Čo mám robiť, ak som zmenil trvalý pobyt?

Pre uchádzačov o zamestnanie

Zmenu trvalého pobytu nahlásite a preukážete na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vás zaradil do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak nemáte vystavený nový občiansky preukaz, zmenu trvalého pobytu preukážete dokladom, ktorý vám vydá mestský alebo obecný úrad.

Úrad práce s vami spíše „Záznam o zmene miesta trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie – pred zmenou miesta trvalého pobytu“ a upozorní vás, aby ste sa bezodkladne dostavili na úrad práce v mieste vášho nového trvalého pobytu.

Keď sa dostavíte na úrad práce v mieste vášho nového trvalého pobytu, zamestnanec s vami vyplní „Záznam o zmene miesta trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie – po zmene miesta trvalého pobytu“. Vaše práva, ale aj povinnosti spojené s vedením uchádzačov o zamestnanie prechádzajú po zmene trvalého pobytu na tento úrad práce.

Konkrétne informácie o prechode na úrad práce vo vašom novom trvalom pobyte vám zodpovie váš sprostredkovateľ zamestnania (kontaktné údaje na sprostredkovateľa zamestnania máte uvedené vo vašom preukaze uchádzača o zamestnanie).

Zdroj: upsvar.sk Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie