Ak si hľadáte zamestnanie v školstve, tu sú naše ponuky práce

Hľadám prácu
Zaujímate sa o prácu učiteľa, špeciálneho pedagóga alebo sa chcete uplatniť ako lektor? Portál ISTP.sk vám prináša ponuky práce zo školstva a vzdelávania.

Špeciálny pedagóg

Miesto: Bratislava-Ružinov
Zamestnávateľ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Informácie: Špeciálno-pedagogická diagnostika, reedukácia, korekcie špecifických vývinových porúch učenia, poradenstvo rodičom a pedagógom ZŠ a SŠ.
Kontakt: Mgr. Silvia Brídziková, tel.: +421243632588, bridzikova@cpppapba2.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1391262/specialny-pedagog

Zástupca riaditeľky materskej školy

Miesto: Šenkvice, okres Pezinok
Zamestnávateľ: Materská škola v Šenkviciach, Horná 11
Informácie: Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku.
Kontakt: Mgr. Monika Khúlová, tel.: +421911580749, materskaskola@senkvice.org
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1390722/zastupca-riaditelky-materskej-skoly

Učiteľ - sprievodca vzdelania v alternatívnom vzdelávaní

Miesto: Dunajská Streda
Zamestnávateľ: Kvietkovo Family
Informácie: Sprevádzanie detí pri vzdelávaní alternatívnym spôsobom, pozície sú voľné v alternatívnej ZŠ, maximálny počet detí v skupine je 10, nutný je osobný pohovor, pozitívne naladenie a ochota učiť sa a pracovať aj so sebou, zvládanie psychickej záťaže, nutnosť ovládať SJ.
Kontakt: Mgr. Zuzana Kosárová, tel.: +421948415120, kvietkovofamily@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1385169/ucitel-sprievodca-vzdelania-v-alternativnom-vzdelavani

Lektor angličtiny

Miesto: Levice
Zamestnávateľ: SyM Slovakia s.r.o.
Informácie: Vyučovanie anglického jazyka metódou Speak Your Mind.
Kontakt: Mgr. Marián Baranec, tel.: +421948144234, info@symlevice.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1355625/lektor-anglictiny-english-teacher

Logopéd

Miesto: Topoľčany
Zamestnávateľ: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ul.J. Kráľa 1, Topoľčany
Informácie: Diagnostika a náprava porúch reči, logopedické intervencie a poradenstvo, diagnostika a náprava porúch učenia.
Kontakt: PhDr. Jana Merašická, tel.: +421904280846, dictopolcany@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1389733/logoped

Vychovávateľ

Miesto: Bystričany, okres Prievidza
Zamestnávateľ: Reedukačné centrum
Informácie: Denný vychovávateľ.
Kontakt: Mgr. Viera Úradníčková, tel.: +421465493107, reedgkao@mail.t-com.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1387981/vychovavatel

Majster odbornej výchovy – autoopravár

Miesto: Trenčín
Zamestnávateľ: Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Informácie: Výučba žiakov – prax.
Kontakt: Mgr. Viera Melišová, tel.: +421327432642, viera.melisova@sostn.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1385775/majster-odbornej-vychovy-autoopravar

Učiteľ odborných predmetov

Miesto: Žilina
Zamestnávateľ: Stredná priemyselná škola stavebná
Informácie: Učiteľ odborných predmetov na odbore dopravné staviteľstvo.
Kontakt: Ing. Alena Okániková, tel.: +421949476335, okanikova@spssza.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1305822/ucitel-odbornych-predmetov

Učiteľ hudobného odboru - klávesové nástroje

Miesto: Červený Kláštor, okres Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa
Zamestnávateľ: Súkromná základná umelecká škola Rosnička
Informácie: Výchovno - vzdelávacia činnosť, výkon: elokované pracoviská (v okresoch Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa).
Kontakt: Mgr. Melánia Sopková, tel.: +421907495990, rosnicka.zus@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1325969/ucitel-hudobneho-odboru-klavesove-nastroje

Lektor informačných technológií

Miesto: Košice-Nad jazerom
Zamestnávateľ: Univerzitné Centrum Košice s.r.o.
Informácie: Realizácia vzdelávacích programov a kurzov pre používateľov počítačov a iných informačných technológií.
Kontakt: Ing. Anna Kakarová, tel.: +421557289758, uck.kosice@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1355682/lektor-informacnych-technologii
Pripravila: Monika Jantová, Trexima Bratislava, spol. s r. o.   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie