Máte technické vzdelanie a chcete sa uplatniť v odbore? Tu sú ponuky pre vás

Hľadám prácu
Ak si hľadáte prácu v oblasti informačných technológií a telekomunikácií pozrite si voľné miesta na portáli ISTP.sk.

Helpdesk špecialista / pracovník technickej podpory

Miesto: Bratislava-Petržalka
Zamestnávateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Informácie: Vašou úlohou bude riešiť prichádzajúce telefonáty a maily klientov UPC, pomáhať a navigovať klientov pri využívaní našich služieb a riešiť technické problémy (televízia, internet, pevná telefónna linka), poskytovať komplexné informácie súvisiace so spoločnosťou, informovať o nových možnostiach v rámci ponuky.
Kontakt: Ing. Michaela Mihaľová, tel.: +421259422705, kariera@upc.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1412396/helpdesk-specialista-pracovnik-technickej-podpory

Vývojár web stránok, internetu, intranetu - backend

Miesto: Pezinok
Zamestnávateľ: buckle up, s. r. o.
Informácie: Náplňou práce bude programovanie web stránok, portálov a web aplikácií v PHP a MySQL, aktualizácia a vývoj nových modulov do našich riešení na mieru (CMS, eDetailer, Swoopie a iné), aktualizácia existujúcich projektov, analýza a návrh riešení pre zákazníkov, optimalizácia existujúceho kódu.
Kontakt: Ing. Júlia Lacková, tel.: +421948438136, jobs@buckleup.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1395534/vyvojar-web-stranok-internetu-intranetu-backend

Riaditeľ IT

Miesto: Dunajská Streda
Zamestnávateľ: COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
Informácie: Budúci zamestnanec identifikuje potreby organizácie podporujúce podnikateľské ciele organizácie. Buduje informačné systémy podporujúce činnosť ostatných odborov. Manažuje IT odbor, je zodpovedný za spoľahlivú prevádzku a rozvoj IT. Komunikuje s vedúcimi pracovníkmi ostatných odborov a vedením spoločnosti a na základe ich požiadaviek odporúča a navrhuje IT riešenia, ktoré následne realizuje pomocou svojho IT odboru.
Kontakt: JUDr. Lívia Vontszemuová, tel.: +421907818192, kariera@jednotads.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1416747/riaditel-it

Technik výstavby a údržby telekomunikačných sietí

Miesto: Hlohovec
Zamestnávateľ: DATAGRAM, s.r.o.
Informácie: Náplňou práce bude nštalácia, montáž, údržba a servis káblových a optických sieti u zákazníkov, realizácia opráv a prehliadok sietí, indentifikácia príčin porúch na sieti a následná oprava, zabezpečovanie servisných úkonov podľa stanovených postupov a noriem, komplexná technická podpora pre zákazníkov, vyhotovovanie prislúchajúcej technickej dokumentácie.
Kontakt: Robin Pavlík, tel.: +421918940500, robin.pavlik@datagram.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1416548/technik-vystavby-a-udrzby-telekomunikacnych-sieti

Programátor

Miesto: Považská Bystrica
Zamestnávateľ: PPS-Software, s.r.o.
Informácie: Vašou úlohou bude programovanie v existujúcom ERP systéme, vývoj aplikácií v MS Access a .NET podľa zadanej špecifikácie a vykonávanie odbornej technickej podpory pre koncových užívateľov programu.
Kontakt: Ladislav Štefek, tel.: +421908236547, ladislav.stefek@pps-software.eu
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1396031/programator

Programátor

Miesto: Žilina
Zamestnávateľ: ZEXON s.r.o.
Informácie: Analýza, programovanie SW aplikácií podľa zadania a požiadaviek od klientov a koordinácia úloh s externými partnermi.
Kontakt: Ladislav Bíro, tel.: +421905840345, biro@zexon.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1402080/programator

IT konzultant / programátor - analytik

Miesto: Nová Baňa, okres Žarnovica
Zamestnávateľ: Twistorm, s. r. o.
Informácie: Analýza požiadaviek zákazníka, analytická činnosť a návrh algoritmov, návrh, vytvorenie a implementácia použiteľného a spoľahlivého kódu v jazyku C++ pre operačný systém Windows, analýza a opravy chýb v kóde, spolupráca v tíme.
Kontakt: Ing. Marek Šurka, tel.: +421915997598, surka@twistorm.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1412141/it-konzultant-programator-analytik

Programátor - analytik


Miesto: Podbrezová, okres Brezno
Zamestnávateľ: ŽP Informatika s.r.o.
Informácie: Objektovo - orientovaná analýza a programovanie v jazyku Java, analýza potrieb a požiadaviek zákazníka, programovanie, testovanie a implementovanie pridelených častí nových a existujúcich aplikačných programových vybavení (APV), realizácia vytvorenia príslušnej projektovej, prevádzkovej a používateľskej dokumentácie a zabezpečenie jej verifikácie zákazníkom, príprava a realizácia školenia používateľov k prideleným častiam APV, dodržiavanie platných organizačných noriem, plnenie pridelených úloh v požadovanom termíne, rozsahu a kvalite, zvyšovanie svojej odbornosti neustálym vzdelávaním, dodržiavanie požadovanej kvality a zásad noriem platných firemných certifikátov, návrh dátových a objektových modelov.
Kontakt: Mgr. Alžbeta Kubove, tel.: +421911840038, kubove.alzbeta@zelpo.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1412136/programator-analytik

IT administrátor/IT support

Miesto: Michalovce
Zamestnávateľ: SYTELI, s.r.o.
Informácie: IT technik pôsobí ako technická podpora pre užívateľov, pričom bežné a jednoduchšie technické požiadavky a problémy užívateľov rieši sám (inštalácia HW/SW zabezpečenia, správa systémov a sietí, profylaktika, opravy a servis výpočtovej a kancelárskej techniky atď.), náročnejšie technické požiadavky, ktoré sú spojené hlavne s návrhom a budovaním IT infraštruktúry rieši buď samostatne alebo v spolupráci so skúsenejším kolegom (v závislosti od schopností, znalostí a skúseností vybraného kandidáta).
Kontakt: Ing. Ladislav Rauch, tel.: +4210566491264, jobs@syteli.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1367487/it-administrator-it-support

Technik siete

Miesto: Michalovce
Zamestnávateľ: GeCom, s.r.o.
Informácie: Montáž káblových žľabov, ťahanie káblov v káblových trasách, montáž slaboprúdovej kabeláže, montáž optickej kabeláže a optických rozvádzačov, kompletné elektromontážne a elektroinštalačné práce, hrubá inštalácia spolu s dokončovacími prácami, montáž, zapájanie rozvádzačov, elektrických rozvodov v budovách aj exteriéri, montáž účastníckych káblových prípojok.
Kontakt: Radovan Geci, tel.: +421905502187, geci@gecom.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1401205/technik-siete
Pripravila: Monika Jantová, Trexima Bratislava, spol. s r. o.   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie