Nahlasovanie voľných pracovných miest

Informácie pre zamestnávateľa
Voľné pracovné miesto (VPM) je novovytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto. Úrad PSVR poskytuje zamestnávateľovi informačné a poradenské služby zamerané na hľadanie vhodného zamestnanca na konkrétne pracovné miesto. Pri výbere zamestnanca môže zamestnávateľ využívať:

  • nahlasovanie VPM prostredníctvom webovej stránky www.istp.sk. Po jednoduchej a bezplatnej registrácii v systéme ISTP (Registrácia v ISTP.sk) môže zamestnávateľ bezplatne vytvárať, evidovať a zverejňovať ponuky pracovných miest a osloviť tak uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj všetkých záujemcov o zamestnanie

  • nahlasovanie VPM na úrady PSVR - osobne, telefonicky, faxom, elektronicky cez webovú stránku - www.upsvar.sk – vyplnením tlačiva „Nahláška voľných pracovných miest“ alebo nahlasovanie VPM prostredníctvom zamestnancov úradov PSVR - agentov pre pracovné miesta.

Zamestnávatelia, ktorí majú svoje sídlo, alebo sídlo organizačnej jednotky mimo územia Slovenskej republiky, resp. majú VPM s miestom výkonu práce mimo územia Slovenskej republiky môžu nahlásiť VPM priamo na útvary úradov PSVR - EURES. Nahlásené VPM budú zverejnené na portáli útvaru EURES www.eures.sk.

V prípade ďalších otázok pri nahlasovaní VPM zamestnávatelia môžu kontaktovať - agentov pre pracovné miesta.

Výberové konanie je spôsob obsadzovania VPM formou priameho výberu zamestnávateľom. Výberové konanie môže byť realizované priamo u zamestnávateľa alebo v priestoroch úradu PSVR.

Výberové konanie sa realizuje za osobnej účasti zástupcov úradu PSVR a zamestnávateľa na základe dohodnutých podmienok, ktoré obsahujú najmä:

  • dátum, čas a miesto realizácie výberového konania

  • počet a štruktúru ponúkaných VPM na výberovom konaní

  • požiadavky na zamestnanca

Zdroj: upsvar.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie