Desať dôležitých rád od personalistov. Absolventi, naučte sa predať!

Hľadám prácu
Šance absolventov získať prácu sa zvyšujú tým, ako sa vedia prezentovať. Personalisti z renomovaných firiem vedia svoje a rozhodli sa prezradiť skúsenosti z pohovorov.

Slovenské stredné a vysoké školy opustí onedlho niekoľko tisíc absolventov. Nájsť si prácu bude pre nich prvá veľká výzva skutočného života. Firmy hlásia nedostatok pracovníkov a trh práce ponúka viac pracovných príležitostí, ako v minulých rokoch. V tejto situácii by sa mohlo zdať, že mladí s hľadaním zamestnania nebudú mať problém.

Aké majú šance zamestnať sa súčasní absolventi stredných a vysokých škôl, hovorí Lucia Dítětová, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, TREXIMA Bratislava:

„Najväčšiu perspektívu na trhu práce majú v súčasnosti, ale i v budúcnosti absolventi technického vzdelania, stredoškolského alebo vysokoškolského. Technické vzdelanie, kde v školských predmetoch dominovala matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, či ďalšie technické disciplíny predurčuje absolventa na úspech. Rovnako dôležitá je a bude jazyková vybavenosť absolventov. V súčasnosti najperspektívnejšími stredoškolskými povolaniami sú mechanici v elektrotechnike a strojárstve, elektromechanici, elektrotechnici, strojári, mechanici opravári, mechatronici, obrábači kovov, nastavovači a zámočníci, programátori, zvárači, ale aj zdravotné sestry, ortopedickí technici, zdravotnícki a farmaceutickí laboranti, účtovníci.“

Z vysokoškolských povolaní sú najperspektívnejší softvéroví a počítačoví inžinieri, aplikovaní informatici, kybernetici. Z IT segmentu nájdu okamžité uplatnenie na trhu práce všetci absolventi.

Z ďalších úspešných vysokoškolských profesií pôjde o expertov na automatizáciu, strojárov, elektrotechnikov, chemikov, matematikov, fyzikov, špecialistov na audit a finančnú kontrolu, taktiež o lekárov, zubárov, ošetrovateľov, farmaceutov, štatistikov, majstrov a supervízorov v priemysle, kvalitárov a podobne.

Za posledné obdobie dvoch rokov sa situácia na trhu práce z hľadiska dostatku kvalifikovanej pracovnej sily zhoršila. „Je proti nám jednak demografia, ale i rozloženie absolventov učebných a študijných odborov. Keď porovnávame požiadavky zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu v jednotlivých regiónoch s kvalifikáciou a odbornými zručnosťami absolventov škôl a nezamestnaných osôb, nájdeme veľké disproporcie. Prevaha voľných pracovných miest nad množstvom vhodnej pracovnej sily predurčuje väčší úspech na trhu práce, ako pred dvoma rokmi. Zamestnávatelia v snahe získať pracovnú silu znižujú nároky a prijímajú aj menej kvalifikované osoby, ktoré zaškolia alebo rekvalifikujú na svoje potreby." vysvetľuje Lucia Dítětová.

Ktoré firmy, či odvetvia sú najviac ochotné zamestnať absolventov bez praxe?
Prevažujú ponuky zo strojárstva, elektrotechnického priemyslu, stavebníctva, IT, logistiky, ale aj zdravotníctva, administratívy, personalistiky, finančníctva, obchodu a cestovného ruchu. Je tu aj široká ponuka sezónnych prác, ako obsluha v stánkoch rýchleho občerstvenia a predavači.

Na portáli www.istp.sk je v súčasnosti zamestnávateľmi inzerovaných viac ako 15 500 inzerátov, čo predstavuje viac ako 61 000 voľných pracovných miest. V 31 599 inzerátoch zamestnávateľ uvádza, že ide o miesto vhodné aj pre absolventa. Čiže viac ako 50 percent v súčasnosti inzerovaných voľných miest je vhodných aj pre absolventov. Rozloženie týchto ponúk je v pomere 60:40 v prospech stredoškolských absolventov k vysokoškolákom.

V čom vidí špecialistka problém, že sa absolventi nevedia „predať“?
V súčasnosti asi najväčším problémom je mobilita pracovnej sily, či už regionálna alebo profesijná. Ak je absolvent z regiónu, kde je nedostatok pracovných príležitostí a má v rodine nejaké záväzky, kvôli ktorým nemôže dochádzať do vzdialenejšieho okresu za prácou, má problém. Ak absolvent vyštudoval odbor, ktorý nie je žiadaný, bude musieť vyvinúť veľkú energiu na to, aby presvedčil zamestnávateľa na investíciu do zmeny jeho vedomostí a zručností, alebo bude vykonávať menej kvalifikovanú prácu.

Z praxe môžem povedať, že absolventom chýba motivácia pracovať, mnohokrát na pracovnom pohovore je zamestnávateľ ten aktívnejší, a to nie je dobre. V niektorých odvetviach majú mladí absolventi neadekvátne platové požiadavky.

Na portáli www.istp.sk uvádzame regionálne mzdy, mladí ľudia by si mali pozrieť aká je v ich regióne na konkrétnej pozícií priemerná hrubá mesačná mzda. Odporúčam mladým absolventom nájsť vo svojej blízkosti niekoho s pracovnými skúsenosťami, s ktorým si môžu spraviť nácvik pracovného pohovoru. Musia byť totiž pripravení na otázky typu: Čo viete o našej spoločnosti? Aký najväčší úspech ste vo svojom živote dosiahli? Aká je predstava vašej kariéry v tejto spoločnosti o päť rokov? Aký by mal byť váš nástupný plat? a podobne.

10 užitočných rád pre absolventov od renomovaných personalistov


1. Do práce sa treba pustiť už počas štúdia

Konkurencia v boji o tie najlepšie miesta je veľká. “Každá brigáda alebo iná pracovná skúsenosť poskytuje budúcemu zamestnávateľovi užitočnú informáciu o pracovných návykoch, skúsenostiach a pracovnej disciplíne, ktoré uchádzač nadobudol už počas štúdia na vysokej škole” hovorí Michaela Tomašková z HR oddelenia spoločnosti Henkel Slovensko. Mnoho firiem ponúka študentom už počas štúdia možnosť praxovať alebo brigádovať. “Je ideálne, ak si študent už popri štúdiu nájde brigádu alebo prácu na skrátený úväzok vo svojom odbore a aspoň čiastočne ,nasávaʽ prvé pracovné skúsenosti. Má potom oveľa ľahší štart do svojho pracovného života. Takisto mu to pomôže pri prípadnom testovaní odborných zručností na pohovore,“ dodáva Barbora Záhradníková, Senior HR manažérka bratislavského bizniscentra spoločnosti Adient.

2. Čo chcem vlastne robiť?
Výber pracovnej pozície V prvom rade je potrebné si premyslieť, na ktoré pozície máte predpoklady, čo vás naozaj baví a v čom sa chcete ďalej rozvíjať. “Kandidátom radím lepšie sa spoznať – zistiť, čo ma baví. Ak ma nič nebaví, nepoznám sám seba, ťažko sa potom predám na pohovore,” hovorí Mária Nosáľová Grežďová, HR Country Manager, AT&T Global Network Services Slovakia. Sledujte kritériá uvedené v inzercii, reagujte na ponuky, kde je uvedené, že sú to pozície vhodné pre absolventov. Podľa Zahradníkovej z firmy Adient sú absolventi ambiciózni, plní nápadov a majú veľký elán dokázať firmám, že sa oplatí ich zamestnať a platiť. Vo firmách sú vítaní, pretože častokrát prinášajú nové nápady, iný pohľad a čerstvý vietor do kolektívu.

3. Životopis
Životopis je prvá vizitka, ktorú o vás spoločnosť uvidí, preto si na ňom dajte záležať a buďte kreatívni. V dnešnej dobe nestačí stiahnuť vzor z internetu, prepísať údaje a poslať životopis do sveta. Prílišná stručnosť v životopise sa neodporúča, spomeňte aj tie brigády, ktoré nesúvisia s vaším štúdiom, svedčí to o vašej aktivite a zodpovednom prístupe k práci. Júlia Koľajová, HR manažérka YIT, to potvrdzuje: “V životopise absolventa výborne vyniknú stáže, ale netreba vynechať ani brigády. Nevadí, že neboli odborné, podstatné je, že snahou brigádovať ukazujete, že ste aktívni a získali ste pracovné zručnosti.” Je dôležité uvádzať pravdivé údaje, aby sa vám nestalo, že na pohovore nebudete vedieť odpovedať na otázky vyplývajúce z toho, čo máte napísané v životopise.

4. Facebook a iné sociálne siete
Netreba zabúdať ani na to, ako človek vystupuje na sociálnych sieťach. Veľa informácií je verejne prístupných a personalisti ich môžu využiť ako ďalší zdroj údajov o kandidátovi. Na „výstrelky“ na facebookovom profile už doplatilo množstvo ľudí prepustením z práce, prípadne mali problém vôbec sa zamestnať.

5. Na pracovný pohovor je potrebné sa dobre pripraviť
Úplným základom je vedieť niečo o spoločnosti, do ktorej sa absolvent hlási, ako aj o obsadzovanej pozícii. “Žiaľ, na pohovoroch sa stretávame s tým, že kandidát pohorí už na tejto otázke,” hovorí Mária Nosáľová Grežďová. V tomto sa zhodujú všetci personalisti. Treba mať pripravené otázky týkajúce sa pracovnej pozície i spoločnosti. Ak máte o pozíciu naozaj záujem, musíte ho vedieť prejaviť. “Nepodceňujte ani prípravu pohovoru v anglickom jazyku. V dnešnej dobe je znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka samozrejmosťou, preto cestujte, precvičujte a využite každú možnosť, ako mať minimálne anglický jazyk na dobrej komunikatívnej úrovni,“ to je tiež rada Barbory Záhradníkovej.

6. Telefonický rozhovor a prvý dojem
V súčasnosti väčšinou osobnému pracovnému pohovoru predchádza telefonický rozhovor s pracovníkom personálneho oddelenia. Bude chcieť o vás zistiť prvé informácie ešte pred pozvaním na pohovor do spoločnosti. Po zaslaní životopisu už buďte na to pripravení. V takomto telefonickom interview častokrát preveria aj vašu schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, ktorý sa na danej pracovnej pozícii vyžaduje a ktorý ste uviedli vo svojom životopise.

7. Deň D – pracovný pohovor
Ak ako uchádzač prejdete úvodným telefonickým sitom, nasleduje osobné stretnutie s personalistom spoločnosti – pracovný pohovor. V súčasnosti ľudia komunikujú virtuálne, no v skutočnom živote a na pohovore to je zrazu iné, keď sa majú postaviť sami za seba. Netreba sa báť zúčastňovať sa diskusie. Ak sa chcú uchádzači predať na pohovore, musia poznať svoje schopnosti. Na stretnutí je dobré sa nepreceňovať, no ani podceňovať. Treba poznať svoje silné stránky a vedieť o nich rozprávať. Trémistom a pohovorovým nováčikom pomôže príprava - simulácia pohovoru doma s kamarátkou alebo s niekým z rodiny dodá istotu a absolvent si vie lepšie predstaviť, čo ho čaká. Odvážnejším nič nebráni skúšať to naostro. Štruktúra osobných pohovorov je takmer vo všetkých spoločnostiach podobná. Najlepším tréningom je prijať každé pozvanie a vyskúšať si výberový pohovor.

8. Platové ohodnotenie a možný termín nástupu
Michaela Tomašková radí, aby uchádzači boli pripravení na otázky týkajúce sa platového ohodnotenia: “Je dobré zamyslieť sa nad minimom a optimom mzdy, ktorú kandidát očakáva, a ukázať priestor na možnú diskusiu.” Veľa informácií o platovom ohodnotení na rôznych pozíciách je dostupných aj na internete, určite je potrebné mať vopred stanovené aspoň platové rozmedzie. “Zamerajte sa však okrem platového ohodnotenia aj na skúsenosti a možnosti, ktoré prijatím pracovnej ponuky získate,” dopĺňa Zahradníková. Majte premyslený aj možný termín vášho nástupu do práce, aby ste vedeli pohotovo reagovať aj na takúto otázku.

9. Oblečenie a dochvíľnosť
Keď sa uchádzač vyberie na pohovor, nemal by zabúdať na vhodné oblečenie a dochvíľnosť. Nemusíte prísť v obleku z promócií, ale vhodné nie je ani športové oblečenie. Páni by ani v najväčších horúčavách nemali prísť v krátkych nohaviciach. Na pohovor sa odporúča prísť v 15-minútovom predstihu, vopred si dobre pozrieť adresu a naplánovať si cestu do spoločnosti. Ak na pohovor nemôžete ísť (napríklad kvôli chorobe) alebo ak meškáte, zatelefonujte personalistovi a ospravedlňte sa.

10. Najčastejšie chyby absolventov na pracovnom pohovore
Všetky HR manažérky spomenuli ako najčastejšie chyby nepripravenosť na pracovný pohovor, nedostatočný záujem a nízku informovanosť o spoločnosti či konkrétnej pracovnej pozícii a tiež slabo prepracovaný životopis. „Prehnané sebavedomie alebo, naopak, veľmi nízka sebadôvera. Ak ste čerstvý absolvent, ktorý nemá mnoho skúseností s výkonom práce, je až úsmevné, čo všetko dokážete o sebe povedať, ale nedokážete predať, pôsobíte vystrašene. V životopise uvádzate, že ste odolní voči stresu a flexibilní, ale keď sa vás na to na pohovore spýtame, ostanete zaskočení.” dodáva Barbora Záhradníková. Podľa Michaely Tomaškovej je skromnosť väčšinou na mieste, ale podceňovanie svojich pracovných skúseností a neuvádzanie ich v životopise je veľkou chybou.
Zdroj: msa (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie