Začínate pracovať? Je čas začať šetriť na penziu

Mám prácu
Rozhodujete sa, či vstúpiť do II. piliera alebo nie? Rozhodne by ste sa nemali dať odradiť nízkymi sumami, ktoré sa aktuálne vyplácajú.

Nechcete sa spoliehať len na štát, ale si rozdeliť svoj dôchodkový príjem medzi štát a súkromný sektor? Na tieto veci by ste mali pamätať.

Radí Daniela Rodinová z komunikačného odboru Ministerstva práce:

Treba zvážiť, či výška kombinovaného dôchodku, ktorý budete poberať z prvého a druhého piliera bude vyššia ako výška dôchodku, ktorú by ste poberali, ak by ste po celú pracovnú kariéru boli iba v I. pilieri.

Rozhodujúca je tiež výška mzdy, ktorá ovplyvňuje dôchodky z oboch pilierov a tiež dĺžka obdobia, za ktoré platíte poistné alebo príspevky ako aj výnos z investovania majetku sporiteľa v dôchodkovom fonde.

Je však potrebné zohľadniť aj tú skutočnosť, že mzda sa počas pracovnej kariéry môže meniť. Takže nie je podstatná iba aktuálna mzda, ale zárobky počas celej pracovnej kariéry.

V druhom pilieri je veľmi dôležitá výška zhodnotenia prostriedkov, ako aj vývoj zhodnotenia v čase. V prvom zohráva dôležitú úlohu rast priemernej mzdy, ako aj miera solidarity, ktorú obsahuje.

Výhodou II. piliera je možnosť dedenia nasporenej sumy, či využitie programového výberu.

Na výšku vášho dôchodku z II. piliera vplýva teda viacero faktorov: výška nasporenej sumy, správna voľba fondu, aký dôchodok a od akej spoločnosti si zakúpite. Ak si však budete sporiť celý život v málo výkonnom fonde, objektívne nemôžete očakávať „švajčiarske dôchodky“.

Rôzne možnosti výplaty

Sporitelia vo výplatnej fáze druhého piliera môžu poberať dôchodky v rôznych formách.

Základnými formami sú doživotné dôchodky – aktuálne musí sporiteľ poberať doživotný dôchodok, ak mu poisťovňa vzhľadom na výšku jeho nasporenej sumy ponúkne výplatu doživotnej anuity.

Sporiteľom s malou nasporenou sumou sa vyplácajú dôchodky osobitným režimom.

Martin Kopúnek, obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko pripomína, že podmienkou výberu jednej z možností spôsobu vyplácania dôchodku z II. piliera je priznaný riadny alebo predčasný starobný dôchodok z prvého piliera, teda zo Sociálnej poisťovne.

„Samozrejme, sporiteľ II. dôchodkového piliera nemusí požiadať o výplatu dôchodku z druhého piliera, ak mu stačí prvý pilier. Akonáhle ale začne poberať dôchodok aj z II. piliera, tak zmluva o sporení do dôchodcovskej správcovskej spoločnosti zaniká, čiže si už z tohto piliera nevie navyšovať aktuálnu výšku dôchodku,“ upozorňuje.

Povedané jednoduchšie, existujúci dôchodca si vie navýšiť každoročne starobný dôchodok iba tým, že popri dôchodku stále pracuje, čím má povinnosť robiť odvody do Sociálnej poisťovne a od nej si môže každý rok požiadať o navýšenie dôchodku z tohto I. piliera a nemusí ukončiť existujúci pracovný pomer.

„Pokiaľ si takýto dôchodca ešte nezrušil sporenie do II. piliera, čiže nepožiadal o výplatu dôchodku z II. piliera, tak z tých odvodov do Sociálnej poisťovne ide príslušné percento naďalej do DSS-ky, a tým môže mať potom, čo požiada o dôchodok z II. piliera, tento o niečo vyšší,“ vraví Kopúnek.

Ak ale súbežne s výplatou dôchodku z I. piliera je vyplácaný aj dôchodok z II. piliera, tak z odvodov do Sociálnej poisťovne už nejde nič do DSS. „Tam mu zmluva zanikla, novú si tam spraviť nevie, lebo má viac ako 35 rokov, a tým pádom si nevie takto zvyšovať už vyplácaný dôchodok z II. piliera,“ vraví Kopúnek.

Trh sa len rozbieha

Nakoľko trh sa ešte len rozbieha, počet žiadateľov, ako aj počet uzavretých zmlúv je v súčasnosti pomerne nízky.

„Spôsobené je to krátkym fungovaním druhého piliera. Napriek tomu zaznamenávame záujem klientov a ku koncu júna evidujeme 684 uzavretých zmlúv o poistení dôchodku,“ dopĺňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union poisťovne.

V zmysle zákona si dôchodca za sumu, nasporenú v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti kúpi v poisťovni niektorý z doživotných dôchodkov, ktorý sa mu vypláca v dohodnutej výške počas jeho života.

V prípade vyššieho zhodnotenia prostriedkov, než je započítané v dôchodku, je poisťovňa povinná až 90 percent „nadvýnosu“ rozdeliť medzi poberateľmi dôchodkov z II. piliera.

Dohodnutý dôchodok teda môže byť navýšený o podiel na výnosoch, ktorý sa vyplatí raz ročne jednorazovo spolu s dohodnutým dôchodkom.

„V súčasnosti sú úrokové sadzby, ktoré je možné dosiahnuť na kapitálovom trhu, veľmi nízke. Pri ich predpokladanom náraste sa zvýši dôchodcom aj podiel na výnosoch,“ konštatuje Dupaľová Ksenzsighová.

Aktuálne dôchodky z II. piliera v číslach

Priemerná výška doživotných dôchodkov je aktuálne 25,74 eura, minimálna 8 eur a maximálna je 115,34 eur. Doživotné dôchodky z II. piliera k 30. júnu 2017 poberalo 706 sporiteľov. V prípade, že je sporiteľ zabezpečený doživotne na dostatočnej úrovni a taktiež je dostatočne doživotne zabezpečený z II. piliera, môže z časti nasporenej sumy poberať:
- dočasný dôchodok – poberá ho popri doživotnom dôchodku z II. piliera 13 ľudí, jeho priemerná výška 86,74 eura.
- programový výber – využíva ho k 30. júnu 71 ľudí. Všetci sa rozhodli pre výplatu v jednej splátke: priemerná výška jednorazového výberu bola 3725,44 eura.

V prípade, že sporiteľ nemá dostatočnú nasporenú sumu na to, aby mu poisťovňa doživotne vyplácala dôchodok, môže si vybrať medzi dočasným dôchodkom z II. piliera a programovým výberom maximálne vo výške mediánu najnižších súm ponúkaných doživotných dôchodkov.

S malou nasporenou sumou poberá dočasný dôchodok 105 ľudí, pričom priemerná výška dôchodku je 11,82 eura, minimálna výška 8,49 eura a maximálna výška 12,60 eura.

Počet dôchodcov s malou nasporenou sumou, ktorí poberajú programový výber je 123 a priemerná výška ich dočasného dôchodku je 12,6 eura, minimálna výška 12,60 eura a maximálna výška 12,6 eura.

Spolu má dôchodky z II. piliera k 30. júnu 934 sporiteľov. Nikto sa nerozhodol pre „štandardnú“ formu výplaty programovým výberom vyplácanú v opakovaných mesačných splátkach, ale všetci si zvolili jednorazové vyplatenie prostriedkov.

Výhody a nevýhody

Čo sa týka veku, v akom vstupovať do sporiacich dôchodkových schém, platí všeobecné pravidlo: čím dlhšie si sporíte, tým by pre vás toto sporenie malo byť výhodnejšie.

Jednak preto, že ako mladší si môžete dovoliť voľbu progresívnejších investičných stratégií, ktoré na dlhodobom horizonte prinášajú v priemere lepšie zhodnotenie vašich úspor.

A rovnako preto, že sa vám do budúcnosti zhodnocujú aj doteraz dosiahnuté výnosy. Aj pri sporení v dôchodkových fondoch platí podobný princíp ako pri sporení prostredníctvom bankových vkladov, pri ktorých získavate úrok z úroku.

Nevýhodnosť II. piliera sa týka najmä dvoch skupín - s nízkymi príjmami a ľudí krátko pred dôchodkovým vekom.

Osobitnou kategóriou sú osoby s nulovým vymeriavacím základom, ktoré si teda neprispievajú vôbec, avšak dôchodcovskej správcovskej spoločnosti platia mesačné poplatky za predpokladu, že ich zostatok na účte nie je nula.

Čo sa týka nízkeho vymeriavacieho základu alebo dokonca nulového, časť sa môže v danej situácii nachádzať iba dočasne - ide o ľudí vstupujúcich na trh práce s predpokladom rastúcej kariéry alebo o krátkodobo nezamestnaných.

ZDROJ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Zdroj: kok (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie