Hľadáte si zamestnanie na trvalý pracovný pomer so skráteným úväzkom? Pozrite si naše aktuálne ponuky práce

Hľadám prácu
Pracovný pomer na kratší pracovný čas je pracovný úväzok v týždni, ktorý je nižší, ako je ustanovený týždenný pracovný čas. Aj ponuky na skrátený úväzok nájdete na našej stránke.

Advokátsky koncipient/právny asistent

Miesto: Bratislava-Ružinov
Zamestnávateľ: LG Legal, s.r.o.
Informácie: príprava právnych stanovísk a analýz, príprava podaní na súdy a na iné orgány verejnej moci, príprava a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych dokumentov, agenda súvisiaca s právom obchodných spoločností, zastupovanie v konaniach pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci.
Kontakt: JUDr. Lucia Gálová, tel.: +421908073205, galova@lglegal.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1380541/advokatsky-koncipient-pravny-asistent

Administratívny pracovník, účtovník

Miesto: Pezinok
Zamestnávateľ: Malokarpatské múzeum v Pezinku
Informácie: Administratívna sila, účtovnícke práce vo verejnej službe, prax vítaná v programe ISPIN a VEMA.
Kontakt: Mgr. Monika Chvosteková, tel.: +421336413347, monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1376474/administrativny-pracovnik-uctovnik

Mzdová a finančná účtovníčka

Miesto: Trnava
Zamestnávateľ: Denisa Nosková - účtovnícke služby
Informácie: Spracovanie miezd a personalistiky viacerým spoločnostiam, vedenie podvojného účtovníctva.
Kontakt: Denisa Nosková, tel.: +421903244759, noskova.denisa@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1371845/mzdova-a-financna-uctovnicka

Aranžér kvetov / pomocný pracovník /-čka

Miesto: Komárno
Zamestnávateľ: Ing. Tímea Sike - TÍMEA FLORIST SALÓN
Informácie: Starostlivosť o kvety, triedenie kvetov, vykladanie tovaru, predaj kvetov a dekoračných predmetov. Pracovná doba jeden týždeň od 07,30 do 12,00 hod, druhý týždeň od 14,00 do 18,00 hod a v každú druhú sobotu a nedeľu.
Kontakt: Ing. Timea Sike, tel.: 035/7721047, tel.: 0944/378842, siketimea01@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1380538/aranzer-kvetov-pomocny-pracovnik-cka

Recepčná/Administratívna pracovníčka

Miesto: Prievidza
Zamestnávateľ: SECURITAS SK, s.r.o.
Informácie: Zodpovednosť za chod recepcie, vítanie a ohlasovanie návštevníkov spoločnosti, poskytovanie všeobecných informácií návštevníkom, spracovávanie došlej a odoslanej pošty, spracovávanie elektronickej pošty, práca v internom systéme spoločnosti, administratívna podpora personálneho oddelenia, administratívna podpora ekonomického oddelenia, starostlivosť o konferenčné miestnosti, správa kľúčov, zabezpečovanie kuriérskych služieb, komunikácia so zahraničnými kolegami, práce s kancelárskou technikou (kopírka, scaner), preklady (AJ, ČJ), samostatné riešenie pridelených úloh podľa pokynov nadriadeného, zodpovednosť za vykonávané úlohy.
Kontakt: Bc. Miriama Hanková, miriama.hankova@securitas.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1382479/recepcna-administrativna-pracovnicka

Asistentka

Miesto: Zvolen
Zamestnávateľ: Bios-Medica s.r.o.
Informácie: Znalosti ekonomický systém POHODA, Microsoft Word, Excel, Power Point, tvorba vzorcov, výpočty, fakturácia, hospodárska korešpondencia, znalosti účtovníctva vítané cieľavedomá, flexibilná osoba, organizačné schopnosti, samostatné plnenie požadovaných úloh.
Kontakt: Olga Ricotti, tel.: +421948552284, pracabiosmedica@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1383599/asistentka

Mzdová účtovníčka

Miesto: Janova Lehota, okres Žiar nad Hronom
Zamestnávateľ: Základná škola Janova Lehota 97
Informácie: Komplexné zabezpečovanie personálnej a mzdovej agendy, spravovanie personálnej a mzdovej agendy, spracovanie ročného zúčtovania daní, príprava pracovno-právnych dokumentov pri nástupe a výstupe zamestnanca (pracovné zmluvy, personalistika), agenda pri evidencii PN, komunikácia s soc. a zdravotnou poisťovňou, mzdová a personálna štatistika.
Kontakt: Mgr. Marcel Kinka, tel.: +421456796124, zs.janova.lehota@centrum.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1368364/mzdova-uctovnicka

Sekretárka

Miesto: Stropkov
Zamestnávateľ: Addere, s.r.o.
Informácie: Vedenie chodu kancelárie s prevažne administratívnou činnosťou.
Kontakt: Mgr. Jozef Vaško, tel.: +421905893680, addere.personal@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1378311/sekretarka

Marketingový špecialista - práca so sociálnymi sieťami

Miesto: Prešov
Zamestnávateľ: G-SERVIS, s.r.o.
Informácie: Facebook, Instagram, Youtube - práca so sociálnymi sieťami, reklama, marketing.
Kontakt: Ing. Jarmila Gajdošová, tel.: +421905963833, info@bambiroxy.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1379750/marketingovy-specialista-praca-so-socialnymi-sietami

Účtovník/Ekonóm

Miesto: Spišská Nová Ves
Zamestnávateľ: K_CORP s.r.o.
Informácie: Účtovanie všetkých účtovných pohybov podľa zákona o účtovníctve na základe externých a interných dokladov, príprava interných účtovných dokladov a ich účtovanie, spolupráca s ostatnými oddeleniami pri riešení problematiky z oblasti účtovníctva a daní, inventarizácia účtov, príprava podkladov pre audit, archivácia dokladov v zmysle platných zákonov, údržba účtovných databáz (súborov) z hľadiska ich aktuálnosti, evidencia DPH a jej vykazovanie, priebežné získavanie a spracovávanie informácií so zameraním na podporu rozhodovania manažmentu, záznam skutočného východiskového stavu, možnosť participácie na rôznych ďalších projektoch.
Kontakt: Ing. Jana Verešová, tel.: +421534299545, veresova@kcorp.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1381130/uctovnik-ekonom
Pripravila: Monika Jantová, Trexima Bratislava, spol. s r. o.   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie