Nový rok prinesie zmeny v odvodoch

Pre zamestnávateľov

Od januára nás čakajú rôzne zmeny v rámci sociálnych a zdravotných odvodov. Vyššie poistné pocítia na svojich príjmoch tak SZČO, ako aj dobrovoľne poistené osoby, zamestnávatelia i zamestnanci. Čo všetko budú musieť po novom dodržať zamestnávatelia voči Sociálnej poisťovni? Ako ovplyvnia vyššie odvody mzdu a cenu práce? Na otázky prinášajú odpovede experti z viacerých oblastí.

Výška odvodov pre zamestnávateľov

Zvýšením minimálnej mzdy a zrušením odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie pre zamestnávateľov stúpnu zamestnávateľom odvody. Cena práce tak pre zamestnávateľa stúpne pri minimálnej mzde (480 eur/mesiac) o 88 eur. Odvody zamestnávateľa pri minimálnej mzde sa zrušením odvodovej odpočítateľnej položky zvýšia o 18 eur/mesiac. Ďalšie zvýšenie mzdových nákladov, a teda aj odvodov pre zamestnávateľov, sa predpokladá po 1. 5. 2018 schválením návrhu o zavedení príplatku za víkendovú prácu a zvýšením príplatkov za nočnú prácu a prácu vo sviatok.

Lehoty na prihlasovanie zamestnancov do Sociálnej poisťovne

Prihlásiť sa do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne budete od 1. 1. 2018 povinní v deň predchádzajúci dňu, v ktorom ste začali zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Do konca roka 2017 ste povinní tak urobiť do ôsmich dní. Od nového roka sa predlžuje lehota na odhlásenie zamestnanca z registra poistencov z jednodňovej na osemdňovú. Zmena zákona tak zjednotí lehotu na prihlásenie zamestnávateľa s lehotou na prihlásenie zamestnanca a tiež lehotu na odhlásenie zamestnanca s lehotou na odhlásenie zamestnávateľa. Zamestnávateľ teda bude musieť seba prihlásiť do Sociálnej poisťovne už v deň predchádzajúci dňu, keď zamestná prvého zamestnanca, a odhlásiť zamestnanca z poisťovne do ôsmich dní po zániku poistenia. Ak povinnosť prihlásiť zamestnávateľa do registra zamestnávateľov pripadne na deň pracovného voľna, pracovného pokoja alebo sviatok, zamestnávateľ to musí splniť bez ohľadu na to, na aký deň povinnosť pripadne, teda nie až v najbližší pracovný deň. Naopak, ak posledný deň lehoty na odhlásenie zamestnanca z registra poistencov pripadne na voľný deň, za včasné odhlásenie sa bude považovať aj splnenie odhlasovacej povinnosti zamestnávateľom v najbližší pracovný deň.

Oneskorené prihlásenie zamestnanca do poisťovne, nelegálne zamestnávanie

V súčasnosti platí, že ak zamestnávateľ oneskorene prihlási zamestnanca do poisťovne, ide o nelegálne zamestnávanie. Za to sú vysoké sankcie. Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní toto ustanovenie zvoľní. Od januára sa za nelegálne zamestnávanie bude považovať nedodržanie prihlásenia až po siedmich dňoch od začatia práce, čo však neznamená, že zamestnávateľ má na prihlásenie zamestnanca sedem dní. Lehota v zákone o sociálnom poistení sa nemení. Ak teda zamestnávateľ dodatočne do siedmich dní sám zamestnanca prihlási, to znamená - bez prichytenia kontrolou, nedopúšťa sa nelegálneho zamestnávania. Ak v lehote siedmich dní, keď už zamestnanec pracuje, no nie je prihlásený, príde kontrola, podľa zákona to už bude nelegálne zamestnávanie. Bude to tak aj v prípade, ak si povinnosť prihlásenia zamestnanca zamestnávateľ splní po lehote siedmich dní, prípadne vôbec. Vtedy bez ohľadu na čas výkonu kontroly ide o správny delikt a pokutu je možné uložiť aj spätne.

Výška odvodov pre živnostníkov

Od 1. 1. 2018 sa opäť zmení vymeriavací základ pred odvody do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne. Odvíja sa od výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov. Pozrite si prehľad jednotlivých položiek:

  • Minimálny mesačný vymeriavací základ pre rok 2018: 456 eur

  • Z neho plynúce minimálne mesačné odvody pre rok 2018 do Sociálnej poisťovne: 151,16 eura

  • Z neho plynúce minimálne mesačné odvody pre rok 2018 do zdravotnej poisťovne: 63,84 eura

  • Hranica príjmov za rok 2017 pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne pre nových živnostníkov, ktorí doteraz túto povinnosť nemali: 5 472 eur (to znamená, že živnostníci, ktorí mali príjmy za rok 2017 vyššie ako suma 5 472 eur, sú povinní od 1. 7. 2018 platiť odvody do Sociálnej poisťovne)

  • Maximálny mesačný vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne pre rok 2018: 6 384 eur

  • Maximálna výška poistného pre odvody do Sociálnej poisťovne pre rok 2018: 2 116,29 eura/mesiac

Zmeny aj v daniach

Okrem odvodov môžu od januára čakať podnikatelia pomerne dosť zmien aj v oblasti daní. Rozsiahla novela zákona o dani z príjmov prináša okrem menších zmien aj niektoré zásadné.

Zdroj: Táňa Rundesová (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie