Informácie o Európskych službách zamestnanosti (EURES)

Čo sú to služby zamestnanosti?

EURES - EURopean Employment Services (Európske služby zamestnanosti) - predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska. Do siete EURES sú zapojené aj regionálne a národné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú problematikou zamestnanosti, ako napríklad odborové zväzy, zamestnávatelia a ich organizácie a pod.

Sieť EURES plní dôležitú úlohu v cezhraničných regiónoch. EURES poradcovia tu poskytujú pomoc a poradenstvo zamerané na práva a povinnosti zamestnancov, ktorí žijú v jednej krajine a pracujú v inej. Cezhraničné partnerstvá sú tiež dôležitým nástrojom pre rozvoj európskeho trhu práce.

EURES má k dispozícii databázu voľných pracovných miest v rámci celej EÚ. Okrem pracovných miest disponujú EURES poradcovia informáciami o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, informáciami o situáciách na jednotlivých trhoch práce, o registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, vedia pomôcť a poradiť pri tvorbe životopisov do jednotlivých krajín a zreálňujú predstavy našich klientov o práci v zahraničí.

V Slovenskej republike začala sieť EURES pracovať od 1. mája 2004 vstupom SR do EÚ. Služby siete EURES sú dostupné prostredníctvom EURES poradcov a asistentov na všetkých 46 úradoch práce a tiež prostredníctvom EURES internetových pracovných portálov.

Najvýznamnejšie aktivity siete EURES podľa cieľových skupín:

I. Záujemcovia o zamestnanie

  • Burzy práce

Burza práce je dobrou príležitosťou pri hľadaní zamestnania na Slovensku, ale hlavne v zahraničí. Uchádzačom umožňuje priamy kontakt so zamestnávateľmi ponúkajúcimi voľné pracovné miesta. Partneri siete (EURES poradcovia) prezentujú informácie o životných a pracovných podmienkach, poskytujú poradenské služby a informácie o voľných pracovných miestach vo svojej krajine.

  • Virtuálna burza práce „CLICK JOB FAIR"

Zamestnávatelia ponúkajú voľné pracovné miesta záujemcom virtuálne prostredníctvom internetovej stránky, cez ktorú sa uskutoční výberový pohovor.

  • Výberové pohovory

Záujemcom o prácu sprostredkúvajú EURES poradcovia osobný kontakt so zamestnávateľom z krajín EÚ/EHP. Informujú ich o aktuálnych voľných pracovných miestach a poskytujú im odborné poradenstvo z oblasti životných a pracovných podmienok, asistujú pri tvorbe životopisu a pod.

II. Zamestnávatelia

  • Raňajky so zamestnávateľmi

Cieľom tejto aktivity je skvalitnenie a rozšírenie spolupráce s kľúčovými zamestnávateľmi na lokálnej úrovni, čím sa sleduje rýchlejšie nahlasovanie väčšieho počtu voľných pracovných miest a ich obsadzovanie.

  • Výberové pohovory

Pre zahraničných zamestnávateľov sú organizované výberové pohovory za účelom umiestnenia uchádzačov na európskom trhu práce prostredníctvom zbierania životopisov, predvýberu kandidátov, bezplatného poskytnutia priestorov a asistencie EURES poradcov/asistentov.

III. Študenti /spolupráca so strednými a vysokými školami/

Sieť EURES Slovensko sa snaží dostať do povedomia mladých ľudí ešte pred ich vstupom na trh práce. Prostredníctvom vyškolených EURES poradcov a EURES asistentov sa pravidelne zúčastňuje stretnutí so študentmi stredných a vysokých škôl v rámci svojich regiónov za účelom poskytovania informácií o jej aktivitách a fungovaní spoločného trhu práce krajín EÚ/EHP.

Viac informácií na www.eures.sk

Zdroj: upsvar.sk Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie