Môžem byť evidovaný na úrade PSVR, kde mám prechodný pobyt?

Pre uchádzačov o zamestnanie

Občan si osobne podáva písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého pobytu.

Občan, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže požiadať úrad práce v mieste trvalého pobytu o delegovanie práv a povinností na úrad práce do miesta prechodného pobytu.

Prechodný pobyt uchádzač o zamestnanie preukazuje potvrdením z miestneho, obecného úradu, azylového domu alebo z príslušného oddelenia Policajného zboru.

Na uchádzača o zamestnanie sa v mieste prechodného pobytu vzťahujú tie isté práva, ale aj povinnosti ako na ostatných uchádzačov o zamestnanie úradu práce.

Zdroj: upsvar.sk Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie