Centrum vzdelávania a hodnotenia za tri mesiace svojej existencie vyškolilo takmer 450 štátnych zamestnancov

Školy a vzdelávanie
Bratislava 7. septembra (TASR) - Presne 444 zamestnancov v štátnej službe prešlo za niekoľko týždňov školeniami v Centre vzdelávania a hodnotenia pri Úrade vlády SR, ktoré zefektívnia ich prácu a zlepšia špecifické vedomosti a zručnosti v rôznych činnostiach súvisiacich s prácou v štátnej službe. Centrum sa stretáva s pozitívnym ohlasom na svoju činnosť, samotní absolventi školení oceňujú nové možnosti vzdelávania a reálneho skvalitnenia ich práce.

Centrum vzdelávania a hodnotenia začalo svoju školiacu činnosť v júni 2017, pričom zabezpečuje vzdelávanie pre zamestnancov v štátnej službe v oblastiach, ktoré vyplývajú z nového zákona č.55/ 2017 Z. z o štátnej službe v platnom znení.

Aktuálne sa uskutočňujú tieto kurzy: Analýza (Opis) štátnozamestnaneckého miesta ako podklad k tvorbe kompetenčného modelu, Riadený výberový rozhovor a Mentoring. Ich absolventi získavajú špecifické vedomosti a zručnosti v oblasti práce s ľudskými zdrojmi, ktoré sú potrebné pre hlbšie poznanie požiadaviek na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest, osvojenie si efektívnych metód overovania schopností a vlastností uchádzača pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest či poskytovanie podpory novoprijatým štátnym zamestnancom v rámci adaptačného procesu.

Aktivity Centra vzdelávania a hodnotenia sú zamerané na podporu profesionalizácie štátnej služby zvyšovaním kompetencií štátnych zamestnancov vo vedúcich funkciách na všetkých stupňoch riadenia, členov výberových komisií, štátnych zamestnancov, ktorí poskytujú podporu novoprijatým zamestnancom a pod.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie