Nahlasovanie voľných pracovných miest

Úrady PSVR
Voľné pracovné miesto (VPM) je novovytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto. Úrad PSVR poskytuje zamestnávateľovi informačné a poradenské služby zamerané na hľadanie vhodného zamestnanca na konkrétne pracovné miesto. Pri výbere zamestnanca môže zamestnávateľ využívať:
  • nahlasovanie VPM prostredníctvom webovej stránky www.istp.sk. Po jednoduchej a bezplatnej registrácii v systéme ISTP môže zamestnávateľ bezplatne vytvárať, evidovať a zverejňovať ponuky pracovných miest a osloviť tak uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch PSVR, ako aj všetkých záujemcov o zamestnanie

  • nahlasovanie VPM na úrady PSVR – osobne, telefonicky, faxom, elektronicky cez webovú stránku www.upsvar.sk – vyplnením tlačiva „Nahláška voľných pracovných miest“ alebo prostredníctvom zamestnancov úradov PSVR – agentov pre pracovné miesta.

Uverejnením VPM v systéme ISTP sa ponuka pracovného miesta automaticky zverejňuje aj na európskom portáli siete EURES www.eures.europa.eu, čím sa stáva prístupnou všetkým Európanom. Ak má zamestnávateľ záujem hľadať nových zamestnancov v rámci celej EÚ/EHP, môže to v pracovnej ponuke deklarovať a využiť aj ďalšie bezplatné služby siete EURES. 

Zahraniční zamestnávatelia môžu nahlásiť VPM na útvary úradov PSVR – EURES (Európske služby zamestnanosti). Nahlásené VPM budú následne zverejnené na portáloch www.eures.sk, ako aj www.istp.sk, v dôsledku prepojenosti oboch systémov.

V zmysle § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti je s účinnosťou od 1.1.2019 zamestnávateľ povinný oznámiť VPM a jeho charakteristiku úradu PSVR, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. To sa nevzťahuje na VPM, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe).

Zamestnávateľ je zároveň povinný pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy (základná hrubá mzda bez osobného ohodnotenia, príplatkov).

V prípade ďalších otázok pri nahlasovaní VPM môžu zamestnávatelia kontaktovať agentov pre pracovné miesta.

Zdroj: upsvar.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie