Informácie o Európskych službách zamestnanosti (EURES)

Čo sú to služby zamestnanosti?

EURES - EURopean Employment Services (Európske služby zamestnanosti) predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska. Do siete EURES sú zapojené aj regionálne a národné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú problematikou zamestnanosti, ako napríklad odborové zväzy, zamestnávatelia a ich organizácie a pod.

Je to hlavný ekonomický nástroj Európskej únie na správne fungovanie trhov práce. EURES tvoria Európskou komisiou vyškolení poradcovia, ktorí poskytujú informačné, poradenské a sprostredkovateľské služby klientom po celej Európe.

Sieť EURES plní dôležitú úlohu v cezhraničných regiónoch. EURES poradcovia tu poskytujú pomoc a poradenstvo zamerané na práva a povinnosti zamestnancov, ktorí žijú v jednej krajine a pracujú v inej. Cezhraničné partnerstvá sú tiež dôležitým nástrojom pre rozvoj európskeho trhu práce. Napriek tomu, že verejné služby zamestnanosti sú v každej krajine usporiadané iným spôsobom, všetky majú za cieľ prispieť ku zladeniu dopytu a ponuky na trhu práce prostredníctvom poskytovania informácií, poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti.

EURES disponuje databázou voľných pracovných miest v rámci celej EÚ, dostupnou na portáli www.eures.sk a európskom portáli www.eures.europa.eu. Okrem pracovných miest disponujú naši poradcovia informáciami o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, informáciami o situáciách na jednotlivých trhoch práce o registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, vedia pomôcť a poradiť pri tvorbe životopisov do jednotlivých krajín a zreálňujú predstavy našich klientov o práci v zahraničí.

V Slovenskej republike začala sieť EURES pracovať od 1. mája 2004 vstupom SR do EÚ. Služby siete EURES sú dostupné prostredníctvom EURES poradcov a kontaktných osôb EURES na všetkých 46 úradoch práce a tiež prostredníctvom vyššie uvedených EURES internetových pracovných portálov.

Najvýznamnejšie aktivity siete EURES podľa cieľových skupín:

Uchádzači o zamestnanie

Burzy práce
Burzy práce  sú výbornou príležitosťou pri hľadaní zamestnania v zahraničí. Uchádzačom umožňujú priamy kontakt so zamestnávateľmi ponúkajúcimi voľné pracovné miesta. EURES poradcovia z členských štátov EÚ/EHP a Švajčiarska prezentujú informácie o životných a pracovných podmienkach, poskytujú poradenské služby a informácie o voľných pracovných miestach v krajine, do ktorej sa plánuje klient presťahovať za prácou. Sieť EURES každoročne organizuje burzy práce Rakúsko-Nemecký Deň, European Job Days v rámci burzy práce Job Expo a už niekoľko rokov vystupuje ako exkluzívny partner veľtrhu práce Profesia days.

Online burzy práce
Záujemcovia o prácu v zahraničí majú možnosť uchádzať sa o pracovné pozície virtuálnou formou, prostredníctvom online búrz práce. Na portáli www.europeanjobdays.eu je možné okrem voľných pracovných miest získať množstvo praktických informácií a rád o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/EHP a vo Švajčiarsku. Stačí sa zaregistrovať, vytvoriť si profil a dohodnúť si výberový pohovor počas vybranej burzy práce.

Výberové pohovory
Záujemcom o prácu v zahraničí poskytuje sieť EURES osobný kontakt so  zamestnávateľmi z krajín EÚ/EHP a Švajčiarska, informuje ich o aktuálnych voľných pracovných miestach a poskytuje odborné poradenstvo z oblasti životných a pracovných podmienok. V prípade potreby EURES poradcovia asistujú pri tvorbe životopisu.

Registrácia životopisu záujemcov o prácu v zahraničí na portáli www.eures.europa.eu
Zaregistrovaním životopisu, ktorý je k dispozícii zamestnávateľom z celej Európy, zvyšujú záujemcovia o zamestnanie šancu na nájdenie vhodnej pracovnej pozície podľa svojich požiadaviek.

Zamestnávatelia

Sieť EURES asistuje zamestnávateľom pri hľadaní pracovníkov na obsadenie svojich voľných pracovných miest a poskytuje užitočné informácie o nábore na európskom pracovnom trhu. Ďalej ponúka zamestnávateľom spracovanie pracovných ponúk, bezplatné inzerovanie voľných pracovných miest v celej Európe, asistovanie pri výberových a náborových aktivitách, účasť na Medzinárodných burzách práce, prístup k životopisom, odborné poradenstvo pri hľadaní zamestnancov, informácie o živote a práci v európskych krajinách a špeciálne poradenstvo pre zamestnávateľov a pracovníkov v prihraničných regiónoch.

Študenti a mladí

Sieť EURES Slovensko  sa snaží dostať do povedomia mladých ľudí ešte pred ich vstupom na trh práce.  EURES poradcovia sa pravidelne zúčastňujú stretnutí so študentmi stredných a vysokých škôl v rámci svojich regiónov, za účelom poskytovania informácií o  aktivitách a fungovaní spoločného trhu práce krajín EÚ/EHP a Švajčiarska.

Pre mladých ľudí vo veku 18 – 35 rokov, ktorí majú problém sa uplatniť vo svojej krajine a sú ochotní presťahovať sa do iného členského štátu EÚ za prácou, odbornou alebo učňovskou prípravou aspoň na šesť mesiacov, ponúka sieť EURES program Your First Eures Job, prostredníctvom ktorého je možné získať finančnú podporu pri vycestovaní na výberový pohovor do zahraničia, ale aj na pokrytie nákladov spojených s prípravou (napr. jazykové kurzy), uznaním kvalifikácie a sťahovaním.

Viac informácií o službách siete EURES nájdete na portáli www.eures.sk.

Zdroje:
eures.sk
upsvar.sk
Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie