Hľadáte si prácu v školstve? Pozrite sa na aktuálne ponuky práce z tejto oblasti

Hľadám prácu
Zaujímate sa o prácu učiteľa, špeciálneho pedagóga alebo hľadáte uplatnenie ako lektor? Portál ISTP.sk vám prináša ponuky práce zo školstva.

Majster praktického vyučovania

Miesto: Bratislava-Ružinov
Zamestnávateľ: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava
Informácie: Náplňou práce bude vedenie žiakov na odbornom výcviku, ich hodnotenie, motivácia a komunikácia so zamestnávateľmi a firmami.
Kontakt: Ing. Peter Čordáš, tel.: +421905604103, cordas@sou.sk
Link: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1282408/Majster-praktickeho-vyucovania

Špeciálny pedagóg

Miesto: Bratislava-Petržalka
Zamestnávateľ: Viera - Láska - Nádej, o. z.
Informácie: Špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti zahŕňajúce liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o viacnásobne postihnuté deti a mládež.
Kontakt: Dana Rusnák, tel.: +421915190280, svetielko.ba@gmail.com
Link: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1294437/Specialny-pedagog

Učiteľ odborných ekonomických predmetov

Miesto: Dunajská Streda
Zamestnávateľ: Súkromná stredná odborná škola, Dunajská Streda
Informácie: Učiteľ odborných ekonomických predmetov, požaduje sa ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Kontakt: Diana Mesterová, tel.: +4210315524545, diana@ozorak.sk
Link: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1295606/Ucitel-odbornych-ekonomickych-predmetov

Učiteľ základnej školy

Miesto: Šamorín, okres Dunajská Streda
Zamestnávateľ: Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín
Informácie: Vyučovanie predmetu matematika. Medzi ponúkané výhody patrí kontinuálne vzdelávanie, možnosť preplatenia nadčasov a firemné podujatia.
Kontakt: Mgr. Magdaléna Vajasová, tel.: +421905613330, zssamorin@atlas.sk
Link: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1267687/Ucitel-zakladnej-skoly

Učiteľ/ka materskej školy

Miesto: Považská Bystrica
Zamestnávateľ: Marián Košút
Informácie: Starostlivosť o deti vo veku do troch rokov.
Podmienkou je zdravotnícke alebo pedagogické vzdelanie.
Kontakt: Tvrdý Viliam, tel.: 0917878592, jaslehealthyfamily@gmail.com
Link: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1291417/Ucitel-ka-materskej-skoly

Lektor anglického jazyka pre deti a mládež

Miesto: Martin
Zamestnávateľ: Akadémia vzdelávania Martin
Informácie: Výučba anglického jazyka v krúžkoch pre deti základných škôl.
Kontakt: Mgr. Eva Hlaváčová, tel.: +421905390904, avmt@aveducation.sk
Link: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1278070/Lektor-anglickeho-jazyka-pre-deti-a-mladez

Majster odbornej výchovy – obrábač kovov

Miesto: Prievidza
Zamestnávateľ: Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
Informácie: Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na upevňovanie odborných praktických zručností a návykov žiakov v náročných odboroch prípravy s využitím zložitých technológií.
Kontakt: Ivana Bugárová, tel.: +421465424003, ivana.bugarova@sospd.sk
Link: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1261950/Majster-odbornej-vychovy-obrabac-kovov

Učiteľ

Miesto: Kremnica, okres Žiar nad Hronom
Zamestnávateľ: eMKLub
Informácie: Vzdelávacia činnosť - vyučovanie predmetov matematika, fyzika.
Kontakt: Mgr. Blanka Končoková, tel.: +421456743092, koncokovab@gmail.com
Link: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1294837/Ucitel

Učiteľ hudobného odboru – hra na klavíri

Miesto: Vlkanová, okres Banská Bystrica
Zamestnávateľ: Súkromná základná umelecká škola Zacharová
Informácie: Vyučovanie hry na klavíri, vedenie pedagogickej agendy, triednictvo, koordinácia pedagógov a ďalšie povinnosti učiteľa hry na klavíri.
Kontakt: PhDr. Jana Zacharová, tel.: +421908800490, jana.zacharova@gmail.com
Link: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1296287/Ucitel-hudobneho-odboru-hra-na-klaviri

Pedagóg tanca

Miesto: Kežmarok
Zamestnávateľ: Súkromná základná umelecká škola Rosnička
Informácie: Náplňou práce je výchovno-vzdelávacia činnosť so zameraním na tanečnú pedagogiku.
Kontakt: Mgr. Melánia Sopková, tel.: +421907495990, rosnicka.zus@gmail.com, www.szus.rosnicka1.sk
Link: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1253934/pedagog-tanca
Pripravila: Monika Jantová, Trexima Bratislava, spol. s r. o. Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie