Na trhu práce chýbajú strojári. Prinášame vám najvyhľadávanejšie zamestnania z tejto oblasti

Hľadám prácu
Ak ste vyštudovaný strojár a chcete sa zamestnať v odbore, tu sú aktuálne ponuky práce.

Mechanik - údržba mechanizmov

Miesto: Bratislava-Ružinov
Zamestnávateľ: Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Informácie: Oprava náročných špeciálnych mechanizmov leteckej dopravy, oprava a údržba vozidiel a mobilnej techniky do/nad 12 ton pohotovostnej hmotnosti, vykonávanie celkových opráv, výmien systémov služobných motorových vozidiel a mobilnej techniky, obsluha vyhradených technických zariadení, vykonávanie suchého a mokrého čistenia služobných motorových vozidiel a mobilnej techniky ručne alebo s pomocou vysokotlakového umývacieho zariadenia, zabezpečenie a vykonávanie internej a sezónnej údržby, opráv ako aj vnútornej technickej kontroly pre služobné motorové vozidlá a mobilnú techniku, vykonávanie pomocných administratívnych záznamov s pomocou PC, súvisiacich s opravami a údržbou vozidiel a mobilnej techniky, vedenie evidencie opráv a údržby vozidiel a mobilnej techniky vo vozových zošitoch.
Kontakt: Mgr. Miroslava Bažíková, tel.: +421911141456, miroslava.bazikova@bts.aero
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1325153/mechanik-udrzba-mechanizmov

Zámočník – zvárač

Miesto: Senec
Zamestnávateľ: Doprastav, a.s.
Informácie: Zváranie elektrickým oblúkom, výroba a montáž jednoduchých oceľových konštrukcií.
Kontakt: Mgr. Viktória Jauschová, tel.: +421248271322, viktoria.jauschova@doprastav.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1354436/zamocnik-zvarac

Operátor stroja

Miesto: Trakovice, okres Hlohovec
Zamestnávateľ: KONEX, spol. s r.o.
Informácie: Obsluha a práca na rezacom stroji - laser TRUMPF 3030E v operačnom systéme BOSCH.
Kontakt: Milan Fajnor, tel.: +421903706670, konex.sro@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1394741/operator-stroja-laser-trumpf-tcl3030b-operac-sys-bosch

Koordinátor výroby

Miesto: Trnava
Zamestnávateľ: PCA Slovakia, s.r.o.
Informácie: Na svojom pracovnom úseku zabezpečuje výrobu z hľadiska kvality, množstva a času dodržiavajúc pracovný cyklus a štandard, koordinuje a školí tím výrobných operátorov na výrobných linkách, aby vedeli ovládať pracovné posty svojho modulu, posudzuje spôsobilosť výrobného operátora, ktorý sa pripravuje na získanie oprávnenia, pomáha výrobným operátorom v prípade ťažkostí, zaznamenáva každý zásah a rieši vzniknuté problémy vo výrobe, vykonáva dodatočné úpravy častí produktu vo svojom pracovnom tíme, izoluje nevyhovujúce dielce.
Kontakt: Mgr. Mikuláš Vilhan, tel.: +421335482576, mikulas.vilhan@ext.mpsa.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1394315/koordinator-vyroby

Pracovník obsluhy CNC brúsky

Miesto: Vráble, okres Nitra
Zamestnávateľ: MASAM, s.r.o.
Informácie: Brusičské práce na CNC brúske, práca s výkresovou dokumentáciou, priebežná kontrola vykonanej práce – meranie, dodržiavanie zadaného pracovného postupu, práca na zmeny.
Kontakt: Milan Mandák, tel.: +4213214111, mandak@masam.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1394641/pracovnik-obsluhy-cnc-brusky

Hlavný konštruktér

Miesto: Myjava
Zamestnávateľ: SEDASPORT, s.r.o.
Informácie: Samostatné riešenia konštrukčných úloh pre potreby výroby, spolupráca s výrobou pri riešení problémov, predkladanie výkresovej a technologickej dokumentácie pre potreby výroby, riešenie konštrukčných detailov, samostatná tvorba návrhov a riešení v 2D alebo 3D programoch, technická podpora pri montáži výrobkov, spracovanie a tvorba konštrukčnej dokumentácie, riešenie samostatne vlastného prideleného projektu, čítanie a porozumenie zákazníckych špecifikácií, komunikácia s architektom a projektantom zákazníka k danému projektu, zapracovávanie návrhov na zmeny, riešenie a realizácia úloh vyplývajúcich z prijatých opatrení v rámci systému riadenia kvality spoločnosti, riešenie operatívnych úloh podľa pokynov priameho nadriadeného.
Kontakt: Lenka Sladečková, tel.: +421346540472, sladeckova@sedasport.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1382346/hlavny-konstrukter

Operátor deliaceho zariadenia na rezanie vodným lúčom

Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Zamestnávateľ: WaterJet NM s.r.o.
Informácie: Operátor deliaceho zariadenia na rezanie vodným lúčom, obsluha jednoduchého CNC zariadenia - na delenie materiálu vodným lúčom, obsluha vysokozdvižného vozíka, vyzdvihnutie, balenie a dodanie hotových produktov priamo ku zákazníkovi, zabezpečíme zaškolenie zamestnanca na zariadení tímom odborníkov priamo od výrobcu stroja.
Kontakt: Roman Očenášek, tel.: +421911649515, vodnyluc@vodnyluc.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1387825/operator-deliaceho-zariadenia-na-rezanie-vodnym-lucom

Inšpektor kvality

Miesto: Kysucké Nové Mesto
Zamestnávateľ: OMNIA KLF, a. s.
Informácie: Meranie a kontrola rozmerov, geometrických tvarov, vzájomné polohy prvkov a kvalita povrchu výrobkov, náradia, meranie a kontrola výsledkov tepelného spracovania výrobkov a náradia pomocou prístrojov na meranie tvrdosti, zabezpečuje evidenciu nameraných hodnôt u určených parametrov, vystavuje protokoly o meraní náradia, vedie príslušnú dokumentáciu na pracovisku, kontroluje a vyradzuje nezhodné výrobky, resp. nevyhovujúce náradie na rozmerové, povrchové a vzhľadové vady.
Kontakt: PhDr. Dana Sečníková, tel.: +421414201216, personal@omniaklf.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1393665/inspektor-kvality

Majster v strojárskej výrobe

Miesto: Bardejov
Zamestnávateľ: SBAJ INMART, a.s.
Informácie: Organizovanie práce na zverenom úseku - zaraďovanie pracovníkov na pracovné zmeny, pracovné pozície, kontrola evidencie dochádzky - bežnej, organizácia využitia pracovného času, vrátane práce nadčas, zabezpečovanie jednoduchých prác v oblasti kvality (vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola), dodržiavanie kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov, organizácia práce a pracovných postupov z hľadiska kvality a včasnosti, vedenie a organizácia práce pridelených pracovníkov, hodnotenie pracovníkov na zverenom pracovnom úseku.
Kontakt: Ing. Miroslav Mihalik, tel.: +421903420543, mmihalik@sbajinmart.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1393142/majster-v-strojarskej-vyrobe

Strojársky technológ

Miesto: Spišská Nová Ves
Zamestnávateľ: BMZ a.s.
Informácie: Technická príprava výroby, technologické postupy.
Kontakt: Mária Zahradníková, tel.: +421905208786, pam@bmz.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1356968/strojarsky-technolog
Pripravila: Monika Jantová, Trexima Bratislava, spol. s r. o.   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie