Hľadáte si zamestnanie v logistike, skladovaní alebo poštových službách? Pozrite si našu aktuálnu ponuku

Hľadám prácu
Portál ISTP.sk vám prináša zoznam voľných pracovných miest z tejto pracovnej oblasti.

Pracovník / Pracovníčka v archívnom sklade dokumentov

Miesto: Bratislava-Rača
Zamestnávateľ: IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.
Informácie: Práca v archívnom sklade dokumentov, zakladanie a vyhľadávanie škatúľ alebo zložiek podľa lokácií a žiadosti klienta, pripravovanie materiálu k preprave podľa objednávok, nahadzovanie údajov do PC, dodatočné činnosti súvisiace so správou dokumentov, nakladanie a vykladanie materiálu z / do vozidiel, asistencia vodičovi ako závozník pri dennom servise.
Kontakt: Simona Roxerová, tel.: +421249106900, hr_sk@emea.ironmountain.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1362695/pracovnik-pracovnicka-v-archivnom-sklade-dokumentov

Pracovník expedície

Miesto: Bratislava-Ružinov
Zamestnávateľ: REDA s.r.o.
Informácie: Práca so systémom K2.
Kontakt: Mgr. Vladimír Kovár, tel.: +421903402229, vladimir.kovar@reda.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1362703/pracovnik-expedicie

Skladník, manipulant

Miesto: Nitra
Zamestnávateľ: DAN Slovakia, spol. s r.o.
Informácie: Organizácia skladu surovín výrobkov a tovaru, nakládka a vykládka áut VZV, starostlivosť o dopravnú a manipulačnú techniku.
Kontakt: Peter Kúdela, dans@danslovakia.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1362555/skladnik-manipulant

Skladník, predajca

Miesto: Nové Zámky
Zamestnávateľ: TVARSAT, spol. s r.o.
Informácie: Príjem a výdaj tovaru, príprava tovaru na vývoz, príprava tovaru koncovému zákazníkovi, doplňovanie tovaru na predajni, starostlivosť o skladové priestory, výpomoc na predajni.
Kontakt: Gabriela Baráková, tel.: +421940735516, tvarsat@centrum.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1353364/skladnik-predajca

Asistent oddelenia logistiky

Miesto: Púchov
Zamestnávateľ: UNI - TECH, s r.o.
Informácie: Kontrola skladových zásob, príprava podkladov a spracovanie dokumentov, pravidelný reporting.
Kontakt: Ing. Michaela Horečná, tel.: +421424711576, michaela.horecna@unitech99.co.kr
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1303876/asistent-oddelenia-logistiky

Skladník

Miesto: Bánovce nad Bebravou
Zamestnávateľ: TUMA INVEST, spol. s r.o.
Informácie: Príjem tovaru, výdaj tovaru, nakládka, vykládka VZV, uskladnenie, balenie.
Kontakt: Miroslav Tuchyna, tel.: +421905394055, miroslav.tuchyna@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1339191/skladnik

Vedúci oddelenia logistika

Miesto: Vlkanová, okres Banská Bystrica
Zamestnávateľ: GEVORKYAN, s.r.o.
Informácie: Komplexné riadenie oddelenia logistiky, zabezpečenie prepravy tovaru (hlavne 3 krajiny) a plynulosti toku, odosielanie súčiastok na kooperáciu+reporty, kompletizácia podkladov pre vývozy tovaru, plánovanie výroby, aktualizácia výrobného plánu a plánu vývozov, komunikácia s internými oddeleniami.
Kontakt: Bc. Martina Richterová, tel.: +421482297812, cv@gevorkyan.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1356478/veduci-oddelenia-logistika

Líder expedície

Miesto: Poprad
Zamestnávateľ: GGP Slovakia, s.r.o.
Informácie: Je zodpovedný za prípravu finálnych produktov na expedíciu podľa plánov a harmonogramov, uskutočňuje náhodný dozor pri nakladaní nákladného auta, je v kontakte so štátnymi regulačnými orgánmi (colný úrad, polícia), vypracováva nákupné objednávky spotrebných materiálov, sleduje zákazky v systéme SAP, zabezpečenie/riadenie zmennosti v expedičnom sklade a pracovných kapacít, dozoruje prípravu náhradných dielov a ich expedíciu, informuje špeditérov a zákazníkov o termínoch dodania a zmenách termínov dodania, komunikuje a spolupracuje s obchodným oddelení v Taliansku a zástupcami externých skladov.
Kontakt: Mgr. Martin Olejník, tel.: +421527879414, hr.slovakia@ggp-group.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1360731/lider-expedicie

Poštový doručovateľ

Miesto: Poprad
Zamestnávateľ: Slovenská pošta, a.s.
Informácie: Doručovanie všetkých druhov zásielok a výkon iných činností spojených s hmotnou zodpovednosťou.
Kontakt: Adela Šebestová, tel.: +421527723587, +421527723455, sebestova.adela@slposta.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1356239/postovy-dorucovatel

Skladník - vodič VZV

Miesto: Strážske, okres Michalovce
Zamestnávateľ: SERGIO s. r. o.
Informácie: Príprava nakládok na rozvoz tovaru, príjem a výdaj tovaru, nakládka a vykládka rozvozových a zásobovacích vozidiel, obslužné skladové činnosti – upratovanie skladu, prekládka tovaru podľa FEFO, údržbu manipulačnej techniky, dodržiavanie princípov WCL (World Class Logistic), dodržiavanie BOZP, PO a HACCP princípov na pracovisku, iné práce podľa pokynov nadriadeného, ktoré sú v súlade s dodržaním BOZP, PO a HACCP, základná kontrola stavu VZV, pohonné hmoty, náplne olejov, netesnosti, čistota, čistota v sklade a vonkajších skladových plochách.
Kontakt: Ing. Dušan Gmitter, tel.: +421904703152, dusan.gmitter@sergio.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1361859/skladnik-vodic-vzv
Pripravila: Monika Jantová, Trexima Bratislava, spol. s r. o.   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie