Práca na skrátený úväzok? Toto sú aktuálne voľné pracovné miesta

Hľadám prácu
Chcete si privyrobiť prácou na kratší pracovný úväzok? Pozrite si aktuálne ponuky práce na istp.sk.

Odborný/á vedúci/a zariadenia podporovaného bývania

Miesto: Bratislava-Petržalka, Bratislava
Zamestnávateľ: Dom sociálnych služieb - MOST, n.o.
Informácie: Individuálna práca s klientom na jeho pláne rozvoja na byte Podporovaného bývania a v teréne, vedenie malých a veľkých komunít s obyvateľmi bytu, vyhodnotenie spoločne s klientom a príbuznými.
Kontakt: Ing. Zuzana Zatloukalová, tel.: +421911404656, info@dss-most.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1346932/odborny-a-veduci-a-zariadenia-podporovaneho-byvania

Zdravotná sestra

Miesto: Bratislava-Petržalka
Zamestnávateľ: LAMPYRIS, s.r.o.
Informácie: Štandardná náplň práce zdravotnej sestry v očnej ambulancii.
Kontakt: MUDr. Miriam Škodová, tel.: +421263812073, dr.skodova@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1336206/zdravotna-sestra

Analytik kvality

Miesto: Trnava
Zamestnávateľ: PCA Slovakia, s.r.o.
Informácie: Úlohou bude realizovať kompletnú analýzu nedostatkov na hotovom vozidle v rozsahu svojej odbornosti, aktívne spolupracovať s oddelením inžinieringu, oddelením logistiky, oddelením operatívnej logistiky, s finančným oddelením, s výrobou na oddelení montáže, lakovni, zvarovni, lisovni logistiky a s externými triediacimi firmami a s prepravnou spoločnosťou.
Kontakt: Mgr. Zuzana Poláková, tel.: +421335482525, zuzana.polakova@mpsa.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1323571/analytik-kvality

Podvojná účtovníčka

Miesto: Holíč, okres Skalica
Zamestnávateľ: BARTOSIK Trans s.r.o.
Informácie: Vedie účtovnú evidenciu v spoločnosti, riadi vystavovanie, príjem, spracovanie a likvidáciu účtovných dokladov, vypracováva výkazy účtovnej závierky, vypracováva daňové priznanie spoločnosti, koordinuje obeh účtovných dokladov, spracováva štatistické výkazy.
Kontakt: Ing. Martin Bartošík, tel.: +421346285740, martin.bartosik@bartosik-trans.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1339523/podvojna-uctovnicka-polovicny-uvazok

Administratívny pracovník

Miesto: Topoľčany
Zamestnávateľ: JUDr. Peter Kliment - súdny exekútor
Informácie: Administratívne práce, vybavovanie pošty, komunikácia s klientom.
Kontakt: JUDr. Peter Kliment, tel.: +421904685063, kliment@exekucia.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1332285/administrativny-pracovnik

IT administrátor

Miesto: Nitra
Zamestnávateľ: Správa zariadení sociálnych služieb.
Informácie: Náplňou práce bude inštalovať a konfigurovať systémové prostredia, analyzovať problémy a odstraňovať kolízne stavy IT systémov, konfigurovať pracovné stanice a zabezpečovať ich antivírusovú ochranu, uskutočňovať pravidelnú údržbu a rozvíjať systémové aplikácie, infraštruktúry a konfigurácie.
Kontakt: Stanislava Ďurgutová, tel.: +421376925520, durgutova@szss-nitra.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1335819/it-administrator

Senior právnik

Miesto: Banská Bystrica
Zamestnávateľ: ATENA - PERSONAL CONSULTING s.r.o.
Informácie: Príprava, tvorba a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie, pracovných zmlúv, dodatkov, právna ochrana spoločnosti voči tretím osobám, poskytovanie profesionálneho právneho poradenstva a informačnej podpory v oblasti pracovného práva, obchodného práva, občianskeho práva, fondov finančnej pomoci EÚ.
Kontakt: Ing. Kamila Hrnečková, tel.: +421800221222, cv@atena.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1296246/senior-pravnik

Administratívny pracovník

Miesto: Bardejov
Zamestnávateľ: LOM ONDAVA s. r. o.
Informácie: Evidovanie prijatej a odoslanej korešpondencie,prijímanie a evidovanie elektronickej pošty a telefonických hovorov. Práca s účtovným programom. Zabezpečovanie bežných kancelárskych potrieb a pracovných pomôcok. Obsluha bežných kancelárskych zariadení (počítač, tlačiareň). Spracovávanie rôznych podkladov pre nadriadených pracovníkov. Spracovanie podkladov pre vystavenie faktúr, práca s dokumentami ako záznam o prevádzke stroja, záznam o prevádzke nákladnej dopravy a podobne.
Kontakt: Bc. Zuzana Gonšenicová, tel.: +421901701422, gonsenicova.zuzana@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1339616/administrativny-pracovnik

Asistent

Miesto: Svidník
Zamestnávateľ: Emília Drobňáková
Informácie: Archivácia, asistenčné služby.
Kontakt: Emília Drobňáková, tel.: +421917389441, drobnakova.emilia@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1330734/asistent

Dispečer telefónnej ústredne taxislužby

Miesto: Rožňava
Zamestnávateľ: Valent Tóth - T.V. – TAXI
Informácie: Dispečer telefónnej ústredne taxislužby.
Kontakt: Tóth Valent, tel.: +421905334474
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1319868/dispecer-telefonnej-ustredne-taxisluzby

Pripravila: Monika Jantová, Trexima Bratislava, spol. s r. o.   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie