskytuje záruku Ministerstvo financií. Dostať ho môžu aj podniky, ktoré majú podlžnosti voči Sociálnej alebo zdravotným poisťovniam – pričom ak chcú výhodný úrok, musia do roka tieto svoje podlžnosti splatiť. A na rozdiel od mnohých iných typov pôžičiek možno tento úver použiť aj na prevádzkové náklady spojené s udržaním zamestnanosti. Splatnosť úveru je tri roky od jeho poskytnutia, pričom v prvom roku nespláca klient ani istinu, ani úroky. Úver možno čerpať v sume ročných odvodov za zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Minimálna výška úveru je 10 000 eur a maximálna výška 350 000 eur.

Ďalšie náležitosti k úveru, vrátane žiadosti, možno nájsť na webovom sídle SZRB alebo na regionálnych zastúpeniach SZRB, kde je možné o úver aj požiadať.

Zdroj: upsvar.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie