Informácie o Európskych službách zamestnanosti (EURES)

Úrady PSVR

EURES - EURopean Employment Services (Európske služby zamestnanosti) je európska sieť, ktorej cieľom je podpora pracovnej mobility v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarsku.

EURES poskytuje bezplatné služby

  • uchádzačom o zamestnanie v krajinách EÚ/EHP a vo Švajčiarsku, bez ohľadu na to, či sú v evidencii úradu práce, zamestnaní, SZČO, študenti alebo dobrovoľne nezamestnaní;

  • zamestnávateľom, ktorým pomáha pri hľadaní nových zamestnancov v jednotlivých členských krajinách.

Databáza voľných pracovných miest k overeným zamestnávateľom v krajinách EÚ/EHP je dostupná na portáloch eures.sk a  eures.europa.eu. Oba portály prinášajú pravidelne aktualizované  informácie o životných a pracovných podmienkach v jednotlivých členských štátoch, o situácii na európskom trhu práce, administratívnych povinnostiach pri vstupe do krajiny, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení ako aj ďalšie užitočné informácie, rady a tipy.

Registrácia na slovenskom portáli siete EURES nie je povinná, umožňuje však prístup k ďalším službám. Uchádzači o zamestnanie registráciou na európskom portáli sprístupnia životopisy európskym zamestnávateľom, zamestnávatelia získajú registráciou prístup k databáze registrovaných uchádzačov z celej Európy. 

Sieť EURES má významné postavenie aj v cezhraničných regiónoch, kde EURES poradcovia poskytujú pomoc a poradenstvo zamerané predovšetkým na práva a povinnosti zamestnancov, ktorí žijú v jednej krajine a pracujú v inej. Dôležitým nástrojom na podporu európskej pracovnej mobility sú cezhraničné partnerstvá, ktorých hlavným cieľom je prispievať k vytváraniu rovnováhy medzi dopytom a ponukou pracovnej sily na trhu práce prostredníctvom poskytovania informácií, poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti.

História siete EURES

Sieť EURES, založená v roku 1993, vznikla na základe spolupráce medzi Európskou komisiou a verejnými službami zamestnanosti členských štátov EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, ako aj inými partnerskými organizáciami. Prostredníctvom vyše 1000 EURES  poradcov poskytuje svoje bezplatné služby uchádzačom o prácu a zamestnávateľom v celej Európe. EURES Slovensko je súčasťou celoeurópskej siete EURES od 1. mája 2004, kedy sa Slovensko stalo členom Európskej únie.

Potrebujete poradiť pri hľadaní vhodného pracovného uplatnenia v Európe?
Máte otázky týkajúce sa životopisu?
Hľadáte informácie súvisiace s pracovnou mobilitou v krajinách EÚ/EHP?

Kontaktujte niektorého z EURES poradcov pôsobiacich na Slovensku alebo v ktorejkoľvek členskej krajine EÚ/EHP a Švajčiarsku

Ďalšie služby siete EURES, ktoré môžete využiť, ak ste:

Uchádzači o  zamestnanie

  • Burzy práce sú skvelou príležitosťou na hľadanie pracovného uplatnenia a získanie potrebných informácií o cieľovej krajine. Uchádzačom umožňujú priamy kontakt s európskymi zamestnávateľmi. Búrz práce sa pravidelne zúčastňujú aj EURES poradcovia z členských štátov EÚ/EHP a Švajčiarska, ktorí účastníkom prezentujú životné a pracovné podmienky, poskytujú poradenské služby a informácie o pracovných príležitostiach v ich domovskej krajine. Informácie o pripravovaných podujatiach v rámci celej Európy zverejňuje EURES na svojich portáloch a na sociálnych sieťach. V Galérii nájdete fotografie a informácie  o  podujatiach, ktoré zorganizovala sieť EURES Slovensko.

  • Online burzy práce sú pre záujemcov o prácu v zahraničí jedinečnou príležitosťou zúčastniť sa výberových pohovorov v krajinách EÚ/EHP bez nutnosti cestovania. Pozrite si prehľad pripravovaných podujatí a zaregistrujte sa na portáli  European Job Days.  Získate tak možnosť zúčastniť sa ktorejkoľvek z pripravovaných virtuálnych búrz práce. Registrácia a účasť na burzách je bezplatná.

  • Výberové pohovory organizované sieťou EURES Slovensko umožňujú záujemcom o prácu v zahraničí osobné stretnutia s európskymi zamestnávateľmi. Spravidla sa realizujú v priestoroch úradov práce a zúčastniť sa ich môže každý záujemca o ponúkané pracovné miesta.

  • Projekty finančnej podpory sú zamerané na uľahčenie medzinárodnej mobility za prácou v rámci Európy. Mladým vo veku 18-35 rokov je určený projekt Your First EURES Job (YFEJ), ľuďom nad 35 rokov Reactivate. Ak si hľadáte pracovné uplatnenie mimo  Slovenska, môžete  využiť finančný príspevok na úhradu cestovných nákladov na pracovný pohovor, presťahovanie sa za prácou do inej členskej krajiny, uznanie kvalifikácie alebo na vzdelávanie formou kurzov.

Zamestnávatelia

Okrem bezplatnej propagácie voľných pracovných miest ponúka EURES zamestnávateľom  účasť na onsite alebo online burzách  práce realizovaných v rámci Európy.  

Zamestnávatelia môžu využiť projekty finančnej podpory pracovnej mobility YFEJReactivate, ktoré pomáhajú pri hľadaní kvalifikovaných pracovníkov v Európe a pri financovaní opatrení určených na rýchlu a efektívnu adaptáciu nových zamestnancov z členských krajín EÚ/EHP.

Ak máte záujem o naše bezplatné služby v oblasti náboru nových zamestnancov, podmienky spolupráce nájdete na slovenskom aj európskom portáli.

Mladí

Mladým ľuďom, ktorí sú jednou z najviac ohrozených skupín na trhu práce,  je určená samostatná časť portálu EURES Slovensko. Ak patríte k tejto cieľovej skupine, EURES vám ponúka pomoc, rady a veľa užitočných informácií.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie