Ak ste bez práce, privyrobíte si ťažšie

Hľadám prácu
Štát chce zabrániť zneužívaniu úväzkov na dohodu. Obmedzuje počet dní, ak ste evidovaní na úrade práce.

Ak ste evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný a popritom si privyrábate na dohodu mimo pracovného pomeru, doteraz ste mohli zarobiť do 148,57 eura mesačne. Od mája sa však pre vás výrazne zmenia podmienky, za ktorých si budete môcť privyrábať. Budete môcť pracovať na dohodu najviac 40 dní v roku, a to podľa novely zákona o službách zamestnanosti. Zmení sa aj výška maximálnej sumy, ktorú môžete mesačne zarobiť, a to najviac 198,09 eura, teda tá dosiahne výšku životného minima.

Zneužívanie prác na dohodu sa končí

Vláda hovorí o ambícii veľmi jasne oddeliť tých, ktorí nechcú pracovať, od tých, ktorí chcú pracovať. Rozdiel medzi tým, kto pracuje, a tým, kto je odkázaný na dávky, má byť výrazný. Ako potvrdzuje Veronika Husárová z tlačového oddelenia rezortu práce, ich cieľom je zabrániť využívaniu uchádzačov ako lacnej pracovnej sily a podpora vytvárania pracovných miest na riadny pracovný pomer. „Ak je niekto pre zamestnávateľa zaujímavý ako ,dohodár“ aj niekoľko rokov nepretržite, určite spĺňa nároky na zamestnanca – má pracovné návyky, má pracovnú disciplínu, má požadovanú kvalifikáciu a produktivitu,“ dodáva Husárová.

Obmedzenia až tak nepostihnú sezónne práce

Naďalej bude podľa Jaroslavy Lukačovičovej, poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska, výhodné pracovať na dohody pre tých nezamestnaných, ktorí si privyrábali popri evidencii na úrade práce sezónnymi prácami. „Obmedzenie počtom dní, počas ktorých môžu pracovať, im pokryje túto sezónu. Nevýhodné to bude pre tých, ktorí si privyrábali drobnými pracovnými úväzkami napríklad ako obecní poslanci, členovia komisií a zákon o obecnom zriadení alebo iné predpisy nedovoľujú tieto činnosti vykonávať na dohodu mimo pracovného pomeru.“

Limit na maximálne jednu dohodu

Okrem klasických dohôd môžete ako nezamestnaní podľa Róberta Kalmára, analytika spoločnosti VGD Slovakia, vykonávať osobnú asistenciu, zúčastňovať sa na dobrovoľnej vojenskej príprave, respektíve môžete pomáhať aj Štatistickému úradu so štatistikami rodinných účtov. Chcete mať uzatvorených viac dohôd? To od mája nebude podľa evidencie na úrade práce možné. „Zavádza sa však limit na maximálne jednu dohodu počas tejto doby, teda nezamestnaný nemôžu mať súbeh viacerých dohôd. Dohoda by nemala byť uzatvorená s posledným zamestnávateľom, ako ani s firmou, ktorý vás odmietla zamestnať po sprostredkovaní úradom práce, a to počas šiestich mesiacov od sprostredkovania,“ tvrdí Kalmár.

Výhoda? Štát vám platí zdravotné poistenie

Otázkou zostáva, do akej miery je pre vás výhodné byť v evidencii úradu práce. Najväčšou výhodou je, že štát za vás platí zdravotné poistenie. Druhou výhodou podľa Róberta Kalmára je možnosť poberať sociálne dávky vyplývajúce z poistenia v nezamestnanosti, ak splníte ďalšie podmienky. Konkrétne, ak ste v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov boli poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, teda 730 dní. V takom prípade možno poberať dávku v nezamestnanosti až šesť mesiacov od skončenia pracovného pomeru.

Roky do penzie sa vám nepočítajú, pripoistite sa

Obdobie, počas ktorého ste ako uchádzač evidovaný na úrade práce, sa vám však nezapočítava do dôchodku, keďže v tomto období nie ste dôchodkovo poistený. Ako upozorňuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne, ani štát za vás poistné na sociálne poistenie neplatí. „To znamená, že toto obdobie sa vám nepočíta ani napríklad na účely dôchodkových dávok.“ Ak však chcete byť sociálne poistený aj v období zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, môžete sa prihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu ako dobrovoľne poistená osoba. „Sami si musíte platiť poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý si sám zvolíte. Zákon o sociálnom poistení vám umožňuje doplatiť si poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, keď ste boli zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, aj dodatočne,“ odporúča Višváder.

Možnosti zárobku sa pre nezamestnaných dohodárov zmenia
Od mája sa zavádza do praxe viacero noviniek pre nezamestnaných na úradoch práce, ktorí si popritom privyrábajú na dohodu. Prinášame niekoľko noviniek, na ktoré sa oplatí myslieť.

1. Pracovať sa bude len na dohody podľa Zákonníka práce

Po novom: Ako evidovaný uchádzač o zamestnanie budete môcť pracovať len na základe dohody o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce, teda podľa Zákonníka práce. Nebude možný súbeh evidencie a práce na základe pracovného pomeru.
Doteraz: Tí, ktorí sú evidovaní na úrade práce, môžu pracovať na základe dohody alebo na pracovnú zmluvu, v ktorej si dohodnú aj skrátený úväzok. Obmedzená je len výška prímu.

2. Zarábať budete môcť len 40 dní v kalendárnom roku

Po novom: Od mája budete môcť popri evidencii pracovať na dohodu najviac 40 dní v roku. Za jeden deň dohody sa bude počítať každý deň, v ktorom ako uchádzač o zamestnanie odpracujete čo i len jednu hodinu. Nebude sa sledovať počet odpracovaných hodín, ale celkový počet dní, na ktorý je dohoda uzatvorená.
Doteraz: Dohoda o pracovnej činnosti nie je obmedzená len počtom 350 hodín ročne, ale v priemere by ste nemali odpracovať viac ako 10 hodín týždenne. Pri dohode o výkone práce môžete odpracovať maximálne 350 hodín v kalendárnom roku u každého zamestnávateľa.

3. Hranica výšky zárobku sa nezamestnaným posúva

Po novom: Od mája sa mení maximálna hranica odmeny popri evidencii zo 75 percent sumy životného minima na úroveň sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, a to na 198,09 eura.
Doteraz: Hranica príjmu, ktorý môže mesačne nezamestnaný z dohody dosiahnuť, je aktuálne 148,57 eura.

4. Sprísnené nahlasovanie dohôd po novom

Po novom: Ako uchádzač o zamestnanie budete mať povinnosť nahlasovať úradu, že budete pracovať na dohodu a predložíte im ju najneskôr deň pred nástupom do práce. Následne treba preukázať príjem. Ak dohodu neoznámite, budete vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Doteraz: Ak ste evidovaný na úrade práce, máte popri zárobku na dohodu povinnosť oznámiť mu uzatvorenie dohody do 8 dní a bezodkladne, najneskôr do 8 dní, odniesť na úrad potvrdenie o výške príjmu, ktorý ste zarobili za predchádzajúci mesiac do sumy 148,57 eura.

5. Bude sa sledovať aj váš zamestnávateľ

Po novom: Ako evidovaný nezamestnaný nebudete môcť pracovať na dohodu u zamestnávateľa, u ktorého ste bezprostredne pred zaradením do evidencie pracovali v pracovnom pomere, alebo u zamestnávateľa, ktorý vás odmietol zobrať do zamestnania počas predchádzajúcich 6 mesiacov.
Doteraz: V praxi sa stávalo, že si zamestnávateľ na výberovom konaní organizovanom spolu s úradom práce nevybral nezamestnaného, aj keď spĺňal požiadavky, a to z toho dôvodu, že tento evidovaný u neho pracoval na dohodu s odmenou maximálne do výšky 148,57 eura.

6. Zmeny pri absolventskej praxi a dobrovoľníctve

Po novom: Od mája sa ruší súbeh zárobkovej činnosti a vykonávania absolventskej praxe alebo aktivačných prác formou dobrovoľníckej služby. Absolventská prax a dobrovoľnícka služba sa môžu vykonávať najviac 20 hodín týždenne. Opäť možno vykonávať absolventskú prax v oblastiach, ktoré nemusia zodpovedať dosiahnutému vzdelaniu.
Doteraz: Zamestnávateľ, u ktorého uchádzač o zamestnanie vykonáva absolventskú prax alebo aktivačnú činnosť, s ním zároveň mohol podpísať dohodu, takže v skutočnosti išlo o prácu v rozsahu plného pracovného úväzku. Absolventská prax sa mohla vykonávať iba pri prácach, ktoré zodpovedajú dosiahnutému vzdelaniu.

7. Iné posudzovanie nárokov na sociálnu pomoc

Po novom: Dlhodobo nezamestnaným sa od mája do príjmu pri posudzovaní nároku na sociálnu pomoc nebude započítavať počas prvých 12 mesiacov 50 percent ich príjmu z práce, čo im a ich rodinám výrazne zvýši „kombinovaný príjem“.
Doteraz: V súčasnosti sa dlhodobo nezamestnaným pri posudzovaní nároku na dávky v hmotnej núdzi nezapočítava 25 percent príjmu zo závislej činnosti.

TIP HN:

Do evidencie úradu práce sa nebudú môcť po novom zaradiť tí, ktorí:
a) pracujú v pracovnom pomere alebo na iný typ zmlúv podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka bez ohľadu na výšku príjmu,
b) ktorí pracujú na dohodu u zamestnávateľa, u ktorého robili na pracovnú zmluvu bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
c) ktorí pracujú na dohodu u zamestnávateľa a ten ich v predchádzajúcich 6 mesiacoch pred vznikom dohody odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom práce.
Zdroj: Zuzana Kullová (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie